Nuoret tarvitsevat oman valtuutettunsa

09.11.2023

Suomeen tarvitaan nuoriasiavaltuutettu valvomaan nuorten aikuisten oikeuksien toteutumista. Olen jättänyt lakialoitteen nuoriasiavaltuutetun viran perustamiseksi. Lakialoite on myös osa Vihreiden vaihtoehtobudjettia.

Jokaisella on oikeus voida hyvin. Elämästä innostuneet, uusia kokemuksia janoavat, tulevaisuuteen uskovat nuoret ovat yhteiskunnan kantava voima. Kaikilla pitää olla oikeus hyvään elämään. 

Yhä useampi suomalainen nuori voi kuitenkin huonosti ja kokee pettyneensä elämään. Suomeen on kasvanut muita katkerampi ikäluokka: alle 30-vuotiaat kokevat muita enemmän epävarmuutta ja huolta siitä, että elämä ei kanna. Kyse ei ole vain nuorten kriisistä; jos nuorten ikäluokka voi näin huonosti, on se koko yhteiskunnan kriisi.

Suomeen tarvitaan nuoriasiavaltuutettu valvomaan nuorten aikuisten oikeuksien toteutumista ja tuomaan nuorten ääntä paremmin esiin päätöksenteossa. Nuoriasiavaltuutetun tehtävänä olisi valvoa 18—29-vuotiaiden nuorten aikuisten oikeuksien toteutumisesta. Nuorisolain mukaan nuoria ovat kaikki alle 29-vuotiaat. 

Suomessa on lapsiasiavaltuutettu ja vanhusasiavaltuutettu, mutta ei nuoriasiavaltuutettua.  Nuoret itse ovat peräänkuuluttaneet tarvetta omalle valtuutetulle ja olleet aktiivisia asian edistämisessä. Nuoret aikuiset putoavat monesti palveluiden ulkopuolelle, sillä lasten palvelut loppuvat 18 vuoden iässä ja aikuisten palvelut eivät välttämättä saavuta nuoria aikuisia tai ne eivät vastaa heidän tarpeisiinsa.

Elinkustannusten nousu ja toisaalta hallituksen leikkaukset vaikuttavat erityisesti pienituloisiin, eli myös moniin nuoriin. Opiskelijoiden ja muiden nuorten tilanne vaikeutuu entisestään, kun hallitus leikkaa asumistuesta ja jäädyttää etuuksien indeksitarkistukset. 

Hallituksen leikkaukset eivät helpota nuorten asemaa. Taloudellinen epävarmuus on merkittävä tekijä mielenterveysongelmien lisääntymisessä. Paljon puhutaan terapiatakuusta – se on hyvä, mutta terapiastakaan ei ole hyötyä, jos joutuu huolehtimaan siitä, miten rahat riittävät ruokaan ja vuokraan.

Suomessa on lähes miljoona 15—29-vuotiasta nuorta. Lasten ja nuorten kokema yksinäisyys ja ahdistuneisuus ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina. Arvion mukaan jopa joka kymmenes nuori on vaarassa syrjäytyä. Nuoriasiavaltuutettu varmistaisi, että nuorten äänet kuuluisivat paremmin päätöksenteossa ja lainsäädännön valmistelussa.

Nuorten elämässä on oltava tilaa ja tukea erilaisille elämänpoluille, etsimiselle ja suunnan muuttamiselle. Jokaisen koulun on oltava hyvä koulu. Palvelupoluista tulee tehdä yhtenäisiä ja sujuvia. Nuoret tarvitsevat nyt tukea ja toivoa valoisammasta tulevaisuudesta. Jokaiselle nuorelle on turvattava tulevaisuuden mahdollisuuksia lain tällä puolen.

Toivon, että valiokunnan jäsenet suhtautuvat myönteisesti lakialoitteeseen.