Leikkaukset kouluterveyteen peruttava ja oppilaiden hyvinvointiin panostettava

26.01.2024

Suomen oppimistulokset ovat kääntyneet laskuun ja erityisesti heikkojen oppijoiden määrä on lisääntynyt. Nyt hallitus kaavailee leikkauksia kouluterveydenhuoltoon.

Opettajien työaika ei heidän oman viestinsä mukaan riitä perustehtävään eli opettamiseen, eivätkä he pysty paikkaamaan kouluterveydenhuollon leikkauksista syntyvää vajetta. Vain hyvinvoiva lapsi oppii. Jotta saamme suomalaisnuorten oppimistulokset nousuun ja perustaitoja vahvistettua, meidän on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota oppimisen edellytysten parantamiseen.

Hallituksen leikkaavat lapsilta, nuorilta ja perheiltä vaarantavat myös tavoitteen nostaa suomalaisten osaamistasoa. Jos nimittäin yhtään ymmärtää koulujen arkea tietää, että leikkaukset lapsiperheiltä, neuvoloista, nuorisotyöstä, kotouttamisesta ja kouluterveydenhuollosta näkyvät myös luokkahuoneessa.

Nuorten mielenterveyden haasteet ovat lisääntyneet ja vuoden 2023 kouluterveyskyselyn mukaan jo joka kolmas yläkouluikäinen tyttö kokee ahdistuneisuusoireita. Mielenterveysongelmat heijastuvat vahvasti jo työelämään ja työn tuottavuuteen, sillä ne veivät jo yli 100 000 suomalaista pitkälle sairauspoissaololle vuonna 2023. Siksi voimavaroja on suunnattava jo varhaisessa vaiheessa mielenterveyden vahvistamiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn.

Vihreiden mielestä nyt pitäisi koulutuksen lisäksi panostaa vanhemmuuden tukeen neuvoloista lähtien, sekä laittaa aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut kuntoon. Joka neljäs lapsi elää perheessä, jossa vanhemmalla on hoitoa vaativa mielenterveys- tai päihdeongelma.

Positiivista kuitenkin on, että Vihreiden pitkään ajama tavoite oppituntien lisäämisestä peruskouluun on toteutumassa. Hallitus valmistelee 2–3 viikkotunnin lisäämistä perusopetukseen. Nämä tunnit tulisi suunnata perustaitoihin, kuten luku- ja laskutaidon vahvistumiseen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoihin oppilaan oman ryhmän kanssa alakoulussa.

Vihreiden mielestä tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen voisi edistää myös muuta oppimista kun esimerkiksi kiusaamista saataisiin vähennettyä. Luku- ja laskutaito taas luovat perustan kaikelle muulle oppimiselle.