Maria Ohisalon puhe puoluevaltuuston kokouksessa 24.9.2022

24.09.2022

Hyvä puoluevaltuusto, rakkaat vihreät ystävät,

on hienoa olla taas täällä teidän kanssanne.

Meillä on tiedossa mielenkiintoisia ja tulevaisuuteen katsovia keskusteluja täällä Kuopiossa, Minna Canthin kotikaupungissa.

Kun täällä Pohjois-Savossa kerran olemme, olen miettinyt Kekkosen kirjoittamaa pamflettia Onko maallamme malttia vaurastua?” Siinä silloinen pääministeri Kekkonen viitoitti tietä Suomelle: tehtaita tulisi perustaa, koskemattomat metsät hakata puutavaraksi, vapaana virtaavat joet padota ja koskemattomien erämaiden halki vetää teitä, jotka myöhemmin saivat nimensä “kekkostiet”.

Tämä kaikki oli 1950-luvun näkökulmasta edistystä: luonto valjastettiin ihmisen käyttöön, ja talouskasvu syntyi raaka-aineiden entistä tehokkaammasta hyödyntämisestä.Tänä päivänä esittäisin saman kysymyksen, mutta vastakkaisilla johtopäätöksillä.

Vaurautta tarvitaan edelleen.

Sitä tarvitaan hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi, köyhyyden hävittämiseksi ja menestyvän tulevaisuuden rakentamiseksi. Mutta bruttokansantuote ei enää kasva vain savupiipusta, eikä kalajoen patoaminen välttämättä synnytäkään vaurautta.

Ja kuten tänään Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Joensuussa, Helsingissä ja Raaseporissa marssittava Metsämarssikin julistaa, metsillä on arvoa myös muutoin kuin puukuutioina. Metsämarssille haluan lähettää terveisenä sen, että olette aivan oikealla asialla. Suomen hiilinielut ovat romahtaneet, ja ilman niitä emme voi saavuttaa hiilineutraaliustavoitetta vuodelle 2035. Myös suomalaiset tietävät tämän. Elokuussa julkaistussa Suomen luonnonsuojeluliiton kyselytutkimuksessa enemmistö piti tärkeänä metsien hakkuiden vähentämistä ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi. 

Hallitus on myös käynnistänyt selvitykset, mistä nielujen romahdus johtuu ja miten voisimme kääntää kehityksen esimerkiksi metsälakia uudistamalla. On kuitenkin selvää, että ongelma on niin syvä, ettei se puolessa vuodessa vielä ratkea. Näiden tietojen pohjalta on seuraavan hallituksen toteutettava nielujen pelastuspaketti – haastankin puolueet kertomaan jo ennen vaaleja kantansa tähän kysymykseen.

Mutta kasvuun on saatava talouskin. Juuri tällä viikolla ETLA varoitti, että Suomi ajautuu vuoden lopulla taantumaan. Eikä ETLA ollut ensimmäinen talouden yskimisestä varoittanut asiantuntijataho. En vaipuisi kuitenkaan epätoivoon. Kun olen viime kuukausina kiertänyt yrityksiä ympäri Suomen, kuulemani viesti on ollut johdonmukainen: vihreässä siirtymässä piilee valtavat liiketoimintamahdollisuudet.

Vihreiden investointien potentiaalin on arvioitu Suomessa olevan jopa kymmenen miljardin euron luokkaa. Tätä kehitystä vauhditamme jo nyt: olemme ottamassa käyttöön esimerkiksi vihreiden investointien kiihdytyskaistan, jolla nopeutetaan lupien saamista. Valtion takaamilla energiaomavaraisuuslainoilla mahdollistetaan puhtaat hankinnat myös kuluttajille, taloyhtiöille ja pk-yrityksille.

On äärimmäisen tärkeää, ettei politiikka ole hallituskaudesta toiseen tempoilevaa vihreän siirtymän kaltaisissa suurissa kysymyksissä. Meillä täytyy olla malttia rakentaa yhteiskuntamme kestävämmälle pohjalle. Yritykset ovat tehneet valtavia investointeja sekä ilmaston että ympäristön kannalta myönteisiin hankkeisiin, ja siksi on tärkeää,että näkymät ja investointiympäristö säilyvät myös hallituskausien yli.

