Kunnat edistävät asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia

17.05.2021

Sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueiden järjestettäväksi. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE) on jatkossa kuntien ja hyvinvointialueiden yhteinen lakisääteinen tehtävä. Kuntien merkitys HYTE-työssä kuitenkin korostuu, koska kuntien toimintamahdollisuudet ovat jatkossakin suuret. Terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen on vaikuttavaa kansanterveyttä edistävää ja ylläpitävää työtä. Sote-uudistuksessa onkin varmistettava, että kunnilla on riittävät kannusteet tuottaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluita.

Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ei ole pelkkää tuki- ja liikuntaelinsairauksia ehkäisevää jumppaa tai kaiteiden rakentamista liikkumisen tueksi vaan paljon laajempi kokonaisuus.

HYTE voi olla sosiaalista hyvinvointia edistämään rakennettu järjestelmä, joka takaa turvallisen ja hyväksyvän kohtaamisen kaikille asukkaille.

HYTEllä voidaan kehittää tunne- ja kaveritaitojen opetusta, kulttuurihyvinvointia, kognitiivista hyvinvointia ja digitaitoja tai vaikka toimintakykyä tukevaa tasapainoa.

Tai se voi olla osa kaupunkisuunnittelua, jossa viherrakentamisella tuetaan mielenterveyttä, vähennetään aistiärsykkeitä tai kannustetaan fyysiseen aktiivisuuteen.

Vaikuttavuuden kannalta olennaista on saada ihmiset aktiivisesti mukaan. Asukkaiden osallistaminen ideointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen on avain onnistuneen HYTEn järjestämiseen. On mietittävä tarkkaan, mitä muutoksella halutaan saavuttaa. 

Alueiden tarpeet ovat erilaiset ja siksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen eteen tehtävät toimet on osattava kohdentaa oikein. Toisaalla hyvinvoinnin haasteita voi aiheuttaa ainainen melu ja syke, toisaalla liika yksinäisyys ja virikkeettömyys. Hyödyntämällä hyvinvointibudjetointia sekä -koordinaattoria kunnat ja alueet mahdollistavat kokonaisuutena toimivan HYTEn.

Hyvinvointibudjetoinnilla kuntien on mahdollista lisätä päätöksenteon vaikuttavuutta ja toimien johdonmukaisuutta sekä välttää päällekkäisyyksiä ja irrallisia hankkeita. Varojen käytön tehostumisen lisäksi hyvinvointibudjetoinnin avulla voidaan myös varmistaa, että asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen käytetään riittävästi varoja. 

Hyvinvointialueiden käynnistäessä toimintaansa koordinoitu HYTE-yhteistyö kunnan kanssa tulee olla saumatonta. Jo nykyään yli 80 % kunnista toimii hyvinvointikoordinaattori, jonka avulla kunta ylläpitää tietoa palveluista, muutoksista, kehityskohteista ja tulevaisuuden suunnitelmista. On suuri helpotus myös asukkaan kanssa toimivalle ammattilaiselle, että on olemassa taho, jolta kysyä neuvoa.

Ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavat kaikki asiat ympärillämme, myös ne joita emme aina huomaa. Ympäristö, jossa asumme ja liikumme; ihmiset, joita kohtaamme sekä palvelut, joita käytämme. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on ihmisen kokonaisvaltaista huomiointia omassa toimintaympäristössään. Mitä monialaisemmin hyvinvointia ja terveyttä tarkastellaan, sitä tehokkaammin pystymme niihin vaikuttamaan.