Jokaisesta päivästä unelmien liikuntapäivä

10.05.2023

Tänään vietetään Unelmien liikuntapäivää eli liikkumisen pop-up -päivää. Unelmien liikuntapäivässä jokaisella on mahdollisuus kokeilla uutta harrastusta, järjestää kävelykokous, nauttia leikkihetkestä pihalla tai vaikka osallistua pyörälenkille. Entä jos unelmien liikuntapäivä olisikin joka päivä?

Liikunnan lisääminen arkeen kannattaa, sillä liikunnalla on tunnetusti lukuisia hyötyjä: se parantaa hyvinvointia ja ehkäisee sairauksia, kohentaa mielialaa, lievittää stressiä auttaa nukkumaan paremmin – sekä voi säästää valtiolle vähintään 3,2 miljardia euroa vuodessa. Tämä luku pysähdyttää, kun mietitään Säätytalolla käynnissä olevia säästötalkoita.

Siksi poliitikkojen pitäisi puhua liikunnasta nykyistä enemmän.

Pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteena oli lisätä kaikkien suomalaisten liikkumista. Viime hallituskaudella muun muassa laajennettiin Liikkuva koulu -ohjelma myös muihin väestöryhmiin sekä perustettiin Liikuntapolitiikan koordinaatioelin, joka koordinoi eri hallinnonalojen liikuntapoliittisia toimenpiteitä.

On tärkeää, että liikunnan edistämistyötä jatketaan tulevalla hallituskaudella parlamentaarisesti ja ja koko liikuntakenttä mukaan ottaen. Suomessa meillä on tähän kunniakkaat perinteet ja hyvät mahdollisuudet. Meillä on poikkeuksellisen voimakas ja monipuolinen liikunnan kansalaisjärjestökenttä, paljon osaavia toimijoita sekä oikein hyvät liikuntasuositukset.

Todella toivon, että myös tulevassa hallitusohjelmassa on vahvat kirjaukset liikunnan edistämiseksi. Petteri Orpon kysymyspatteristossa oli kysymys myös liikunnallisen elämäntavan yleistymisen tukemisesta. Kokoomus on itse linjannut, että se tavoittelee Suomeen hallintorajat ylittävää liikuntapoliittista toimintaohjelmaa, jollaista liikunta-alan järjestöt ovat peräänkuuluttaneet. Odotukset ovat siis korkealla.

Miten liikkumista siis voisi edistää politiikan keinoin? Tässä neljä ehdotusta, joiden avulla jokaisesta päivästä tehdään unelmien liikuntapäivä:

  1. Liikunnan huomioiminen kaupunkisuunnittelussa ja arjen palveluissa. Tavallisen arjen tarjoamat mahdollisuudet aktiivisuuteen ovat todella suuri tekijä liikunnan edistämisessä. Kävely tai pyöräily kouluun, töihin tai kauppaan voi olla terveyden kannalta paljon tärkeämpi teko kuin hikijumppa kerran viikossa. Liikunnallista arkea edistetään hyvällä kaupunkisuunnittelulla sekä kävelyn ja pyöräilyn priorisoinnilla. Lähiluonto, lenkkipolut, hiihtoladut, leikkipuistot, ulkokuntosalit, kuntoportaat ja skeittipuistot innostavat liikkumaan. Tavoitteen tulisi olla, että jokainen lapsi voisi pienestä pitäen kävellä tai pyöräillä kouluun.
  2. Liikunta läsnä koko koulupolulla. Liikunnallinen elämäntapa omaksutaan usein jo lapsena ja perheiden lisäksi varhaiskasvatuksella ja koululla on siinä iso merkitys. Valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista saatuja liikkumista tukevia toimintatapoja on vakiinnutettava osaksi arkea kaikissa päiväkodeissa ja kouluissa sekä toisella ja korkea-asteella. Korkeakoulujen rahoituskriteereissä tulee huomioida liikuntapalveluiden määrä ja laatu.
  3. Liikuntaharrastus mahdolliseksi kaikille lapsille ja nuorille. Harrastamisen Suomen mallia tulee kehittää edelleen ja liikuntaseurojen toimintaa tukea, jotta kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus liikuntaharrastukseen perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Liikuntaseurojen toimintaan on varattava riittävästi tukea ja sitä tulee ohjata sekä tavoitteelliseen harrastamiseen että “höntsäilyyn”. Toisaalta on pidettävä huolta, että jokaisella on mahdollisuus aloittaa liikuntaharrastus myös nuoruudessa tai aikuisiällä. Tähän keinona voisivat olla esimerkiksi nuorille jaettavat harrastus- tai liikuntasetelit.
  4. Kaikille kivaa liikuntaa: On tärkeää, ettemme yritä puristaa kaikkia samaan liikkumisen muottiin. Liikuntapalveluiden järjestämisessä on huomioitava erityisryhmät, kuten maahanmuuttajat, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt sekä toiminta- ja liikkumisrajoitteiset. Liikuntaseurojen rahoituksen ehtona tulee olla johdonmukainen puuttuminen kaikkeen häirintään ja syrjintään.

Toivotan kaikille hyvää unelmien liikuntapäivää tänään – ja vuoden jokaisena päivänä!