Tässäkin asiassa on hyvä tunnistaa isot globaalit trendit. Vaikka Uniperin kannattavuuden romahdus liittyi Venäjän häikäilemättömään hyökkäyssotaan, on fossiilitalous laajemminkin auringonlaskun ala. Koittaa vielä päivä, kun öljy-yhtiöiden pumput pysähtyvät ja kaasuputkista taotaan auroja.

Osa tätä mullistusta liittyy uusiutuvien energiamuotojen huikeaan kannattavuuden kasvuun, osa siihen, että suuri osa fossiilitaloudesta nojaa epäluotettaviin diktaattoreihin. Viime viikkoina olemme saaneet kuulla Petteri Orpon ja Riikka Purran jälkiviisastelua siitä, kuinka omistajaohjaus on epäonnistunut. He olivat kovin hiljaa silloin, kun päätöksiä edeltävien hallitusten aikana tehtiin.

Vuosia sitten tehtyjä virheitä ei saa enää tekemättömäksi, mutta tulevaisuuden virheet voidaan vielä välttää. Minusta yksi asia on selvä: valtio-omisteisten yritysten ei tulisi jatkossa laittaa yhden yhtäkään uutta euroa kiinni fossiiliteollisuuteen.

Nyt puhe on eniten energiakriisistä, mutta myös resurssimielessä maailma on matkalla kohti enenevää niukkuutta. Siksi tarvitsemme kiertotaloutta edistävää verouudistusta, joka ohjaa myös resurssien kestävään käyttöön. Käytännössä tämä tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että lasketaan korjauspalveluiden veroa ja korotetaan luonnonvarojen käyttöä hillitseviä veroja. Tällä hetkellä hallituksen edistämä kaivosvero on tästä hyvä esimerkki.

En usko, että mikään yksittäinen yritys tulee olemaan uusi Nokia, mutta uskon, että kiertotalouden ja vihreän siirtymän parista voi nousta satamäärin kasvuyrityksiä, jotka kilpailevat kotimaan markkinoiden lisäksi myös kansainvälisillä markkinoilla. Nämä vihreää siirtymää etujoukoissa edistävät yritykset houkuttelevat Suomeen myös investointeja ja synnyttävät uutta työtä. Ne luovat vaurautta, mutta eivät neitseellisiä resursseja rohmuamalla, vaan entistä säästäväisemmin uudelleenkäyttämällä. Ne hakevat kasvua, mutta tunnistavat samaan aikaan planeetan rajat. Energiatehokkuus on muuttunut kilpailuvaltiksi. Usein se vapaana virtaava jokikin tuottaa enemmän lisäarvoa matkailun ja palvelujen muodossa.

Tällä viikolla kokoomus on eduskunnan suuressa salissa kritisoinut aiemmin mainitsemaani vihreiden investointien kiihdytyskaistaa siitä, että sille pääsyn edellytyksenä on se, etteivät hankkeet aiheuta merkittävää haittaa ilmastolle, luonnon monimuotoisuudelle tai muilla tavoin elinympäristöllemme.

Tämäkin on ollut kokoomukselle siis liikaa.

Itse ajattelen asiasta aivan päinvastaisesti.

Yhtään minkään valtion tuen, valtion yritysten tai oikeastaan valtion toiminnan laajemminkaan ei pitäisi aiheuttaa merkittävää haittaa ilmastolle, luonnon monimuotoisuudelle tai elinympäristöllemme.

Valtion pitäisi olla elämän suojelija, ei elämän tärvelijä.

 

Hyvä puoluevaltuusto,

on totta, että tulevat vuodet eivät tule olemaan taloudellisesti helppoja. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meidän täytyisi juosta päämääräämättömästi leikkaussaksien kanssa, vaan sitä, että meidän on tarkemmin valittava,

mihin panostetaan. Meidän täytyy vahvistaa hyvinvointivaltiomme perustaa, uudistaa sosiaaliturvaa, nostaa työllisyysastetta, panostaa tutkimukseen ja koulutukseen, laskea työn verotusta, mutta verottaa ympäristölle ja ilmastolle haitallista toimintaa.

