Kulttuurin kymmenen tapaa tehdä meille hyvää

27.02.2020

Suomalaisen kulttuurin päivää vietetään Kalevalan päivänä 28. helmikuuta. Tässä kymmenen syytä, miksi kulttuuri lisää hyvinvointiamme ja miksi sen vaaliminen on tärkeää.

1. Kulttuuri yhdistää ihmisiä ja lisää ymmärrystä

Kulttuuri on siltojen verkosto, jonka äärellä voi tavata erilaisia, eri ikäisiä ihmisiä, eri sukupolvista. Kulttuuri on yhtä kuin me: ihonväriin, etniseen taustaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai uskontokuntaan katsomatta. Kulttuurisen taustan kautta ymmärrämme toisiamme paremmin.

2. Kulttuuri torjuu yksinäisyyttä

Kulttuuri on usein matalan kynnyksen yhteisöllistä toimintaa, kuten vaikkapa jääkiekko-otteluun, konserttiin tai lähikirjaston lukupiiriin osallistumista. Kulttuuri tarjoaa tilaisuuksia saattaa ihmiset yhteen. Yksinäisyys on aina henkilökohtainen kokemus. Kulttuurin kokeminen yhdessä muiden kanssa on keino torjua yksinäisyyttä.

3. Kiireisen arjen keskellä kulttuuri tekee mielelle hyvää

Kulttuuri tarjoaa levähdystaukoja hektiseen arkeen. Kun keskittyy rumpujen soittoon ja kiertää kotiseudun museoita, saa aikaa itselle. Kulttuuritoimintaan osallistuminen lisää hyvinvointia ja terveyttä. Suomen Mielenterveys ry:n mukaan aktiivinen kulttuuriharrastus liitetään koettuun terveyteen, hyvän elämän kokemukseen sekä pitkään ikään.

4. Ymmärrämme ajan ilmiöitä ja historiaa kulttuurin avulla

Tulkitsemme itseämme ja ympäröivää todellisuutta kulttuurin kautta. Kirjoitamme historiaa kulttuurin keinoin. Kulttuuri antaa kasvot myös yhteiskunnan epäkohdille, kuten tasa-arvon puuttumiseen. Suomi täytti 100 vuotta joulukuussa 2017. Tuona syksynä julkaistiin 61 elämäkertaa: 56 miehistä ja kuusi naisista. Voidaanko vielä puhua tasa-arvon kulttuurista?

5. Kulttuuri on ideoiden ja luovien ajatusten temmellyskenttä

Teknologisessa murroksessa ideat ovat parasta pääomaa. Luovuutta ei voi korvata koneilla, mikä nostaa luovan työn merkitystä. Kulttuuriammatteihin ja -toimialoihin hakeutuu yhä enemmän ihmisiä ja kentällä työskentelevien määrä on kasvanut viime vuosina. Tilastokeskuksen mukaan kulttuuri työllisti reilut 250 000 ihmistä vuonna 2018. Osa-aikatyö on kulttuuriammateissa huomattavasti yleisempää kuin muissa ammateissa. Kulttuurityöntekijöiden henkiset ja taloudelliset resurssit on syytä turvata.

6. Jokainen voi saada onnistumisen kokemuksia kulttuurista

Lapset kokevat kulttuuria esimerkiksi lorujen, laulujen ja tanssin kautta. Näistä kaikista voi saada onnistumisen kokemuksia. Laadukas varhaiskasvatus tarjoaa lapsille monipuoliset mahdollisuudet nauttia kulttuurista ja kokeilla omia taitojaan. Kulttuuri voi antaa onnistumisen kokemuksia läpi peruskoulun, toisen asteen ja korkeakoulun. Taitojaan voi harjoitella myös kaikille avoimilla kansalaisopistojen kursseilla, joille osallistuu vuosittain noin 650 000 suomalaista. Kansalaisopistoissa järjestetään yli kaksi miljoonaa opetustuntia joka vuosi.

7. Kulttuuriharrastuksiin osallistuminen vahvistaa toimintakykyä

Kulttuuriharrastukset edistävät aivoterveyttä ja pienentävät riskiä sairastua etenevään muistisairauteen. Taide ja kulttuuri ovat hyviä keinoja käydä läpi muistoja ja tunteita. Erityisesti muistisairaat voivat kehittää toimintakykyään osallistumalla erilaisiin kulttuuriharrastuksiin. Samalla ikäihmisille luodaan mahdollisuudet yhteisöllisyyden kokemiseen.

8. Tutkiessamme kulttuuria tulkitsemme tätä maailmaa

Kulttuurintutkimus tarjoaa välineitä kulttuurin, vallan, tiedon ja merkitysten rakentumisen kriittiseen tarkasteluun. Kulttuurintutkimus on monitieteistä. Se yhdistää usein eri tutkimussuuntia, kuten sosiologiaa, kirjallisuustiedettä, mediatutkimusta, elokuvateoriaa, naistutkimusta, filosofiaa ja taidehistoriaa. Yle uutisoi hiljattain suomalaisen sisun tutkimuksesta, mikä on esimerkki useampaa tieteenalaa yhdistävästä tutkimuksesta. Sen tarkoituksena on selvittää, onko suomalaisesta sisusta hyötyä.

9. Kulttuuria on kaikkialla

Teatteri, Lordi, jalkapallo-ottelu ja karjalanpiirakka ovat kulttuuria. Sitran mukaan kulttuurilla on kaksi määritelmää: laaja ja suppea. Kulttuurin laajaan määritelmään lukeutuu kaikki inhimillinen toiminta, johon liittyvät arvot, merkitykset, perinteet ja elämänmallit. Suppeampi määritelmä pitää sisällään taiteen ja korkeakulttuurin. Voimme todellakin havainnoida kulttuuria kaikkialla.

10. Jokainen kokee kulttuurin omalla tavallaan – ja jokainen tapa kokea kulttuuria on oikea

Kulttuuri kuuluu meille jokaiselle ja tästä meidän on yhdessä pidettävä kiinni. Onneksi ei ole yhtä ainoaa ja oikeaa tapaa kokea kulttuuria, vaan tapoja on niin monta kuin on kulttuurista nauttijoitakin. Niin sen pitääkin olla!