Maksuttoman ehkäisyn kokeilu käynnistyy

03.09.2021

Nuorten maksuton ehkäisy etenee vihdoin. Vihreille tärkeä alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kokeilu alkaa, kun kunnat ja kuntayhtymät voivat hakea rahoitusta sen toteuttamiseksi. Kokeilun myötä kaikilla Suomen kunnilla on mahdollisuus tarjota alle 25-vuotiaille ehkäisyvälineitä maksutta. Tähän saakka nuoret ovat joutuneet eriarvoiseen asemaan asuinpaikasta riippuen.

Maksuttoman ehkäisyn kokeilusta sovittiin hallitusohjelmassa Vihreiden aloitteesta. Kokeilussa alle 25-vuotiaat nuoret voivat saada maksutta joko ehkäisykierukan, -kapselin, -pillerit tai kondomeja. Kokeilun tarkoituksena on myös kannustaa kuntia kehittämään seksuaaliterveyspalveluja paremmin saavutettavaksi esimerkiksi tuomalla palvelut koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yhteyteen tai kokeilemalla joustavia, liikkuvia tai jalkautuvia palveluita.

Maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen on todistetusti vaikuttavaa: seksitautien ja raskaudenkeskeytysten määrä on vähentynyt kunnissa, joissa ehkäisyvälineitä on tarjottu maksuttomasti. Ehkäisyvälineiden tarjoaminen on ollut kunnille kustannusneutraalia. Maksuton ehkäisy vahvistaa nuorten yhdenvertaisuutta ja oikeutta päättää omasta kehostaan.

Nuorten seksuaaliterveyspalvelut ovat osa terveydenhuollon peruspalveluita. On tärkeää, että kokeiluun lähtevät kunnat kehittävät palveluitaan nuorille helposti saataviksi ja laadukkaiksi. Sopivan ehkäisyvälineen valintaan on saatava neuvoa ja tukea. Ehkäisyn saatavuuden lisäksi seksuaaliterveyden edistäminen edellyttää myös seksuaalikasvatusta ja matalan kynnyksen seksuaalineuvontaa. Laadukasta, ikätasoon sopivaa seksuaalikasvatusta on järjestettävä kaikille lapsille ja nuorille.

Maksuton ehkäisy tuo taloudellisia säästöjä terveydenhuollon kustannuksiin, mutta kaikkein tärkeintä on, että nuoret pysyvät terveinä ja hyvinvoivina. Kokeilun myötä saamme kattavaa tilasto- ja tutkimustietoa maksuttoman ehkäisyn vaikutuksista nuorten terveyteen ja hyvinvointiin. Sen jälkeen voimme toivottavasti siirtyä kokeilusta pysyvään käytäntöön koko Suomessa.

Maksuttoman ehkäisyn kokeiluun voivat hakeutua kunnat ja kuntayhtymät, joissa nuorille ei vielä tarjota maksutonta ehkäisyä tai ehkäisypalveluiden tarjoamisessa on selkeitä kehittämistarpeita. Kokeiluun osallistumista voi ehdottaa esimerkiksi terveyspalveluista vastaavassa lautakunnassa tai lähestymällä suoraan seksuaaliterveyspalveluista vastaavaa viranhaltijaa. Valtio korvaa kokeilun menot kunnille. Haku on käynnissä 15.10. asti.