Maahanmuuttoviraston toiminnasta on tehtävä riippumaton selvitys

14.06.2018

Suomen turvapaikkapolitiikan toteutus ja esimerkiksi Maahanmuuttovirasto ovat olleet pitkään kritiikin kohteena ja, monien luottamus turvapaikkamenettelyn oikeudenmukaisuuteen on ollut koetuksella.

Migri selvitti nyt omaa toimintaansa pikavauhdilla, ja vaikka kehitysehdotuksia listattiinkin, suurempia ongelmia ei löydetty.

Tämä ei varsinaisesti yllätä, sillä jo selvitystyön käynnistyttyä oli ilmeistä, että sen tekotapa ja nopeus eivät vastaa kaikkiin esitettyihin kysymyksiin, ennemminkin herättävät niitä lisää. Pieniä viilailuja esitetään, ja näitä onkin tärkeä viedä eteenpäin nopealla aikataululla. Silti suurimpiin ja tärkeimpiin kysymyksiin jätetään vastaamatta ja puuttumatta.

Suomen maahanmuuttopolitiikka on edelleen perussuomalaisten linjoilla, vaikkei puolue enää hallituksessa olekaan. Vähä vähältä tehdyt kiristykset uhkaavat jatkuvasti turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksia. Erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten, kuten lasten tai kidutuksen ja ihmiskaupan uhrien, oikeuksien toteutumisessa on merkittäviä heikkouksia. Varsinkin keskustalla ja kokoomuksella on omatunnollaan vastuu monista surullisista ja kohtuuttomista ihmiskohtaloista, jotka tuovat esiin tehdyn politiikan järjettömyyttä.

Erityisen huolissani olen lasten oikeuksien toteutumisesta sekä perheenyhdistämisen ongelmista. Näihin on puututtava välittömästi. Esimerkiksi UNICEF on kritisoinut voimakkaasti turvapaikanhakijalasten oikeuksien puutteellista toteutumista. Lapset ovat ensisijaisesti lapsia, ja heidän hyvinvointiinsa on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Sisäministeriön ja ulkoministeriön on yhdessä syytä käydä läpi, miten perheenyhdistämisprosessin eri vaiheita ja asiointia saadaan sujuvammaksi. Nykytilanne on kohtuuton esimerkiksi korkeiden tulorajojen ja hakemusten jättämiseen liittyvien hankaluuksien takia. Perhe on myös kotoutumisen kannalta ensiarvoisen tärkeä, jotta elämä Suomessa lähtee oikealle uralle.

Maahanmuuttoviraston toiminnasta tarvitaan edelleen ja välittömästi ulkopuolinen, riippumaton selvitys. Tätä tarvetta myös Maahanmuuttovirasto ja ministeri Mykkänen ovat nostaneet esiin ja pitäneet selvitystä hyvänä asiana. Nyt olisi aika laittaa selvitystyö saman tien alkuun!

Suomi ei voi olla maa, joka kääntää selkänsä hädänalaisille ja lähettää pahimmillaan täältä suojaa hakevia ihmisiä kuolemaan. Turvapaikanhakijat, järjestöt ja aktiiviset kansalaiset ovat nostaneet turvapaikkaprosessien ongelmia esiin jo vuosia, vuoden 2015 poikkeuksellisesta hakijamäärästä lähtien. Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden määrä on nyt laskenut normaalille tasolle. Enää ei voida puhua poikkeustilanteesta, ja järjestelmän puutteet on määrätietoisesti korjattava. Se on oikeusvaltiossa välttämättömyys.