Kouluihin palattava riittävän tuen kanssa

07.05.2020

Koulujen siirtyminen etäopetukseen muutti monen lapsen ja nuoren maailman yhdessä yössä. Tutun arjen ja rytmin rikkoutuminen, totuttujen opetus- ja oppimistapojen muuttuminen sekä lähellä olevan tuen katoaminen sekoitti monen oppilaan maailman.

Näiden kahdeksan viikon aikana, jolloin koulut ovat olleet pääosin suljettuina, on osalla lapsista ja nuorista saattanut nousta esiin myös uusia tuen tarpeita. Kaikki eivät kykene kouluun palatessaan jatkamaan siitä, mihin koulusta kotiin siirryttäessä jäätiin.

Etätyöskentelyn jälkeen monet lapset ja nuoret joutuvat opettelemaan koulunkäyntiä kokonaan uudestaan. Sosiaalisiin suhteisiin tottuminen sekä koulun ja luokan toimintatapoihin ja rytmeihin liittyvät asiat voivat olla pitkän tauon jälkeen monella kadoksissa. Se saattaa pelottaa ja ahdistaa.

Eroja tulee epäilemättä näkymään myös siinä, mitä aineita oppilaat ovat kyenneet kotona opiskelemaan ja kuinka tehokkaasti. Perheiltä saatujen palautteiden perusteella koulun tuen määrä ja laatu etäopetuksessa on vaihdellut paljon. Koulujen alkaessa onkin syytä kiinnittää erityistä huomiota ja vaadetta siihen, että tuki on jokaiselle riittävää tämän poikkeusajan jälkeen.

Yhteiskuntamme jatkaa eteenpäin tämän akuutin kriisin jälkeen. Koko ajan käynnissä olevat keskustelut määrittävät miten me sen teemme. Yhtenä osa-alueena on pidettävä huolta siitä, että kuromme syntyneitä oppimiseroja kiinni. Kuinka taataan oppimisen edellytykset lapsille, jotka joutuvat nyt opettelemaan uudestaan ryhmässä toimimista, toisten huomioimista tai oman vuoron odottamista. Kuinka huolehdimme siitä, että ahdistus arjen uudelleen opettelusta ei muodostu liian suureksi, ja että perheet selviävät kuormittavan kevään jälkeen.

Uusi, ja toivottavasti normaalimpi, lukukausi saapuu yllättävän pian jo ensi elokuussa. Silloin on tärkeää, että meillä on käytössämme kaikki tarvittavat moniammatilliset tukitoimet ja avustajaresurssit, joiden avulla autamme erityisen tuen oppilaat takaisin riittävän yksilöllisille, ja tutuille ja turvallisille oppimispoluille.