Johtoajatuksena haittojen vähentäminen

23.05.2024

Vihreiden edustaja oli eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa torppaamassa esitystä alkoholin myynnin laajentamisesta. Samalla vihreät ovat suhtautuneet myönteisesti siihen, että kannabiksen kieltolaista luovuttaisiin – aihe, josta keskustellaan kansalaisaloitteen myötä eduskunnassa tänään.

Onko tässä ristiriitaa?

Alkuun on hyvä todeta, että päihde- ja huumepolitiikka on yksi niistä asioista, joissa Vihreiden sisällä on erilaisia painotuksia. Esimerkiksi puoluekokouksen tarkka kanta kannabiksen sääntelystä ratkesi hiuksenhienolla enemmistöllä.

Kaikkia vihreitä kuitenkin yhdistää sama johtoajatus: haittojen vähentäminen ihmisille ja yhteiskunnalle. Tämä pätee johdonmukaisesti niin alkoholiin kuin kannabikseenkin. Hallituksen esityksellä nostettaisiin ruokakaupassa myytävien juomien alkoholirajaa kahdeksaan prosenttiin. Asiantuntijat ovat jokseenkin yksimielisiä siitä, että tämä lisäisi alkoholin terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia haittoja.

Samalla hallitus leikkaa sosiaali- ja terveyspalveluista. Tämä heikentää edellytyksiä tarjota tukea päihdeongelmista kärsiville. Jos alkoholin myyntiä halutaan laajentaa lisäämättä samalla haittoja, pitäisi samalla alkoholiveroa korottaa reippaasti ja päihdepalveluita lisätä, ei vähentää.

Alkoholin tavoin kannabiksen käyttö aiheuttaa nykyään monenlaisia ongelmia. Kannabiskauppa rahoittaa järjestäytynyttä rikollisuutta, eikä laittoman kannabiksen koostumusta valvo kukaan. Sama myyjä voi tarjota paljon kovempiakin aineita ja tuskin jättää myymättä alaikäisille. Rangaistukset kannabiksen käytöstä voivat aiheuttaa ongelmia opiskelussa ja työelämässä. Pelko kiinni jäämisestä voi vaikeuttaa avun hakemista.

Kieltäminen ja rankaiseminen ovat käytännössä osoittautuneet varsin huonoiksi tavoiksi ehkäistä käyttöä ja vähentää haittoja. Siksi alkoholin kieltolaistakin aikanaan luovuttiin.

Rangaistusten sijaan ihmiset tarvitsevat apua käytön ja haittojen vähentämiseen. Kriittisessä suhtautumisessa alkoholin myynnin laajentamiseen ja myönteisessä suhtautumisessa kannabiksen kieltolain kumoamiseen on siis kyse pohjimmiltaan samasta asiasta: haittojen vähentämisestä.

Kaikki päihteet ja huumeet ovat haitallisia – myös alkoholi ja kannabis. Erityisen haitallisia ne ovat haavoittuville ihmisryhmille, eikä mikään niistä sovi alaikäisille.

Sekä alkoholin että kannabiksen suhteen tutkimusten ja kansainvälisten esimerkkien valossa toimivimmalta ratkaisulta haittojen vähentämiseksi näyttää se, että ne ovat laillisia mutta tiukasti säänneltyjä.