Meiltä Vihreiltä, kuten muiltakin puolueilta löytyy valtava lista asioita, jotka voisi tehdä paremmin. Nyt ei ole kuitenkaan oikea hetki vyöryttää äänestäjille toiveiden tynnyreitä. Itse haluan viedä esimerkiksi koulutuspoliittista keskustelua siihen suuntaan, että tunnistettaisiin ne kaikista akuuteimmat korjattavat asiat. Itse pidän koulutuksen osalta erityisen tärkeinä panostuksia varhaiskasvatukseen, peruskoulussa perusasioiden kuntoon laittamista, uusia aloituspaikkoja korkeakouluissa ja -tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksia.

Näistä ei pitäisi tinkiä, sillä ne ovat tulevan kasvun siemeniä.

***

Hyvä vihreät,

haluan tänään katsoa vähän myös menneeseen. Alamme olla tämän vaalikauden loppusuoralla, ja nyt on hyvä muistutella mieliin, mitä kaikkea olemme tehneet.

Paljon on saatu aikaiseksi reilussa kolmessa vuodessa. Olemme nostaneet korkeakoulutuksen ja tutkimuksen rahoitusta. Olemme sopineet subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamisesta, ryhmäkokojen pienentämisestä ja kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta. Opiskelu lukioissa ja amiksissa on tehty Suomessa aidosti maksuttomaksi. Se on upea asia. Olemme myös lisänneet koulupsykologeja ja -kuraattoreita peruskouluissa ja toisella asteella. Yhä useampi saa nyt tukea koulutien varrella.

Ei ole yhtään liioittelua sanoa, että translakia ei olisi uudistettu, ellemme me olisi hallituksessa olleet puskemassa sitä eteenpäin. Nyt translaki etenee eduskunnassa ja pääsemme eroon vanhasta, ihmisarvoa loukkaavasta laista.

Uuden translain myötä Suomessa keneltäkään ei enää edellytetä lisääntymiskyvyttömyyttä, jotta he voivat vahvistaa sukupuolensa.

Meidän tulee vastaisuudessa varmistaa, että laki ulottuisi myös alaikäisiin,

intersukupuolisten lasten kosmeettinen kirurgia poistettaisiin ja sukupuolen vahvistaminen hoituisi pelkällä ilmoituksella, mutta kaikkea emme kerralla saaneet.

 

Hyvät ystävät,

en voi olla kommentoimatta viime viikkoina käytyä kiivastakin keskustelua potilasturvallisuuslain ympärillä. Ymmärrän hyvin, miksi asia on monia teistäkin syvästi huolettanut.

On se minuakin.

Olen kuullut ihmeteltävän sitä, miksi Vihreät eivät potilasturvallisuuslain kohdalla äänestäneet vastaan – tai jopa lähteneet hallituksesta. En usko hetkeäkään, että potilasturvallisuuslain säätäminen oli kenellekkään meistä helppo paikka. Ei Vihreille, mutta ei myöskään hallituskumppaneillemme. Olimme tilanteessa, jossa perusoikeudet olivat vastakkain. Jossa työtaistelut aivan poikkeuksellisesti kohdistuivat tehohoitoon ja kotihoitoon, eikä suojelutyötä ollut luvassa. Laki oli säädettävä, piti siitä tai ei. Meidän mielestämme on kuitenkin ollut tärkeää jatkaa hallituksessa sitä työtä, jonka avulla hoitajien työoloja voidaan aidosti parantaa.

Yli kymmenen vuoden ajan eri puolueet ovat epäonnistuneet erityisesti hoitajien ja laajemmin pienipalkkaisten julkisten alojen aseman kohentamisessa. Se ei kuitenkaan ole mikään peruste hypätä räksyttämään oppositioon – eivät ne asiat ainakaan sieltä käsin korjaannu. Hallituksessa joko ollaan tai ei, ja me olemme tähän projektiin sitoutuneet.

Hyvä puoluevaltuusto,

hallituskautta on jäljellä seitsemän kuukautta. Meillä on edelleen paljon suuria läpivietäviä asioita jäljellä. On varmistettava, että ihmisiä todella autetaan energiakriisin keskellä. Luonnonsuojelulaki ja ilmastolain toinen vaihe on vietävä eduskunnassa maaliin. On turvattava saamelaisten oikeudet saamelaiskäräjälain uudistuksella. Nämä ovat kaikki asioita, joita olemme kirjanneet hallitusohjelmaan tai joista hallitus on muuten päättänyt, että ne tehdään. Tässä on koko hallituksen kunnia kyseessä.

