Kolme tapaa pitää perhevapaata – vihreiden perhevapaamalli

09.04.2019

Vihreät haluavat antaa perheille enemmän vapautta perhevapaiden pitämiseen. Tarvitaan uudistuksia, jotka lisäävät tasa-arvoa perhe- ja lapsiystävällisellä tavalla. Perheet kaipaavat lisää joustavuutta ja valinnanvapautta.

Vihreä perhevapaamalli myötäilee THL:nkin suosittelemaa 6+6+6-mallia. Olemme kuitenkin valmistelleet myös samalla tavalla toimivan 5+5+5-mallin, jota ajamme, mikäli muut puolueet eivät kustannussyistä ole valmiita siirtymään kalliimpaan 6+6+6-malliin. 

Mallissamme vanhemmat saavat kukin kuusi kuukautta ansiosidonnaista vanhempainrahaa ja vielä kuusi kuukautta lisää, jonka he voivat jakaa haluamallaan tavalla. Sen jälkeen perhe voi vielä nostaa joko puoli vuotta tai vuoden hoitorahaa, joka on täysimääräisenä puolen vuoden ajalle noin tuplasti suurempi kuin nykyinen kotihoidontuki. Perhe voi itse päättää, missä järjestyksessä ja minkä suuruisina tukia käytetään.

Mallimme sopii lapsiperheiden erilaisiin tilanteisiin nykyistä paremmin, koska vanhemmat voivat pitää ansiosidonnaista vapaata pidempään ja esimerkiksi osa-aikaisesti. Varsinkin isät ja yksinhuoltajat saavat lisää aikaa kotona lastensa kanssa. Yksinhuoltajat saavat oikeuden käyttää kaikki vanhemmille osoitetut tuet. Malli ei ota kantaa esimerkiksi mahdollisiin kuntakohtaisiin lisiin.

Tässä kolme esimerkkiä siitä, mitä kaikkea vihreiden perhevapaamalli mahdollistaa.

1. Äiti kotona lapsen kanssa 3-vuotiaaksi

Äiti saa ensin 5 viikkoa synnyttäjille tarkoitettua ansiosidonnaista vanhempainrahaa. Sen jälkeen hän nostaa oman osansa eli kuusi kuukautta ansiosidonnaista vanhempainrahaa puolikkaana ja venyttää sen vuoden mittaiseksi. Sitten hän käyttää vielä vanhempien yhteisen ansiosidonnaisen puolivuotispätkän nostaen sitä puolikkaana vuoden. Lapsi on nyt kaksivuotias. Sen jälkeen äiti jatkaa kotona hoitorahalla, joka korvaa vihreiden mallissa kotihoidontuen. Suuruudeltaan vihreiden hoitoraha on noin tuplat verrattuna kotihoidontukeen. Äiti nostaa myös hoitorahaa puolikkaana, jolloin se jatkuu vuoden ja on rahallisesti samalla tasolla kuin nykyinen kotihoidontuki. Äiti palaa töihin kun lapsi on kolmevuotias. 

Mikäli sama äiti olisikin yksinhuoltaja, saisi hän käyttää myös toiselle vanhemmalle varatun puoli vuotta ansiosidonnaista vanhempainrahaa eli hänen toimeentulonsa olisi parempi. Tällöin hän voisi esimerkiksi lapsen synnyttyä nostaa vuoden ansiosidonnaista vanhempainrahaa kokonaisena ja sitten venyttää kolmannen puolivuotiskauden vuodeksi. Sen jälkeen hän voisi vielä nostaa hoitorahaa puolikkaana vuoden ja olla näin kotona yhteensä kolme vuotta. 

2. Isä, äiti ja vaari ovat kaikki kotona puoli vuotta

Äiti saa ensin 5 viikkoa synnyttäjille tarkoitettua ansiosidonnaista vanhempainrahaa. Sen jälkeen hän nostaa oman osansa eli kuusi kuukautta ansiosidonnaista vanhempainrahaa.

Sen jälkeen isä käyttää oman puolivuotiskautensa kokonaan.  

Silloin lapsi on vuoden vanha ja vaari tarjoutuu olemaan vielä puoli vuotta lapsen kanssa kotona. Vaari käyttää kuuden kuukauden mittaisen hoitorahan. Nyt lapsi on puolitoistavuotias.

3. Äiti hoitaa lasta vuoden ja isä osa-aikaisesti toisen

Äiti saa ensin 5 viikkoa synnyttäjille tarkoitettua ansiosidonnaista vanhempainrahaa. Sen jälkeen hän nostaa oman osansa eli puoli vuotta ansiosidonnaista vanhempainrahaa. Sitten hän käyttää vielä vanhempien yhteisen ansiosidonnaisen pätkän eli toiset puoli vuotta. 

Kun lapsi on vuoden, jää isä osa-aikaisesti kotiin lapsen kanssa. Isä nostaa omaa ansiosidonnaista vanhempainrahakauttaan puolikkaana ja käy samalla töissä. Isä päättää palata täysipäiväisesti töihin, kun lapsi on kaksi vuotta.