Jokaisella on roolinsa taistelussa koronaa vastaan

16.03.2020

Suomi ja koko maailma on koronaviruksen takia vakavassa paikassa. Meidän jokaisen velvollisuus on tehdä osamme taistelussa koronavirusta vastaan. Hallitus tekee kaikki tarvittavat päätökset epidemian hillitsemiseksi.

On elintärkeää hidastaa taudin leviämistä ja suojella riskiryhmiin kuuluvia, kuten ikäihmisiä, mummojamme ja pappojamme ja niitä joilla on perussairauksia. Epidemian hidastaminen on välttämätöntä, jotta voimme auttaa turvaamaan terveydenhuollon toimintakykyä kaikkein vakavimpien tapausten osalta.

Siksi hallitus on tänään päättänyt uusista meidän kaikkien arkea rajoittavista toimista. Oppilaitosten lähiopetus pääsääntöisesti lopetetaan, vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä vierailu kielletään, julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön, useimmat julkiset tilat suljetaan ja harrastustoimintaa rajoitetaan. Elinkeinoelämää tuetaan, jotta mahdollisimman moni yritys pääsisi vaikeimman yli. Talouslinjauksia tehdään jatkuvasti sen mukaan, mitä kriisiin reagoiminen vaatii.

Olemme myös aloittaneet valmistelun Suomen rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen keskeytetään niin pian kuin mahdollista, lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta. Pohjois- ja länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.

Kattava listaus toimista on linkin takana valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla.

Kovat toimenpiteet pohjautuvat terveydenhuollon asiantuntijoiden suosituksiin ja uuteen tilannekuvaan. Kaikki tämä tulee vaikuttamaan suuresti arkeemme. Elämä muuttuu väliaikaisesti vaikeammaksi. Emme ole rauhan aikana koskaan olleet vastaavassa tilanteessa ja tämä tilanne tulee vaatimaan meiltä kaikilta paljon kärsivällisyyttä, ymmärrystä ja empatiaa toinen toistamme kohtaan. Mitä paremmin onnistumme noudattamaan ohjeita, sitä nopeammin näistä rajoituksista voidaan luopua ja palata tavalliseen arkeen.

Koko Suomi on nyt samassa veneessä. Meidän on pidettävä huolta toinen toisistamme ja osoitettava tukemme kaikille niille, jotka pitävät yhteiskuntaa pystyssä työskentelemällä muun muassa terveydenhoidossa, kouluissa, päiväkodeissa, ruoan ja päivittäistavaroiden tuotannossa ja jakelussa ja sisäisen turvallisuuden aloilla.

Kun emme voi kohdata toisiamme kasvokkain, on meidän tasavallan presidentin sanoin lisättävä henkistä läheisyyttä. Soitetaan sille, joka on yksinäinen. Autetaan riskiryhmään kuuluvaa naapuria ostosten kanssa. Tuetaan yrittäjiä ostamalla lahjakortteja myöhemmin käytettäväksi.

Suomi selviää tästäkin, kunhan kohtaamme tämän vaikean ajan yhdessä.