Kunnille oikeus valita tuleeko kaivosta vai ei – uusi kaivoslaki etenee eduskuntaan

08.09.2022

Suomen kaivostoiminta ei ole kestävällä pohjalla. Ihmiset ympäri Suomea ovat kampanjoin ja kansalaisaloittein nousseet puolustamaan elinympäristöään ja arvokkaita luontoalueita, joita liian vähän säädelty kaivostoiminta uhkaa. Esitämme eduskuntaan nyt uutta kaivoslakia, jossa on mukana monia Vihreiden vaatimia parannuksia paikallisten ihmisten, muiden elinkeinojen, ympäristön ja alkuperäiskansan oikeuksien huomioimiseksi. Työtä jää kuitenkin myös tuleville hallituskausille.

Tähän asti pitkälti ulkomaiset kaivosyhtiöt ovat voineet toimia Suomessa liian paljon oman päänsä mukaan, ja jäljelle on jäänyt tukku ympäristöongelmia ja tärveltyä maisemaa. Nyt uudella kaivoslailla tätä toimintaa suitsitaan.

Alueen asukkailla tulee olla sananvaltaa siihen, tuleeko kaivos oman kunnan alueelle vai ei. Paikallisilla tulee olla mahdollisuus puntaroida, onko kunnan tulevaisuus esimerkiksi luontomatkailussa vai kaivostoiminnassa. Vaikka tämä vaikuttaa itsestäänselvältä, tähän asti näin ei ole ollut. Kunta ei ole voinut estää kaivoksen tuloa alueelleen. Nyt antamamme lakiesitys korjaa tämän ja kaivosten edellytykseksi tulee kuntakaava. Muutos parantaa paikallisten vaikutusmahdollisuuksia ja mahdollistaa punninnan kaivoshankkeiden ja muiden elinkeinojen välillä, vahvistaen siten muiden elinkeinojen ja myös ympäristön asemaa. 

Uudistus tuo paremman turvan myös monille arvokkaille luontoalueille. Osana kaivoslain uudistamista sovimme, että malminetsintä kansallispuistoissa ja luonnonpuistoissa kielletään kokonaan luonnonsuojelulaissa. Malminetsinnän ehtoja muilla valtion luonnonsuojelualueilla tiukennetaan nykyisestä. 

Kaivoslakiin lisätään myös tärkeitä periaatteita luonnon huomioimiseksi. Vahingollisia ympäristövaikutuksia tulee välttää niin pitkälle kuin mahdollista. Luvissa täytyy antaa määräyksiä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä. Ympäristöhaittoja tulee välttämisen lisäksi myös aktiivisesti ennaltaehkäistä. Vihreät pyrki vaikuttamaan siihen, että malminetsintä olisi kielletty kokonaan muun muassa kaikilla luonnonsuojelualueilla, mutta se ei vielä toteutunut. Tässä jää parannettavaa tuleville hallituksille.

Laajat kaivosvaraukset ovat aiheellisesti herättäneet huolta monilla alueilla Suomessa. Uuden kaivoslain myötä kaivosvarauksista tullaan perimään varausmaksu ja varauksien voimassaoloaika puolitetaan kahdesta vuodesta yhteen vuoteen. Tämä estää ylisuuria varauksia.

Myös alkuperäiskansa saamelaisten oikeuksien paremmassa huomioimisessa otetaan askeleita eteenpäin. Lakiuudistuksessa selvennetään sitä, että on nimenomaan kaivosluvan hakijan vastuulla selvittää hankkeen vaikutukset saamelaisiin – eli että tämä ei olisi vain saamelaisten itsensä harteilla. Kaivostoiminnalla ei saa vaarantaa saamelaisten kotiseutualueella saamelaisten oikeutta ylläpitää ja kehittää kieltään, kulttuuriaan ja perinteisiä elinkeinojaan. Tärkeimmästä tähän tarvittavasta uudistuksesta, eli kaiken kaivostoiminnan estämisestä Saamenmaalla ilman saamelaisten ennakkosuostumusta, ei valitettavasti vielä löytynyt yhteisymmärrystä, mutta Vihreät jatkaa tämän asian ajamista.

Jatkossa epäonnistuneiden kaivoshankkeiden kustannukset kaatuvat entistä harvemmin veronmaksajien kannettavaksi. Kaivosyhtiöiltä vaaditaan uutta, konkurssitilanteiden hoidon varalta annettavaa vakuutta, ja jätevakuuksien mitoitusta on tarkistettu jo aiemmin annetulla esityksellä. Lisäksi hallitus on perustamassa kokonaan uuden ympäristövahinkorahaston, jonka varoilla on mahdollista kattaa ympäristövahinkojen kuluja silloin, kun aiheuttaja on esimerkiksi konkurssissa. Rahaston pääoma kerätään yrityksiltä ja siitä annetaan vielä erillinen esitys tänä syksynä. 

Myöhemmin syksyllä on tulossa myös esitys pitkään odotetusta kaivosverosta. Tähän asti Suomi on antanut arvokkaat mineraalimme yhtiöiden käyttöön ilmaiseksi, vaikka ne voidaan hyödyntää vain kerran. On tärkeää että jatkossa myös yhteiskunta saa niistä korvauksen.

Suomi voi näyttää maailmalle, miten kaivostoimintaa voi harjoittaa ympäristön, ihmisten ja muiden elinkeinojen kannalta aidosti kestävällä tavalla. Tämä uudistus ottaa tärkeitä askeleita oikeaan suuntaan. Työ jatkuu.