Kilpailukyvyn parantaminen elvytyksellä on ainoa kestävä tie ulos kriisistä

30.09.2020

Oppositio perää välikysymyksessään hallitukselta vastuullista talouspolitiikkaa. Heille vastuullista olisi ilmeisesti pienituloisilta ja ympäristöltä leikkaaminen kriisin keskellä. Onneksi hallitus ymmärtää vastuullisuuden toisin. Me emme halua kurjistaa, vaan kannustaa.

Suomi ja koko maailma kamppailevat vakavan pandemian sekä ympäristö- ja talouskriisien keskellä. Juuri kun politiikkaan tarvittaisiin vakautta, haluaa oppositio kaataa maamme hallituksen välikysymysäänestyksellä.

Välikysymyksessään oppositio perää hallitukselta vastuullista talouspolitiikkaa ja kritisoi sitä, että akuutin kriisin keskellä valtio ottaa velkaa. Velan ottaminen ei suinkaan ole helppoa, mutta tässä tilanteessa se on välttämätöntä. Suurin osa valtion budjetin alijäämästä koostuu koronan aiheuttamista kuluista, kuten koronatestauksesta sekä kuntien, yritysten ja työttömien tukemisesta. Välikysymyksessään oppositio ei kerro, mitkä näistä se haluaisi jättää pois.

Samaan aikaan, kun otamme velkaa, varmistamme, että yhteiskunta pystyy myös maksamaan sen takaisin. Siksi panostamme nyt suomalaisten osaamiseen ja koulutukseen, vahvistamme teollisuuden kilpailukykyä ilmastonmuutoksen keskellä sekä lisäämme työllisyyttä.

Nostamme oppivelvollisuusiän 18 ikävuoteen, uudistamme aikuiskoulutustukea ja satsaamme jatkuvaan oppimiseen työpaikoilla. Lisäksi uudistamme työvoimapalveluita pohjoismaisen mallin mukaiseksi, jotta työnhakijat saavat yksilöllistä tukea työelämään siirtymisessä ja kehitämme palkkatukea siten, että yhä useampi yritys voi ottaa sen käyttöönsä.

Erityisesti tuemme nyt nuoria. Uudistamme oppisopimuskoulutusta ja lisäämme nuorten ohjaamoiden resursseja. Samaan aikaan olemme lisänneet korkeakoulujen aloituspaikkoja, jotta nuorilla olisi enemmän vaihtoehtoja.

Tämä hallitus siis kantaa vastuuta sekä taloudesta, ihmisistä että ympäristöstä. Samaan aikaan kun elvytämme, varmistamme, että elvytystoimilla ei palata samaan vanhaan, vaan rakennetaan uutta kestävämpää ja hiilineutraalia Suomea. Olemme esimerkiksi lakkauttamassa ympäristölle haitallisia tukia, kuten päästökauppakompensaation, ja suuntaamassa tuet teollisuuden uusiutumiseen ja vähähiilisten ratkaisujen kehittämiseen.

Olen iloinen siitä, että juuri me Vihreät olemme hallituksessa tänä vaikeana aikana. Opposition vaihtoehto olisi leikkausten tie ja silloin vaarassa olisivat luonnonsuojelu, koulutus, pienituloiset ja kehitysyhteistyö. Me Vihreät taas haluamme kantaa vastuuta taloudesta ja ympäristöstä pitkälle tulevaisuuteen, huolehtia ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä rakentaa kestävää yhteiskuntaa.