Krista Mikkonen: Kestävän elvytyksen tulee näkyä ihmisten arjessa

28.11.2020

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen esitti 28.11.2020 etänä pidetyssä Vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksessa, että EU:n elpymisrahoituksella tuetaan biokaasu- ja sähköautoilua, joukkoliikennettä sekä kotitalouksien mahdollisuutta vaihtaa kodin lämmitystapa vähähiiliseksi.

– Olemme hallituksessa päättäneet, että vähintään puolet EU:n elpymisvälineen varoista ohjataan ilmastotoimiin eikä millään toimilla saa aiheuttaa merkittävää haittaa ilmastotavoitteen saavuttamiselle. Päätös on historiallinen, Mikkonen iloitsee.

Mikkonen korostaa ettei elvytystä tehtäessä pidä katsoa taaksepäin ja sitoa tulevien vuosien kehitystä fossiilitalouteen, vaan rakentaa rohkeasti uutta hiilineutraalia hyvinvointivaltiota.

  1. Mikkonen nostaa esiin kolme elvytysvarojen käyttökohdetta, jotka tukisivat vihreää jälleenrakennustyötä:
    Tuloillaan olevien uusien energiamuotojen eli merituulen, suuren mittaluokan aurinkovoiman ja syvälämmön vauhdittaminen
  2. Rakennusten energiaremonttien ja öljylämmityksestä luopumisen tukeminen
  3. Teollisuuden ilmastotyön tukemisen niin sanotulla sähköistymisen tuella

– Kestävän elvytyksen tulee näkyä myös ihmisten arkielämässä. Tämän tulee tarkoittaa esimerkiksi lisääntyviä sähköautojen ja biokaasuautojen lataus- ja tankkauspaikkoja, kehittyvää joukkoliikennettä, mahdollisuuksia saada tukea kodin lämmitystavan vaihtamiseen ja laskevaa asumisen hiilijalanjälkeä, kun kaukolämmöstä ja sähköstä tulee puhtaampaa, Mikkonen korostaa.

Mikkonen painottaa, että vihreästä elvytyksestä hyötyvät myös suomalaiset yritykset.

– Käynnissä on neljäs teollinen vallankumous kohti vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta. Elvytystoimilla tulee varmistaa, että Suomi on tämän kehityksen kärjessä ja yrityksemme etujoukoissa mukana kansainvälisessä kilpailussa, jossa kysyntä puhtaille ja kestäville ratkaisuille on valtaisa.

Lue koko puhe.