Luonnon monimuotoisuus on vaaravyöhykkeellä

18.12.2018

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen on järkyttynyt siitä, että monet luontotyypit ovat yhä suuressa riskissä hävitä. Luontotyyppien uhanalaisuudesta saatiin uutta tietoa tänään, kun julkaistiin Suomen luontotyyppien punainen kirja, joka on valmistunut 120 tutkijan ja asiantuntijan yhteistyönä kolmen vuoden työn tuloksena.

– Uhanalaisuusselvitys osoittaa, että  luontomme köyhtyy uhkaavasti ja jopa puolet luonto­tyypeistämme on uhanalaisia. Kaikkia perinnebiotyyppejä uhkaa häviäminen. Uhanalaisia luontotyyppejä on runsaasti metsissä ja soilla sekä Etelä-Suomessa. Metsien luontotyypeistä kolme neljäsosaa ja soiden lähes 60 prosenttia on uhanalaisia, Mikkonen sanoo.

Syitä luontotyyppien uhanalaisuudelle ovat maankäytön muutokset ja luonnonvarojen hyödyntäminen. Erityisen haitallisia ovat metsien uudistus- ja hoitotoimet, ojitus, pellonraivaus sekä rakentaminen ja vesien rehevöityminen. Myös ilmastonmuutos uhkaa luontotyyppejä.

– Tällä hallituskaudella luonnonsuojelun rahoitus on ollut vain puolet edellisen kauden rahoitustasosta. Leikkaukset ovat osuneet erityisesti metsien ja soiden suojeluun. Etelä-Suomen metsien METSO-rahoitusta on leikattu rajusti ja soidensuojeluohjelma romutettiin. Nyt saatujen tulosten valossa hallituksen toimet ovat olleet kestämättömiä, Mikkonen sanoo.

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, ettei luontotyyppien häviämisuhka ole vähentynyt. Tutkimukseen sisältyy 70 ehdotusta siitä, miten uhanalaisuuden tilannetta voi parantaa. 

– Suositukset on käytävä tarkasti läpi ja seuraavan hallituksen on ryhdyttävä niiden mukaisiin toimiin. Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen vuoteen 2020 mennessä, mikä ei nykytoimilla onnistu. On meidän vastuullamme, että ainutlaatuinen luontomme säilyy myös tuleville sukupolville, Mikkonen sanoo.