Krista mikkosen puhe välikysymyskeskustelussa 5.6.24

05.06.2024

Tämä välikysymys on käsittelyssä, koska hallitus ei yksinkertaisesti tee riittävästi. jotta meillä olisi näkymä luontokadon pysäyttämiseen vuoteen 2030 ja jotta Suomi olisi hiilineutraali vuonna 2035. 

Hallitus vetoaa, että luontoa suojellaan koko ajan.  Suojellaan kyllä, mutta ei riittävästi. Luontokato on edennyt koko 2000-luvun ja siksi nyt pitäisi tehdä enemmän – sen sijaan te teette vähemmän.

Olemme jo tilanteessa, että tarvitaan myös luonnon tilaa parantavia toimia, kuten ennallistamista. Tässäkin hallitus liikkuu väärään suuntaan. Se on valmis kaatamaan EU:n ennallistamisasetuksen ja on vähentänyt ennallistamistyötä kotimaassa.

 

Suomalaisen luonnon tila on huolestuttava. Esimerkiksi perinnebiotyypeistämme kaikki ja metsäluontotyypeistämme kolme neljästä ovat uhanlaisia.  Joka yhdeksäs laji on uhanalainen eli ne ovat vaarassa hävitä. 

Myös aivan liian moni tuttu laji taantuu nopeasti. Viime aikoina olemme saaneet tietoa vaikka oravien nopeasta vähenemisestä. Metsäjäniksiä ja kettuja meillä on puolet vähemmän kuin 30 vuotta sitten.  Tähän kaikkeen hallituksen vastaus on tehdä aiempaa vähemmän kuvitellen sen riittävän.

Nykyiset toimet eivät riitä pysäyttämään luontokatoa, ei edes hidastamaan sitä. Olemme matkalla jyrkänteelle ja vauhti pitää saada pysähtymään, mutta kuskin paikalla oleva Orpon hallitus painaa kaasua jarrun sijaan. 

Metsähakkuita halutaan lisätä, ei vähentää. Vanhoja metsiä hakataan, ei suojella. Luonnonsuojelun rahoitusta leikataan, ei lisätä.  Soiden ennallistamista tehdään vähemmän, ei enemmän. 

Tämä hallitus ei edes yritä pysäyttää luontokatoa.

 

Hallitus puhuu mielellään Saaristomeren suojeluun panostamisesta. Mutta millainen lisäpanostus on sellainen, jonka jälkeen ollaan yli 40 miljoonaa miinuksella aiempaan verrattuna? Keskittämällä kaikki vähät rahat Saaristomereen te jätätte muun Itämeren oman onnensa nojaan ja käännätte täysin selkänne sisävesien suojelulle.

 

Tässä ympäristöministeri vetosi Suomen hyvään päästövähennyskehitykseen. On hienoa, että viime vuonna päästöt laskivat, mutta nykyhallituksen toimet eivät niihin vaikuttaneet. Oleellista on  Mitä hallitus tekee pitääkseen kehityksen suotuisana ja mitä hallitus tekee suurimmille ongelmille kuten hiilinieluille?

Lyhyt vastaus on: ei mitään. 

 

Hallitus väittää toimivansa siellä missä päästövähennyksiä voidaan saada suurimmissa määrin. Tämä ei pidä paikkaansa. Hallitus ei tee mitään vaikkapa turvemaiden päästöille, jotka ovat kohtalonkysymys Suomen ilmastotavoitteille.

Ensimmäisen vuoden aikana ei ole nähty ainuttakaan toimea romahtaneiden hiilinielujen pelastamiseen. 

Puheissanne keskitytte savupiippujen tulppaamiseen ja toimiin päästökauppasektorilla, missä päästöt jo laskevat varsin hyvällä vauhdilla. Toimia tarvittaisiin ennenkaikkea  maankäyttösektorilla ja taakanjakosektorilla. Mutta siellä te lisäätte päästöjä omilla toimillanne.

Ja mitä tulee päästökauppasektoriin ja teknisiin nieluihin, ei sinnekään ole vielä saatu mitään puheita kummempaa. 

 

Hallitus syyttää välikysymyksen tekijöitä liian radikaaleista vaatimuksista. Mutta me olemme ainoastaan vaatimassa, että toimisitte omien lupaustenne mukaisesti.   että  Luontokato pysäytetään 2030 mennessä. Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. 

Jos nämä teidän omat tavoitteenne ovat teille liian radikaaleja, niin sanokaa se ääneen, sen suomalaiset ansaitsevat tietää.

Todellista radikaalisuutta on sallia se, mitä te nyt olette sallimassa. Korjaamatonta vahinkoa tuleville sukupolville.  Suomalaisen luonnon köyhtymistä. Ilmastoedelläkävijyydestä luopumista vapaaehtoisesti. 

Kaikkein radikaaleinta on sulkea silmänsä tosiasioilta ja vitkutella luonto- ja ilmastotoimissa. Se tulee myös moninkertaisesti kalliimmaksi kuin nyt tarvittavien toimien tekeminen.  

 

Vihreän siirtymän välttämättömyyttä ei toivottavasti kiistä kukaan. Mutta vihreän siirtymän nimissä ei voi tehdä mitä tahansa.  Hallitus on yrittänyt maalata vihreän siirtymän vastustamiseksi huolta sen haitallisista ympäristövaikutuksista. 

Ei vihreän siirtymän nimessä voi saada vapautusta vesien ja luonnon tilasta huolehtimisesta. 

On käsittämätöntä, ettei hallitus halua asettaa riitävän tiukkoja ehtoja esimerkiksi kaivostoiminnalle ja akkumateriaalitehtaille.  Kaivokset eivät yksinkertaisesti kuulu luonnonsuojelualueille, vesienkäsittely täytyy saada kuntoon ja haitalliset valumat ympäristöön estää. Kaikessa täytyy käyttää parhaita mahdollisia teknologioita ympäristövaikutusten estämiseen.

Ja sama pätee uusiutuvaan energiaan. Ne täytyy sijoittaa tavalla, joka haittaa luontoa mahdollisimman vähän.

 

Orpon hallitus on kunnostautunut katteettomien lupausten ja käännettyjen takkien hallituksena. Ennen vaaleja te lupasitte kaikenlaista, pienituloisten suojaamisesta ja työntekijöiden oikeuksista ja eläkkeistä ja kaikki nämä lupaukset te olette pettäneet. 

Ja te olette vielä ohjelmassanne luvanneet, että Suomi on hiilineutraali 2035 ja luontokato pysäytetään 2030 mennessä. Ja nämä lupaukset te olette nyt pettämässä ja niiden lupausten seuraukset kantavat tulevat sukupolvet.

Tämä hallitus ei ole tulevien sukupolvien luottamuksen arvoinen, ja siksi vihreät kannattaa edustaja Ohisalon epäluottamuslausetta.