Maria Ohisalo: Varhaiskasvatuksen maksuttomuus avuksi työllistymisessä

05.03.2021

Pitkä kotihoito vaikeuttaa vanhemman paluuta kokopäiväiseen ansiotyöhön. Vihreät esittävät selvitykseen mallia, jossa varhaiskasvatus olisi perheelle osapäiväisesti maksutonta puolen vuoden ajan siihen asti kun lapsi täyttää kaksi vuotta. Se voisi olla toimiva keino lisätä varhaiskasvatukseen osallistumista ja vaikuttava keino työllisyystavoitteen edistämiseksi.

– Parhaimmillaan matalan kynnyksen pääsy varhaiskasvatuksen äärelle tukee lasten kasvua, vanhempien mahdollisuuksia osa-aikatyöhön ja lapsiperheiden toimeentuloa. Vanhempien nopeampi paluu ansiotyön äärelle voisi olla myös tehokas työllisyystoimi, Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo toteaa.

Vuonna 2019 yksivuotiaista oli varhaiskasvatuksessa reilu kolmannes ja kaksivuotiaista lapsista kaksi kolmasosaa. Se on huomattavasti vähemmän kuin muissa pohjoismaissa.

– On näyttöä siitä, että päivähoitoa hyödyntäneet vanhemmat ovat siihen pääosin tyytyväisiä. Monilla voi kuitenkin edelleen olla varhaiskasvatukseen liittyviä ennakkoluuloja, joita voisi parhaiten hälventää madaltamalla kynnystä maksuttomuudella. Samalla pitää varmistaa se, että varhaiskasvatuksen laadusta ei tingitä, Ohisalo lisää.

Nykyiset varhaiskasvatuksen maksut synnyttävät kannustinloukkuja matalapalkkaisen tai osa-aikatyön vastaanottamiseen. Esimerkiksi THL:n mukaan pitkään kotona lasta hoitavat etenkin vanhemmat, joilla ei ole työtä, mihin palata. Uusi malli parantaisi kannusteita ottaa työtä vastaan.

– Lapsi voisi aluksi olla lyhyitä päiviä päiväkodissa ja totutella päiväkotiarkeen. Tämä mahdollistaisi samaan aikaan vanhempien lyhyemmän työviikon tekemisen ja aktiivisen työnhaun, mikä helpottaa myöhemmin kokopäivätyöhön siirtymistä ja tulevaa urakehitystä, Ohisalo sanoo.

Vihreät arvioivat, että uudistuksen kustannukset olisivat maltilliset verrattuna siitä saataviin hyötyihin. Mallista on selvitettävä sekä osa-aikaisen maksuttomuuden kustannusvaikutus että työllistävä vaikutus.