Päihtyneiden hoito pois poliisilta kattavan päihdehuoltoasemien verkon avulla

17.11.2021

Valtaosa suomalaisista käyttää jotain päihdettä, useimmat alkoholia. Hyvin monilla on tuttavien, sukulaisten tai kaikkein kipeimmin omien päihdekokemusten kautta myös päihteisiin liittyvää vakavampaa mietittävää.

Alkoholin suurkulutuksen rajan ylittäviä henkilöitäkin on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvion mukaan yli puoli miljoonaa.

Päihtyneiden hoitoon liittyy suuri rakenteellinen ongelma, joka olisi syytä korjata pikaisesti: Selviämisasemien verkosto ei kata vielä koko maata. Poliisi hoitaa pitkälti päihdehuollolle kuuluvia tehtäviä.

Tämä ei ole järkevää julkisen vallan resurssien käyttöä. Poliisi ei ole päihde- tai terveydenhuollon ammattilainen, eikä poliisilta voi sellaista osaamista edellyttää.

Selviämishoito ja päihteettömille poluille ohjaaminen kuuluu terveydenhuollon ammattilaisille. Se on myös päihdepalveluja tarvitsevan ihmisen perusoikeus.

Hallitusohjelman mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriö on aloittanut mielenterveys- ja päihdepalvelulainsäädännön uudistamisen. Lakihankkeen valmistelu on osa kansallisen päihde- ja riippuvuusstrategian täytäntöönpanoa.

Koronan takia lakihanke viivästyi ja sen toteuttamiselle on hallituskaudella niukasti aikaa. Selviämisasemaverkostolla on kuitenkin kiire – niitä olisi erinomaisen hyvä lisätä nyt hyvinvointialueiden aloittamisen yhteydessä, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaiden palveluja uudistetaan joka tapauksessa.

Päihtyneen kohtaa usein poliisin lisäksi terveydenhuollon ammattilainen. Päihteet aiheuttavat paljon tapaturmia ja päihtyneen itsensä kannalta olisi tärkeää saada ohjaus selviämisasemalle suoraan päivystyksestä, ensihoidosta tai poliisin palveluista.

Terveyenhuollon päivystysten yhteyteen liittyvillä ja valtakunnallisesti kattavilla selviämishoitopalveluilla olisi monia myönteisiä vaikutuksia. Päihtynyt asiakas voitaisiin näin ohjata tarvitsemaansa hoitoon nykyistä aiemmin. Mitä aikaisemmassa vaiheessa runsas päihteiden käyttö tunnistetaan, sitä paremmat mahdollisuudet myös päihteitä käyttävällä itsellään on muuttaa toimintaansa – jo ennen ongelmiksi muuttumista.

Päihteisiin liittyvien ongelmien varhainen tunnistaminen ja hoito ovat keskeisiä keinoja päihteistä aiheutuvien haittojen ja sairauksien minimoimiseksi.  Päihdeasiakkaiden aikainen hoito tuo paljon säästöjä terveydenhuollossa, vähentää putkakuolemia ja vapauttaa poliiseja rikosten estämiseen ja tutkintaa. Suuri määrä läheisten murhetta vältetään.

Päihteiden käyttöön ja riippuvuuksiin liittyy voimakas syrjäytymisen ja kielteisen leimautumisen riski. Sen saavat tuntea niin päihteiden käyttäjät itse kuin omaiset ja läheisetkin.

Perusoikeudet turvaavat kaikkien ihmisten oikeudet välttämättömään turvaan ja riittäviin palveluihin, mutta käytännössä ne eivät toteudu yhdenvertaisesti päihteiden käyttäjien kohdalla. Oikea-aikaisilla päihteiden käyttöön ja riippuvuuksiin kohdistuvilla toimilla voidaan vähentää merkittävästi eriarvoisuutta.

Kattava selviämisasemaverkosto kannattaa pystyttää juuri nyt ja se on syytä kirjata valmisteilla olevaan lakiin.