Maria Ohisalo: Lastensuojelun erityisen huolenpidon jonot purettava

28.11.2020

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo puhui Vihreiden etänä pidetyssä puoluevaltuuskunnassa vihreästä näkökulmasta turvallisuuteen. Ohisalo esittää lastensuojelun asiakasmitoituksen säätämisen vauhdittamista ja erityisen huolenpidon jonojen purkamista.

–Olen monta kertaa todennut, että vaikuttava ja onnistunut sosiaalipolitiikka ja koulutuspolitiikka ovat lopulta parasta turvallisuuspolitiikkaa, Ohisalo toteaa.

Viime viikkoina on käyty keskustelua nuorison pahoinvoinnista. Hallitus on sopinut, että lastensuojelun resursseja vahvistava asiakasmitoitus astuu voimaan porrastetusti ensin vuonna 2022 ja sen jälkeen seuraavalla hallituskaudella.

–Nyt on paikallaan miettiä, pitäisikö aikataulua kiristää ja toinenkin porras ottaa käyttöön jo tällä hallituskaudella, Ohisalo ehdottaa.

Myös lastensuojelulain mukaisten erityisen huolenpidon jaksojen saavutettavuutta olisi Ohisalon mukaan syytä kehittää.

–Jotta saisimme lastensuojelun erityisen huolenpidon jonot purettua ja pidemmät jaksot niitä tarvitseville, hintalappu olisi noin 16 miljoonaa euroa, Ohisalo korostaa.

Vertailukohtana Ohisalo nostaa esiin arvion siitä, että yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle kaikkinensa noin miljoona euroa.

–Tässä on kyse oikeasti tahdosta. Nämä asiat pitää hoitaa kuntoon, Ohisalo sanoo.

Ohisalo puhui myös hallituksen eduskunnalle antamasta Suomen kestävän kasvun ohjelman selonteosta. Ohjelman kautta jaettavasta EU-elvytysrahasta vähintään puolet käytetään ilmastokriisin torjuntaan ja vihreään siirtymään. Elvytysraholla puretaan myös terveydenhuollon hoitovelkaa.

–Näitä rahoja tulisikin suunnata myös mielenterveyttä koskevan hoitovelan korjaamiseen. Nyt olisi paikallaan toteuttaa kiireellisesti Terapiatakuu-kansalaisaloitteen ehdotuksia. Näin saisimme purettua mielenterveyspalveluiden jonoja tehokkaasti ja mahdollistaisimme mielenterveyspalveluiden pariin pääsemisen matalalla kynnyksellä, Ohisalo korostaa.

Lue koko puhe