Metsiensuojelun jättipotti ja tukea nuorille

02.02.2023

Päätimme hallituksessa suojella noin 30 000 hehtaaria valtion omistamia metsäisiä maita. Kohteet ovat pääsääntöisesti metsää, mutta mukana on myös esimerkiksi soita. Vihreille oli tärkeää myös saada edistettyä nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä toimia, jotka nyt edistyvät. Tämän hallituksen viimeisessä lisätalousarviossa myönnettiin myös hyvinvointialueille rahaa hoitovelan purkuun ja autettiin energian hinnan kanssa painiskelevia koteja, maatiloja ja museoita.

Suomalaiset metsät eivät voi hyvin, eivät luonnon monimuotoisuuden tai hiilinielujen osalta. Ympäristöjärjestöt ja -aktiivit ovat jo vuosia ajaneet sitä, että valtion omistamien metsien suojelua olisi vauhditettava. Päätimme hallituksessa suojella noin 30 000 hehtaaria valtion omistamia metsäisiä maita. Kohteet ovat pääsääntöisesti metsää, mutta mukana on myös esimerkiksi soita. Kohteiden markkina-arvo on yli 100 miljoonan euron luokkaa. Tällä kertarysäyksellä melkein tuplattiin tällä hallituskaudella suojellun metsän määrä, ja kyseessä on yksi isoimmista metsiensuojelua koskevista päätöksistä koko 2000-luvulla.

Päätöksen myötä suojellaan yli 50 kohdetta ympäri Suomen aina Hämeen Lopelta Inariin asti. Isoista kohteista nostan esiin Sallan Tuntsan, joka säästyi suurelta metsäpalolta vuonna 1960. Toisaalta moni pienemmistäkin kohteista on tärkeitä, kuten Oulujärven Kaarresalo ja Kuostonsaari, joiden hakkaamisesta on ollut vuosien ajan kiistely julkisuudessakin. Kuusamon Kivijärven osalta paikalliset asukkaat ovat jo vuosien varrella kertoneet useaan otteseen tarjoutuneensa ostamaan metsän suojeltavaksi, ja nyt se viimein hallituksen esityksen myötä toteutuu. Kohteisiin sisältyvä Kangasniemen Sikainmäki on hyvä esimerkki siitä, että etelässä on yhä suojelematta reheviä valtionmaiden arvokohteita. Tätä päätöstä valmisteltaessa on hyödynnetty vapaaehtoisten metsäkartoittajien tärkeää työt.

Osa alueista on ollut metsätalouskäytön ulkopuolella jo entuudestaan, mutta siitäkin huolimatta niiden suojeleminen on merkityksellistä. Kerran suojeltu on aina suojeltu, eikä näitä metsiä voida enää palauttaa talouskäyttöön.

Panostuksia nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen

Päätimme hallituksessa esittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin avustuksiin 20 miljoonan euron satsausta. Avustuksilla vahvistetaan tasa-arvoa tukea tarvitsevissa kouluissa ja päiväkodeissa, vahvistetaan laadukkaiden oppimistulosten saavuttamista ja hyvinvointia sekä pienennetään lapsi- ja opetusryhmäkokoja.

Myös nuorisorikollisuuden ehkäisemiseen ja torjuntaan ehdotetaan lisämäärärahoja yhteensä 19 miljoonaa euroa. Tällä työllä rahoitetaan muun muassa poliisin, sosiaalitoimen, terveydenhuollon ja nuorisotoimen ennaltaehkäisevää ankkuritoimintaa, jolla vahvistetaan nuorten hyvinvointia ennen kuin he joutuvat rikoskierteeseen. Myös oppilaitosten nuorisotyöhön satsataan.

Puramme hyvinvointialueiden hoitovelkaa ja tuemme energian hintojen kanssa

Hoitojonot ovat olleet kasvava ongelma, ja etenkin päivystykset ovat pahasti ruuhkautuneet. Päätimme hallituksessa esittää 500 miljoonan euron pakettia hyvinvointialueiden rahoitukseen. Raha ei yksin ratkaise ongelmaa, mutta ilman lisärahaa se ei ainakaan ratkea.

Päätimme tämän lisätalousarvion yhteydessä myös kansalaisille maksettavasta sähkötuesta ja tuemme maatiloja ja museoita kasvaneiden sähkölaskujen kanssa.