Krista Mikkonen: Metsänhoitotavat on saatava kestäviksi ja hakkuumäärät kuriin

17.11.2018

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen vaati toimia luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, hakkuumäärien rajoittamiseksi ja kaivoslain tiukentamiseksi puheessaan Vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksessa Helsingissä 17.11.2018.

– Luonto köyhtyy kaikkialla maailmassa, myös meillä. Suomi on sitoutunut pysäyttämään monimuotoisuuden vähenemisen vuoteen 2020 mennessä. Sipilän hallitus on jo tunnustanut, ettei siihen päästä. Tarvitaan kiireesti merkittävästi vaikuttavampia toimia, Mikkonen sanoi puheessaan.

Mikkosen mukaan suojeluohjelmia on vahvistettava ja talousmetsien metsänhoitotavat saatava kestävälle tasolle.

– Lahopuiden ja järeiden säästöpuiden määrää pitää lisätä, maanmuokkausta ja kesähakkuita rajoittaa. Valtion omissa metsissä avohakkuut tulee siirtää historiaan, siirtyä jatkuvapeitteiseen kasvatukseen ja ottaa käyttöön FSC-sertifikaatti. Metsähallituksen tuottotavoitetta on laskettava. Nyt ylisuuri tuottotavoite on ajanut valtion hakkaamaan metsiä yhä nuorempina sekä virkistys- ja luontoarvoiltaan merkittäviä metsiä, Mikkonen sanoi.

Mikkosen mukaan metsät ratkaisevat myös sen, miten pystymme torjumaan ilmastonmuutosta.

– Tutkijat ovat pitkään varoittaneet, että hakkuiden lisääminen tekee tyhjäksi kaikki Suomen päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä. Silti Sipilän hallitus kaavailee metsähakkuiden merkittävää lisäämistä. Se on järjetöntä, Mikkonen sanoi.

– Hallituksen tavoittelema hakkuiden lisäys 80 miljoonaan kuutioon pienentäisi hiilinielun puoleen vuoteen 2014 verrattuna. Ja nielu pysyisi kitukasvuisena vähintään vuosikymmeniä. Hakkuita ei kerta kaikkiaan voi kasvattaa nykytasosta. Se ei ole ilmastolle kestävää. Se tarkoittaa, että suunnitelluille uusille jättiselluhankkeille ei ole enää tilaa Suomessa, Mikkonen sanoi.

Mikkonen vaati myös kaivoslain välitöntä tiukentamista ja paikallisen päätösvallan vahvistamista.

– Ulkomaiset kaivosyhtiöt ovat lisänneet aktiivisuuttaan Suomessa ja ympäri maata on syntynyt kaivoksiin liittyviä konflikteja. Ei ihme, sillä kaivoslainsäädäntömme on yksi maailman löperöimmistä. Se suorastaan yllyttää mineraalivarojen ryöstökäyttöön.

– Kaivosteollisuutta tarvitaan, mutta sille ei pidä uhrata mitä tahansa. Kaivosten hyödyt on tarkoin punnittava niiden haittoihin. Hyödyt ovat väliaikaisia, haitat usein liiankin pysyviä. Näin on myös Heinäveden alueelle ja ympäryskuntiin suunnitellun grafiittikaivoksen suhteen. Avolouhoksen ympäristöhaitat olisivat massiiviset ja tuhoaisivat Saimaan alueen ainutlaatuista järviluontoa kenties peruuttamattomasti. Suunniteltuja avokaivoksia puhtaan veden äärelle ei tule sallia, Mikkonen sanoi.

Lue koko puhe.

Vihreän eduskuntaryhmän esittämät toimet luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Vihreän eduskuntaryhmän esittämät toimet kaivoslain uudistamiseksi.