Myös yksin asuvia on tuettava hintojen noustessa 

11.08.2022

Koronakriisin ja Ukrainan sodan aiheuttama hintojen nousu on vuoden mittaan vain kiihtynyt. Kesäkuussa tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli 7,8 %. Kasvava inflaatio laittaa kaikki kuluttajat ahtaalle, mutta osuu erityisesti pienituloisiin. Kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja verrattaessa pienituloisinta kymmenystä yhdistää eräs tekijä: 79% pienituloisimmista kotitalouksista on yhden hengen kotitalouksia. 

Kaikista suomalaisista yksinasuvia oli vuoden 2021 lopussa 1,28 miljoonaa eli noin 23 prosenttia. Yksinasuvien osuus on kasvanut jyrkästi 1960-luvulta lähtien. Samalla yhteiskunnan tarjoama turva ei yllä riittävälle tasolle yksinasuvien kohdalla. Tästä kertoo muun muassa se, että perustoimeentulotuen saajista noin 60 % on yksinasuvia. Perustoimeentulotuki on viimesijainen tuki, jota haetaan kun tulot eivät riitä elämiseen, mutta muitakaan etuuksia ei pysty hakemaan. Vuonna 2019 noin kolmannes yksinasuvista oli köyhyys- tai syrjäytymisriskissä. Tilanne on vain pahentunut koronan myötä.

Taloudelliset vastoinkäymiset vaikuttavat tutkitusti suhteessa suuremmin yksinasuvien toimeentuloon, kun kodin kaikki kulut kaatuvat yhden ihmisen harteille. Erityisesti asumisen kulujen kasvu osuu kovaa yksin asuviin.

Vihreiden ensisijainen ratkaisu sosiaaliturvan aukkojen korjaamiseen on vastikkeeton perustulo, jota on ehdottomasti syytä edistää käynnissä olevan sosiaaliturvauudistuksen myötä. On varmistettava, että perustulo ja asumistuki kattavat jatkossa paremmin myös yksin asuvien välttämättömät elinkulut.

Laajojen uudistusten lisäksi pienituloiset tarvitsevat apua jo tänään. Syksyn ja talven saapuessa energian hinta tulee nousemaan entisestään eikä Venäjän hyökkäyssodalle Ukrainassa valitettavasti näy loppua. Ripeitä toimia pienituloisten tukemiseksi tarvitaan. Siksi Vihreät esittää vuoden 2023 talousarvioon ylimääräisiä perusturvan indeksikorotuksia ja energiarahaa. 

On tärkeää, että ihmisten tukeminen inflaation jyllätessä tehdään kohdennetusti ja vaikuttavasti. Perusturvan indeksikorotukset auttavat kaikkia pienituloisia – myös yksinasuvia. Perusturvan korottaminen onkin tehokkaimpia tapoja auttaa niitä, jotka kärsivät hintojen noususta kaikista eniten. Lisäksi Vihreät on esittänyt ylimääräistä energiarahaa maaseudulla asuville pienituloisille, joihin hintojen nousu osuu tutkitusti kaikista pahiten. Energiarahaa saisi jokainen alle 1840 euroa ansaitseva. Lisää mallista voi lukea täällä.