Maria Ohisalo: Budjettiriihestä ratkaisuja ilmastokriisiin ja työllisyyteen

10.08.2020

Vihreä hallitusryhmä kokoontui pitämään kesäkokousta Lahdessa 10.8. Kokouksessa käsiteltiin politiikan syksyä ja keinoja saattaa Suomi ekologisesti ja taloudellisesti kestävälle pohjalle.

– Viime kevät osoitti koronapandemian kohdalla, että Suomi ja koko ihmiskunta kykenevät päättäväisiin ja nopeisiin toimiin. Niitä on jatkettava muidenkin aikamme isojen kysymysten suhteen, Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo muistuttaa.

Hallitus on Ohisalon mukaan antanut suomalaisille kaksi suurta lupausta. Ne ovat ilmastonmuutoksen torjuminen ja uusien työpaikkojen luominen. Hallitus on sitoutunut myös siihen, että 2030-luvulle tultaessa talous on kestävällä pohjalla. 

– Tänä syksynä on tehtävä ratkaisuja sekä ensi vuotta että pidemmän tähtäimen kestävyyttä silmällä pitäen. Yhteiskunnan haasteet eivät ratkea yhden hallituskauden aikana, mutta tällä hallituskaudella on tehtävä niin paljon kuin mahdollista ja luotava selkeä polku tulevaisuuteen. Esimerkiksi köyhyyden vähentäminen vaatii aiempaa selkeämpiä tavoitteita ja ympäristölle haitallisista tuista on päästävä eroon 2030-luvulle tultaessa joko suorilla leikkauksilla tai uudelleenohjaamalla tuet hiilineutraaliutta tukevaan suuntaan, Ohisalo sanoo.

Ohisalo esitteli hallitusryhmän kesäkokouksen yhteydessä katsauksen Vihreiden keinoihin ilmastonmuutoksen ja köyhyyden torjumiseksi ja työllisyyden vahvistamiseksi. Keinot jakautuvat viiteen kokonaisuuteen:

  1. Ympäristölle haitallisten tukien karsiminen
  2. Liikenteen päästöjen vähentäminen
  3. Köyhyyden puolittaminen
  4. Koulutusasteen nostaminen
  5. Työurien pidentäminen ja työvoiman lisääminen

Lue pidemmin ehdotetuista keinoista