Maria Ohisalon puhe 7.7.

07.07.2021

Kaksi vuotta sitten lähdin vetämään tätä puoluetta, kansanliikettä. 


Liikettä, joka on valmis uudistamaan Suomea, Eurooppaa ja maailmaa,
jotta elämä tällä planeetalla voisi kukoistaa.

 

Liikettä, joka haluaa suojella sitä, mikä on kaikkein arvokkainta, ja korjata sitä, mikä voisi olla paremmin. 

 

Me puolustamme luontoa, rakkaita metsiämme ja puhtaita vesiä, 

jotta elonkirjon köyhtyminen loppuisi 

ja myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus nähdä kuukkeli 

ja saimaannorppa.

 

Me haluamme jatkaa hyvinvointivaltion päivittämistä, 

jotta ketään ei sysättäisi syrjään. 

Jokainen ansaitsee mahdollisuuden koulutukseen, työhön ja toimeliaisuuteen. 

 

Tämän teeman tärkeyttä 

ja hyvinvointivaltion turvaverkon epäkohtia 

koronakriisi on entisestään alleviivannut.

 

Ja me taistelemme ilmastotoimien puolesta, 

jotta käsillämme oleva ilmastokriisi ei tekisi tyhjäksi kaikkea sitä hyvää, 

mitä luonto ja me ihmiset olemme rakentaneet.

 

Yhteisen ympäristömme suojeleminen 

yhtä aikaa eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämisen kanssa 

on avain siihen, miten kestävä tulevaisuus rakennetaan.

 

Suomalaiset ansaitsevat mahdollisuuden kestävämpiin valintoihin arjessa, uutta työtä ja koulutusta yhä useammalle, 

joustavampaa liikkumista, helpompaa yrittäjyyttä, 

uusia maailmanmarkkinat villitseviä kestäviä vientituotteita, 

puhtaampaa luontoa ja enemmän osallisuutta. 

 

Mitään näistä ei saavuteta takertumalla menneisyyteen. 

 

Uudistaminen on ainoa mahdollinen tie 

ja siksi minäkin olen vihreät aikanaan puolueekseni valinnut.

 

////

 

Olemme tulleet syksystä 2018 vaikean matkan tähän pisteeseen. 

Olen puolueen kolmas puheenjohtaja kolmen vuoden sisällä.

 

Hallitusneuvotteluista lähdimme toteuttamaan 

yhtä maailman kunnianhimoisimmista ilmastotavoitteista. 

Tällä tiellä olemme vahvasti edenneet: 

jo puolet Suomen hiilineutraaliustavoitteen edellyttämistä toimista 

on plakkarissa. 

 

Mä vielä painotan tätä: ilmastopaneelin arvion mukaan 

etenemme hiilineutraaliuspolulla oikeaa tahtia. 

Tekemämme päätökset vievät meitä siis juuri oikeaan suuntaan.

 

Me Vihreät pidimme huolen, 

että EU:n elpymisvälineestä yli puolet käytetään ilmastotoimiin. 

 

Tämä on Suomen historian suurin ilmastopanostus 

ja paljon enemmän kuin moni muu EU-maa tekee.

 

Lähdimme myös tekemään koulutuksen kunnianpalautusta 

ja lapsiystävällistä Suomea. 

Tälläkin tiellä olemme edenneet erittäin hyvin. 

 

Olemme muun muassa:

    • alentaneet varhaiskasvatusmaksuja
    • palauttaneet jokaisen lapsen tasa-arvoisen oikeuden varhaiskasvatukseen
    • mahdollistaneet kaksivuotisen eskarin kokeiluna 10 000 lapselle
  • pienentäneet ryhmäkokoja peruskouluissa ja päättäneet tehdä sitovan mitoituksen oppilashuoltoon
  • pidentäneet oppivelvollisuusikää ja tehneet toisen asteen koulutuksesta maksutonta
  • varmistaneet, että 10 000 nuorta enemmän on saanut korkeakouluissa aloituspaikan

 

Me vihreät haluamme rakentaa lapsiystävällistä Suomea. 

Sellaista maata, jossa kuka tahansa uskaltaa 

unelmoida perheen perustamisesta 

ja samaan aikaan siitä, 

että voi tehdä mielekästä työuraa.

 

////

 

Vihreiden kannatus kautta historian on mennyt tyylillä: 

kaksi askelta eteen ja yksi taakse. 

Näin kävi taas näissä kuntavaaleissa. 

 

Vaalitappiota on pohdittu nyt puolueen piirissä muutama viikko. 

Voin sanoa, että on pohdittu paljon. 

 

Näin laaja-alaista ja rehellistä itsetutkiskelua 

en muista itse käydyn puolueessa pitkään aikaan.

 

Vaalitappio on paikka pysähtyä ja pohtia, minne olemme menossa. 

 

Tappioon ei ole mitään yhtä yksittäistä syytä. 

Saavutuksemme hallituksessa ovat jääneet ihmisiltä ehkä kuulematta 

emmekä ole onnistuneet kertomaan, 

kuinka moni eduskuntavaaleissa 2019 lupaamamme asia 

on jo muuttunut tai liikahtanut eteenpäin. 

