Kansainvälisten opiskelijoiden lukukausimaksut on poistettava

17.11.2019

Sunnuntaina 17.11. vietetään kansainvälistä opiskelijoiden päivää. Vihreiden kansanedustaja Iiris Suomela tarttuu päivän teemaan korostamalla opiskelijoiden merkitystä Suomen tulevaisuuden kannalta.

Iiris Suomela vaatii parannuksia etenkin kansainvälisten opiskelijoiden asemaan.

– Juhlapuheissa olemme aina halukkaita houkuttelemaan Suomeen lisää kansainvälisiä osaajia. Käytännössä jo oleskeluluvan saaminen, pankkitilin avaaminen tai työllistyminen on tehty erittäin hankalaksi. Lisäksi lukukausimaksut karsivat etenkin köyhimpien opiskelijoiden mahdollisuutta tulla Suomeen, Suomela listaa.

Maan hallitus on sitoutunut toimiin kansainvälisten opiskelijoiden houkuttelemiseksi Suomeen. Valmistumisen jälkeisten oleskelulupien kestoa pidennetään kahteen vuoteen, mikä helpottaa työllistymistä tai yrityksen perustamista Suomeen. Lisäksi hallitus selvittää lukukausimaksujen kompensointia maahan jääville EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille.

– Vihreiden tavoite on luopua kansainvälisten opiskelijoiden lukukausimaksuista kokonaan. Huippuosaajia löytyy muualtakin kuin vain varakkaista perheistä. Lisäksi ikääntyvä Suomi kaipaa kipeästi osaavaa työvoimaa. Yrityksiltä toivon rohkeutta näiden kansainvälisten osaajien rekrytointiin, sillä heillä on paljon annettavaa tälle yhteiskunnalle.

Vihreät toivoo Suomeen enemmän opiskelijamyönteisyyttä. Viime vuosina teot opiskelijoiden koulutusmahdollisuuksien ja toimeentulon eteen ovat jääneet vähäisiksi. Sen sijaan opintotukea ja korkeakoulutuksen rahoitusta on leikattu ja tukien myöntämisedellytyksiä kiristetty.

– Tämä hallitus aloittaa koulutuksen kunnianpalautuksen. Korkeakoulut hyötyvät tästä yli sata miljoonaa euroa vuosittain niin perusrahoituksen korotuksen kuin indeksisidonnaisuuden palauttamisen kautta. Lisäksi perheellisten opiskelijoiden opintotuki nousee, opintotuki sidotaan takaisin indeksiin ja nuorten ja opiskelijoiden hyvinvointiin satsataan muun muassa kuraattorien ja psykologien määrän lisäämisen kautta, Suomela kertoo.

NÄIN HALLITUS EDISTÄÄ OPISKELIJAMYÖNTEISTÄ YHTEISKUNTAA

Parannamme tasa-arvoisia opiskelumahdollisuuksia

  • Korotamme perheellisten opiskelijoiden opintotukea

  • Sidomme opintotuen jälleen indeksiin

  • Teemme opiskelusta 2. asteella maksutonta

  • Lisäämme kuraattoreiden ja psykologien määrää

Luomme parempia opiskelumahdollisuuksia kaikille

  • Lisäämme aloituspaikkoja korkeakouluihin

  • Nostamme lukioiden ja korkeakoulujen rahoitusta

  • Lisäämme avointa ja joustavaa koulutustarjontaa

  • Toteutamme jatkuvan oppimisen uudistuksen

Teemme Suomesta houkuttelevamman paikan kansainvälisille osaajille

  • Valmistumisen jälkeisiä oleskelulupia pidennetään

  • Selvitämme lukukausimaksujen kompensointia maahan jääville