Kohti fossiilivapaata lämmöntuotantoa!

16.06.2022

Tänään otimme harppauksen kohti fossiilivapaata lämmitystä! Odotettu suurten lämpöpumppujen ja sähkökattiloiden veroale tulee viimein voimaan. 

Energiantuotanto on yksi suurimmista ilmastopäästöjen aiheuttajista. Kun siirrymme fossiilisista polttoaineista kohti kestävämpää maailmaa ja puhdasta energiantuotantoa, on lämmöntuotannon päästöjen vähentäminen aivan keskeisessä roolissa – ja myös Suomen erityinen haaste. 

Itse veronalennuksen mahdollistava laki astui jo voimaan tämän vuoden alusta, mutta veronalennus on odottanut EU-oikeudenmukaisuuden vahvistamista, joka nyt saatiin.

Sähköntuotannossa päästövähennystyö on jo pitkällä, mutta lämmöntuotannon irrottamista polttoon perustuvista ratkaisuista on pidetty haasteena. Tähän lämmityksen sähköistäminen esimerkiksi lämpöpumppujen ja sähkökattiloiden avulla tuo ratkaisuja. Nyt tehdyllä sähköveron alentamisella on merkittävä, konkreettinen vaikutus energiayhtiöiden mahdollisuuksiin investoida kestävään lämmöntuotantoon kannattavasti.

Teollisen mittaluokan lämpöpumput tulevat olemaan yksi osa ratkaisua useiden kuntien ja kaupunkien lämmityksen muuttamisessa hiilineutraaliksi. Se on myös pitkällä aikavälillä edullinen ratkaisu, kun fossiilisten polttoaineiden hinnat jatkavat nousuaan muun muassa Venäjän hyökkäyssodan myötä. 

Polttoon perustumattomia ratkaisuja tarvitaan myös koska luonto ja ilmasto asettavat kestävälle puunpolton määrälle ylärajan. Kun samaan aikaan käymme keskustelua hiilinielujen tulevaisuudesta, on meidän pyrittävä vähentämään puunkäyttöä siellä, missä on myös muita ja vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja. Siksi olen erittäin iloinen, että tämä laki saadaan nyt vauhtiin ja lämpöpumput ja sähkökattilat varteenotettavaksi ratkaisuksi.