Krista Mikkonen: Kaivoslain uudistukset tarvitaan nopeasti

17.02.2020

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kommentoi juuri käynnistyvän kaivoslain muutostyön tarpeita 17.2.2020 Leppävirralla järjestetyssä Kaivostoiminta ja ympäristö -seminaarissa.

– Suomi voi näyttää maailmalle, miten kaivostoimintaa voi harjoittaa ympäristön, ihmisten ja muiden elinkeinojen kannalta aidosti kestävällä tavalla. Tähän nykyinen kaivoslaki ei riitä, vaan hallitusohjelmassa linjatut kaivoslain uudistukset tarvitaan pikaisesti, Mikkonen sanoo.

Mikkosen mukaan esimerkiksi malminetsintäluvan rajoittamisessa on edettävä nopeasti. Nykyään malminetsintä varauksesta jatkolupien loppuun voi aiheuttaa lähes 20 vuoden epävarmuuden alueen tulevaisuudesta niin asukkaille, maanomistajille, rakentamiselle kuin muille elinkeinoille. Samalla kunnan asemaa on vahvistettava.

– Kaivosta perustettaessa tulee puntaroida, onko kaivoksesta saavutettava hyöty tärkeämpi kuin esimerkiksi alueen matkailu tai luontoarvot. Tämän vuoksi kunnan tulee pystyä päättämään kaavoituksella, tuleeko sen alueelle kaivoksia vai ei, Mikkonen toteaa.

Myös kaivostoiminnan riittämättömiksi todetut vakuudet ja vastuujärjestelmä on Mikkosen mukaan saatettava kuntoon.

– Kaivostoiminnan epäonnistuessa sen kustannukset eivät saa kaatua yhteiskunnan maksettavaksi, kuten viime vuosina on muutamissa tapauksissa käynyt. Riittävillä vakuuksilla ja vastuujärjestelmää kehittämällä on taattava, että ympäristöstä huolehditaan myös ongelmatilanteissa tai jos kaivosyhtiö ajautuu maksukyvyttömäksi, Mikkonen jatkaa.

Mikkonen toi esiin myös tarpeen edetä nopeasti hallitusohjelmassa linjatussa kaivosveroselvityksessä.

– Kaivostoiminnassa hyödynnetään kallioperämme uusiutumattomia luonnonvaroja. Ne voidaan hyödyntää vain kerran. On selvää, että näistä luonnonvaroista on myös maksettava korvaus yhteiskunnalle, Mikkonen sanoo.

– Tiedämme, että yhteiskunta tarvitsee kaivannaisista saatavia metalleja. Tämä koskee myös monia puhtaan teknologian ratkaisuja kuten tuulivoimaloiden turbiineja ja sähköautojen akkuja. Meillä on Suomessa hieno mahdollisuus näyttää maailmalle, miten kaivostoimintaa tehdään kestävästi ja kiertotalouteen panostaen, Mikkonen päättää.

Kaivoslain uudistus on juuri käynnistymässä työ- ja elinkeinoministeriössä. Kaivostoimintaan liittyvää lainsäädäntöä on myös ympäristö-, oikeus- ja valtiovarainministeriössä.