Lisää vapaana virtaavia vesistöjä vaelluskaloille

05.02.2021

Uhanalaisille vaelluskaloille vapaana virtaava vesi on välttämättömyys. Elvytämme nyt vaelluskalakantoja historiallisen paljon korotetun luonnonsuojelurahoituksen turvin. Kalateiden rakentamista ja vaellusesteiden purkamista tuetaan sekä vesilakia tullaan päivittämään. 

Lohi, taimen, nieriä, vimpa, vaellussiika, toutain, nahkiainen ja ankerias tarvitsevat elääkseen vapaana virtaavia vesistöjä, jotta niiden nousu yläjuoksulle kutemaan onnistuu. 

Menneinä vuosikymmeninä Suomen jokia kuitenkin padottiin urakalla, kun kehittyvän ja sotien runteleman maan tarve sähkölle oli suuri. 

Lähes kaikki Suomen vaelluskalat ovat uhanalaisia, ja osa on jo kuollut sukupuuttoon. Vanhat mustavalkokuvat hävinneestä alkuperäisestä Oulujoen lohesta muistuttavat kadonneesta luonnon monimuotoisuudesta.  

Keinoja vaelluskalakantojen vahvistamiseksi on olemassa. Nyt on aika ottaa ne käyttöön kaikkialla Suomessa. Hallituksen historiallinen satsaus luonnonsuojeluun on mahdollistanut maa- ja metsätalousministeriön uuden NOUSU-hankkeen, jossa tuetaan vaellusesteiden purkamista sekä kalateiden ja uusien lisääntymisalueiden rakentamista. 

Esimerkiksi Nurmeksessa valtio rahoittaa neljänneksen Saramojoen Louhikosken voimalaitoksen purkamisesta. Saramojoen luonnonsuojeluhanke auttaa erittäin uhanalaiseksi luokiteltua Vuoksen vesistön järvitaimenta.

Valtion tuen lisäksi tarvitaan myös tiukempaa sääntelyä, jotta vaelluskalojen esteetön nousu yläjuoksulle voidaan tulevaisuudessa mahdollistaa. Hallitus uudistaa vesilakia – tarkoituksena on ulottaa kalatalousvelvoitteet kaikille vesivoimaloille. Hallitusohjelman mukaisesti myös kalatalousvelvoitteita päivitetään viranomaistyönä. Osa velvoitteista voi olla jopa useiden vuosikymmenten takaa. 

Valtiolla on merkittävää omistusta vesivoimayhtiöissä. Vuonna 2020 päivitimme valtion omistajaohjausta koskevat linjaukset. Ne velvoittavat yhtiöt tunnistamaan toimintansa vaikutukset ympäristölle ja luonnon monimuotoisuudelle sekä asettamaan niille verrokkiyhtiöihin nähden kunnianhimoiset, mitattavat tavoitteet. Valtionyhtiöiden on aika ottaa suunnannäyttäjän rooli vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamisessa.

Olen iloinen siitä, että paikalliset toimijat ympäri Suomea suunnittelevat hankkeita vaelluskalakantojen elinolosuhteiden parantamiseksi, ja että valtiolla on nyt resursseja niiden tukemiseen. Vaelluskalojen elinolosuhteiden paranemisesta hyötyvät niin luonto, kalastajat kuin luontomatkailu.