Samaan aikaan olen ylpeä niistä saavutuksista, mitä olemme saaneet aikaan tällä vaalikaudella. Tiedämme varmasti tässä salissa kaikki hyvin, että yksikään puolue ei voi sanella yksin hallituksen linjaa. Me olemme tällä hetkellä hallituksen puolueista kolmanneksi suurin. Ja maailman muuttaminen on aina vaikeampaa, kuin jarrupolkimen painaminen. Se on joskus kuin narulla työntämistä. Mutta fysiikan lakejakin uhmaten, sillä narulla työntämällä asiat kyllä etenevät! Se ei ole onnistunut yksin, se on vaatinut kokonaisen liikkeen, joka ajaa yhteistä asiaa niin kabineteissa, toreilla kuin sosiaalisen median kanavissakin.

Me olemme inhimillisen, kestävän ja sivistykseen nojaavan politiikan takuupuolue. Me ymmärrämme ympäröivän luonnon merkityksen. Kukaan muu ei aja ilmastopolitiikkaa yhtä tarmokkaasti kuin me. Sitä meidän täytyy tehdä myös seuraavassa hallituksessa.

Kun muut sanovat, että jatketaan vain samaan malliin, eikä näin ole ennenkään tehty, on meidän tehtävämme osoittaa, että vihreät ratkaisut eivät ole politiikassa pelkästään tarpeellisia tai kunnianhimoisia, vaan ne ovat välttämättömiä. Kysymys ei ole siitä, että yhteiskunta tulisi kääntää päälaelleen.

Päinvastoin.

Suomea on uudistettava, jotta elämässä kaikkein arvokkaimmat asiat säilyvät ennallaan.

***

Hyvät vihreät ystävät,

Oppositio osaa kyllä kritisoida, mutta ei tarjota ratkaisuja.

Sillä saako Vihreät vaalivoiton, jonka myötä istumme vakavasti otettavana tahona tulevan hallituksen ohjelmasta neuvottelemassa, on valtava merkitys.

Näinä kriisien täyteisinä maailmanaikoina vihreiden ratkaisujen tarve on suurempi kuin koskaan. Meidän vihreiden tulee näyttää toivoa, ratkaisuja ja turvaa tarjoava reitti eteenpäin.

Meidän tavoite on hiilineutraali hyvinvointivaltio, jonka talous on tasapainossa. Me saavutamme tämän sillä, että nostamme työllisyysasteen 80 prosenttiin, panostamme koulutukseen, otamme käyttöön perustulon ja houkuttelemme maahan lisää kansainvälisiä osaajia.

Suuntaamme vaaleihin jatkamaan hallituksessa tekemäämme työtä ja viemään maaliin ne maan tulevaisuuden kannalta välttämättömät hankkeet, joiden toteuttaminen ei tällä hallituskaudella vielä tullut valmiiksi.

Kevään vaalien tuloksella on valtava merkitys Suomen luonnolle, hyvinvointivaltion tulevaisuudelle ja tämän maan lasten, nuorten ja heikossa asemassa olevien kohtalolle.

Tässä työssä ihan jokaisella teistä on iso merkitys.

Tarvitsemme myös kaikkia niitä parempaan tulevaisuuteen uskovia, jotka eivät ehkä vielä ole vihreitä, mutta jotka jakavat vihreät arvot.

Siksi on tärkeää, että kutsumme kaikki mukaan.

Vihreissä on tilaa jokaiselle.

Me haluamme olla liike, johon on helppo liittyä ja jossa kannustamme ja tuemme toinen toisiamme.

***

Hyvät ystävät,

Kekkonen saattoi olla aikanaan oikeassa, mutta tämän päivän tietojen valossa väärässä.

Tämän päivän edistys lähtee siitä, että ei raivata, padota ja nujerreta luontoa. Sen sijaan: koskemattomat metsät suojellaan, koskiin rakennetaan kalatiet, tuuli valjastetaan sähköntuotantoon ja rautatiet vievät meitä uuteen kukoistukseen.


Minna Canthin sanoin:
Vanhojen totuuksien täytyy väistyä uusien tieltä”.

Oikein hyvää puoluevaltuustoa jokaiselle.