 

Samalla emme ole onnistuneet vakuuttamaan meihin luottaneita ihmisiä siitä, että taistelemme edelleen heille tärkeiden asioiden puolesta.

 

Olen pohtinut, 

kuinka ahdistunut itse olisin parikymppisenä tuoreena opiskelijana ollut, 

jos olisin vuoden joutunut opiskella näytön välityksellä. 

Ilman mahdollisuutta kohdata uutta opiskelijayhteisöä, 

juhlia opiskelijabileissä tai käydä yhteisissä lukupiireissä jne.

 

Olen pohtinut tiedeväkeä, joka on laittanut uskonsa hallitukseen. 

Edessä mahdollisesti oleva leikkaus on pieni 

verrattuna hallituskauden lisäpanostuksiin, 

mutta takapakkia se on ja se suututtaa.

 

Olen pohtinut sitä kulttuurialan ihmistä, 

joka on aina voinut luottaa siihen, 

että vihreät on tukenut ja taistellut alalle tilaa politiikan agendalla. 

Että miksi emme tehneet enemmän ja paremmin. 

 

Me yritimme, mutta emme onnistuneet. 

Koko hallituksen yhteinen epäonnistuminen 

varmasti näkyi pettymyksenä juuri meihin.

 

Samalla oma roolinsa oli varmasti myös pandemialla 

ja vaalien siirrolla, jotka laskivat äänestysaktiivisuutta ylipäätään.

 

Edessä on kahden vuoden matka eduskuntavaaleihin 

ja sinä aikana meidän on onnistuttava ansaitsemaan 

meihin pettyneiden luottamus uudelleen. 

 

Myös niiden ihmisten luottamus, 

jotka etsivät puoluekentällä liberaalia puoluetta, 

joka pystyy vastaamaan tämän ajan haasteisiin, 

eikä katso peräpeiliin. 

 

Meidän on onnistuttava ansaitsemaan ihmisten luottamus siihen, 

että vihreät rakentaa parempaa maailmaa päätös kerrallaan. 

 

Haluan osoittaa, että 

politiikka on tutkittuun tietoon pohjaavaa, 

asiantuntijoita, ihmisiä ja laajaa kansalaisyhteiskuntaa kuuntelevaa, 

mukaan ottavaa, 

meidän jokaisen elämään vaikuttavaa työtä. 

 

Työtä sen eteen, että tulevilla sukupolvillakin olisi mahdollisuus 

uida puhtaassa Itämeressä, 

hengittää maailman puhtainta ilmaa 

ja elää maailmassa, jossa ilmastonmuutos 

ja luontokato on pysäytetty. 

 

Maailmassa, jossa rohkeus sanoa epäoikeudenmukaisuudelle EI voittaa 

ja maailmassa, jossa jokainen saa elää sellaista elämää kuin haluaa. 

Opiskella niin pitkälle kuin haluaa 

ja tulla ihan miksi tahansa uskaltaa elämässään unelmoida.

 

Olen sitoutunut viemään tämän puolueen eduskuntavaaleihin 

ja haen jatkokautta vihreiden puheenjohtajana syksyn puoluekokouksessa. 

 

///

 

Elämässä on tietysti paljon muutakin kuin politiikkaa.

 

Ajattelen, että elämässä täytyy tarttua niihin hetkiin ja mahdollisuuksiin, 

joita elämä eteen tarjoaa. 

 

Eteeni on nyt heitetty uudenlainen tilanne.

 

Tilanne, josta uskallan nyt kertoa,

kaikkine epävarmuuksineenkin.

 

Jos kaikki menee hyvin, 

saamme mieheni Miikan kanssa jouluna perheenlisäystä. 

 

Tämä asia on jännittävä ja valtavan suuri. 

Suurempi kuin oikein mikään, 

mitä olen elämässäni kohdannut. 

 

Vastuu tuntuu käsittämättömän isolta ja tärkeältä. 

Olemme tästä puolisoni kanssa enemmän kuin onnellisia. 

 

Jos saan puheenjohtajan työlleni jatkoa puoluekokoukselta, 

niin jatkan mahdollisuuksien mukaan töissä marraskuulle 

ja puoluevaltuuskunta ja eduskuntaryhmä kokoontuvat 

syksyn aikana päättämään siitä, 

kuka tuuraa minua ministerinä kevään 2022 ajan. 

 

Puoluehallitus päättää, kuka sijaistaa puolueen puheenjohtajaa.

 

Maakuntavaalitenttien aikaan olen kuitenkin näillä näkymin 

harjoittelemassa vanhemmuutta uuden ihmisen kanssa.

 

Ja sanonpa jo tässä kohtaa, että tuki terveydenhuollon ammattilaisilta 

tässä raskauden aikana on ollut upeaa. 

 

Kiitos neuvolat, ultrat, labrat, 

kiitos hyvinvointivaltio, 

että mekin uskalsimme unelmoida perheen perustamisesta.

 

Kiitos rakas Miika, että kuljemme yhdessä tätä upeaa matkaa 

ja kohta kolmestaan.