Korona voi opettaa meille paljon sote-alan tehokkuudesta

31.03.2020

Sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan nyt maksimaalista tehokkuutta. Suomessa, kuten kaikkialla muuallakin, terveydenhuollon resurssit ovat rajalliset sekä henkilöstön että välineistön osalta. Molempiin näihin vaikuttaa suurelta osin se, että terveydenhoitoa on vuosien ajan aliresurssoitu. Palkkojen lisäksi, se näkyy myös mm. järjestelmien ja kehittämisprojektien keskeneräisyytenä.

Vaikka korona tuli kulman takaa varsin yllättäen, oli toisaalta jossain määrin odotettavissa, että jotain tällaista jonain päivänä käy. Hoitoprosesseja, digitalisaatiota, hoidon tarpeen arviointia sekä moniammatillista ja poikkileikkaavaa yhteistyötä on nyt välttämätöntä kehittää. Mitä pikemmin, sen parempi.

Vaikka nyt kehitettävät prosessit ovat akuutteja tilanteita varten, voimme ottaa oppia ja rohkeutta niistä myös tulevaisuuden kiireettömämpään hoitoon. Voimme huomata, että etäyhteyksiä on mahdollista käyttää laajasti potilastyössä. Vaikka se ei korvaa fyysistä hoitokontaktia, on se kuitenkin nopea, yksilöllinen ja ammattitaitoinen tapa hoitaa potilaita.

Voimme huomata, että moniammatillisuuden hyödyntäminen tarjoaa potilaalle oikean ammattilaisen oikeaan hetkeen. Kenenkään ei tarvitse neuvoa sinne päin ohjeilla, kun voidaan turvautua kollegan täsmällisempään tietoon.

Tärkeimpänä voimme huomata sen, että oli tilanne mikä hyvänsä, tässä maassa on tuhansia ammattilaisia jotka taipuvat muuttuviin, koviinkin tilanteisiin. Ehkä voisimme arvostaa heitä muulloinkin kuin hädän hetkellä.

Valtava kiitos teille rohkeille ammattilaisille, jotka luotte uusia yhteyksiä ja toimintatapoja tämän kriisin aikana. Meidän tulee kerätä tästä oppi talteen, jotta voimme tukea työtänne jatkossa, myös tämän kriisin jälkeen.