Jenni Pitkon ryhmäpuhe 30.9.2020

30.09.2020

Oppositio peräänkuuluttaa välikysymyksessään vastuullista talouspolitiikkaa. Sitä olisi tämän välikysymyksen ja viime päiväisten ulostulojen perusteella opposition mielestä se, että keskellä globaalia pandemiaa tekisimme merkittäviä menoleikkauksia, rankaisisimme työttömiä juuri kun työtä on tarjolla vähemmän ja samalla keventäisimme hyväosaisten verotusta.

Onneksi hallitus ymmärtää vastuullisuuden toisin. Me kannamme kriisin keskellä vastuuta taloudesta, mutta myös ihmisistä. Me haluamme uudistaa taloutta, mutta tehdä sen reilulla tavalla. Me emme halua luoda epätoivoa, vaan toivoa.

Me emme halua kurjistaa, vaan kannustaa. Me vahvistamme työllisyyttä ja taloutta panostamalla suomalaisten osaamiseen ja koulutukseen. Laajennamme oppivelvollisuusikää ja laskemme varhaiskasvatusmaksuja. Tuemme elinikäistä ja työelämässä tapahtuvaa oppimista.

Me myös uudistamme työvoimapalveluita kohti pohjoismaista mallia, jossa työnhakija saa yksilöllistä tukea. Lisäksi palkkatukea voi jatkossa käyttää yhä useampi yritys ja yhä useampi 55-vuotias voi pidentää työuraa eläkeikään asti. Koronakriisi on iskenyt erityisesti nuoriin ja siksi me uudistamme oppisopimuskoulutusta ja rahoitamme nuorten Ohjaamoja. Olemme myös lisänneet korkeakoulujen aloituspaikkoja, jotta nuorilla olisi vaihtoehtoja.

Olemme tilanteessa, jossa on samaan aikaan ratkottava montaa kriisiä. On turvattava ihmisiä ja taloutta pandemian keskellä. On tehtävä uudistuksia, jotka parantavat työllisyyttä. On tehtävä reilu muutos hiilineutraaliin maailmaan ja pysäytettävä luonnon monimuotoisuuden hupeneminen.

Vakavin velan muoto, minkä me voimme jälkeemme jättää, on ilmastovelka. Ja jos me emme toimisi nyt, jättäisimme ilmastovelan maksettavaksi seuraaville sukupolville. Siksi ympäristölle haitallisia tukia on lakkautettu ja tukia suunnataan uudelleen vähähiilisten teknologioiden käyttöön. Tekemällä kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, voimme samalla tarjota suomalaisia innovaatioita ilmastonmuutoksen ratkaisuina muulle maailmalle.

Tätä me olemme hallituksessa tehneet: vahvistaneet taloutta ja ympäristöä samaan aikaan.

Tätä, hyvä oppositio, on todellinen kilpailukyvyn parantaminen. Teemme nyt elvytystä, koska emme halua ajaa taloutta alas. Se on ainoa kestävä tie ulos kriisistä. Hallituksen politiikka on linjassa vientiyritysten tarpeiden kanssa: luomme varmuutta toimintaympäristöön ja parannamme kilpailukykyä.

Yritykset ovat nimenomaan ne, jotka meidät tästä kriisistä nostavat. Ne kuitenkin tarvitsevat tukea, jota me nyt annamme sekä suorina koronatukina että elvytyksen kautta. Samaan aikaan huolehdimme siitä, että elvytyksellä ei palata samaan vanhaan, vaan rakennetaan uutta hiilineutraalia, entistä vahvempaa Suomea.

Kun pidämme hyvää huolta ihmisistä, pidämme huolta taloudesta.

Testaa, jäljitä, eristä ja hoida -toimintamallin toteuttaminen kasvattaa ensi vuoden alijäämää, mutta vielä kalliimmaksi tulisi terveyskriisin hoitamatta jättäminen.

Kuntia tukemalla tuemme ihmisten peruspalveluita. Emme halua jättää ihmisiä ja kuntia yksin.

Taloutta vahvistetaan myös pitämällä huolta ihmisten jaksamisesta. Suurin syy jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle tänä päivänä on mielenterveyteen liittyvät ongelmat. 9 000 ihmistä lisää työmarkkinoille. Sen voisimme saada, jos puolittaisimme mielenterveyden takia työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrän vuosikymmenen loppuun mennessä.

Siksi panostus mielenterveyteen on kovan luokan työllisyystoimi.

Opposition tehtävä on kritisoida hallitusta, mutta myös esittää vaihtoehtoja. Niitä välikysymyksessä on niukanlaisesti. Mutta me tiedämme, että oikeiston talouspolitiikka on leikkausten politiikkaa ja silloin vaarassa ovat luonnonsuojelu, koulutus ja kehitysyhteistyö. Suojassa eivät ole pienituloiset Suomessa saati maailman köyhimmät.

Jos joku auttaa meitä tässä tilanteessa pitkälle, niin vakaa hallitus.

Sopii kysyä, onko vastuullista politiikkaa yrittää kaataa hallitusta maailmanlaajuisen pandemian keskellä? Talouden kestävyys on jaettu huoli. Tämä hallitus todellakin kantaa vastuuta ja se kantaa sitä pitkälle tulevaisuuteen. Velan ottaminen ei ole helppoa, mutta eheä yhteiskunta on kykenevä sen kantamiseen.

Ja koska velka on myös maksettava takaisin, me tarvitsemme hyvinvoivia ihmisiä ja kriisien läpi kestäviä työpaikkoja.