Komission ehdotus luonnontilan parantamiseksi iso askel luontokadon pysäyttämiseksi  

22.06.2022

Luontokadon pysäyttäminen on ihmiskunnan kohtalonkysymys. Euroopan komission julkaisema lainsäädäntöehdotus luonnon tilan parantamiseksi asettaa EU-maille entistä tiukemmat tavoitteet luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.  Tämä on niin Suomen kuin koko Euroopan luonnon hyvinvoinnin parhaaksi.

Luontokadon pysäyttäminen vaatii koko ihmiskunnalta kiireellisiä toimia. On sekä meidän että arvokkaan luontomme etu, että teemme toimet ennemmin kuin myöhemmin. Vain me voimme vaalia  arvokasta luontoamme. 

EU:n tavoite pysäyttää luontokadon eteneminen ja kääntää luonnon monimuotoisuuden kehitys paranevaksi on kirjattu EU:n biodiversiteettistrategiaan. Edellisen biodiversiteettistrategian tavoitteita ei kuitenkaan saavutettu vapaaehtoisin toimin, ja siksi nyt ehdotetaan sitovaa lainsäädäntöä varmistamaan luonnon tilan parantaminen.

Esityksessä edellytetään maita parantamaan luonnon tilaa nykyisestä esimerkiksi lintu- ja luontodirektiivien listaamien luontotyyppien osalta. Myös metsien tilaa tulee parantaa tieteellinen tieto huomioiden esimerkiksi luonnonhoitotoimia ja metsänkäsittelymenetelmiä kehittämällä. Esitys ehdottaa myös kaupunkiympäristön viherryttämistä, mikä parantaa monien kaupunkiympäristöissä elävien lajien elämää ja tekee kaupungeista myös ihmisille viihtyisämpiä elinympäristöjä.

Kaikista tärkeimmillä, eli luontodirektiivin liitteen 1 mukaisilla luontotyypeillä, vähintään 30 % huonossa tilassa olevasta pinta-alasta tulisi olla vuoteen 2030 mennessä tehty toimet hyvän tilan saavuttamiseksi. Laki velvoittaisi niin meitä kuin muitakin EU-maita moninkertaistamaan luonnon tilan parantamistoimet. 

EU:lla on tavoite, että 7,5 % sen budjetista ohjataan luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen 2024 mennessä, nousten 10%:iin viimeistään vuonna 2026. Suomalaisetkin toimijat voivat hyödyntää tulevaisuudessa EU:n rahastoja paljon nykyistä enemmän luonnontilan parantamiseen.

Olen iloinen, että luonnon monimuotoisuuden tilan parantaminen otetaan nykyään vakavasti EU:n tasolla. Arvokkaan luontomme suojeleminen on oltava kaiken toimintamme keskiössä.