Näkymätön verouudistus

04.08.2023

Kokoomuksen Ben Zyskowicz on kertonut hallituksen toteuttavan vihreää verouudistusta. Hallitusohjelmaan se lienee kuitenkin kirjoitettu näkymättömällä musteella, koska jälkiä siitä ei tahdo löytyä. Kyvyttömyydestä uudistaa verotusta kärsivät niin ympäristö kuin talouskin.

Vihreässä verouudistuksessa verotetaan kevyemmin työn tekemistä ja teettämistä. Vastaavasti ankarammin verotetaan haittoja, kuten ympäristön kuormittamista ja kuluttamista.

Tarkoitus ei ole kartuttaa valtion kassaa lisäveroilla. Sen sijaan verotuksen rakennetta uudistetaan niin, että samalla on mahdollista sekä parantaa työllisyyttä että vähentää ympäristö- ja terveyshaittoja.

Vihreä verouudistus onkin ajoittain nauttinut suosiota myös kokoomuksessa. Esimerkiksi valtiovarainministeri Jyrki Kataisen (kok.) johdolla kiristettiin ympäristö- ja energiaveroja samalla, kun työn verotusta kevennettiin.

Eduskunnassa kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) väitti, että myös Orpon hallitus tekee vihreää verouudistusta. Hallitus tunnetusti toteuttaakin uudistuksen toista puoliskoa, jossa kevennetään tuloverotusta.

Uudistuksen toinen puolikas jää kuitenkin nähtävästi uupumaan. Vaikka mm. tupakan ja alkoholin verotusta korotetaan yhdellä kädellä, toisella kädellä monia haittaveroja päinvastoin kevennetään.

Tuloverot (ml. vähennykset)

 • tuloverotuksen keventäminen –405 M€
 • työtulovähennyksen muutokset –62 M€
 • kotitalousvähennyksen korotus –42 M€

Yhteensä –509 M€

 • solidaarisuusveron kevennys –50–100 M€*

Yhteensä ml. solidaarisuusvero –559–609 M€

Haittaverot**

 • lisätulot tupakkaverosta 150 M€
 • lisätulot alkoholin verotuksesta 60 M€
 • virvoitusjuomaveron korotus 30 M€
 • kaivosveron korotus 15 M€
 • vinjettimaksun käyttöönotto 15 M€
 • polttoaineveron kevennys –100 M€
 • ajoneuvoveron kevennys –50 M€
 • oluen verotuksen kevennys –25 M€

Yhteensä 95 M€

 • jakeluvelvoitteen hyvitys –100–150 M€***

Yhteensä ml. jakeluvelvoitteen hyvitys –5–55 M€

Zyskowiczin väitteistä poiketen vihreää verouudistusta ei hallitusohjelmassa käytännössä näy. Työn verotusta hallitus kyllä leikkaa, mutta haittaveroja kiristetään kokonaisuutena tuskin mainittavasti. 

Jos huomioon otetaan jakeluvelvoitteen ennakoitu hyvitys autoilijoille, haittaveroja jopa kevennetään. Ympäristö- ja energiaveroja kevennetään selvästi, tarkastelee asiaa miten päin tahansa.

Orpo näyttääkin hylänneen Kataisen linjan vihreästä verouudistuksesta. Näin se jättää käyttämättä yhden tärkeän työkalun työllisyyden edistämiseksi ja ympäristökuormituksen vähentämiseksi.

Lisäksi hallitus keventää laajasti verotusta tilanteessa, jossa valtiontalous on jo valmiiksi raskaasti alijäämäinen. Enemmistö tuoreeseen kyselyyn vastanneista taloustieteilijöistä myös kiristäisi verotusta osana talouden tasapainottamista.

Kokoomus esiintyy mielellään talous- ja uudistuspuolueena. Kokoomuksen johtama hallitus ei silti halua uudistaa – tai kykene uudistamaan – verotusta työllisyyttä ja ympäristöä tukevaan suuntaan. 

* Suurituloisten solidaarisuusveron kevennyksen vaikutus verotuloihin ei käy ilmi hallitusohjelmasta. Pääministeri Orpo arvioi kuitenkin eduskunnassa, että se vähentäisi verotuloja 50–100 miljoonaa euroa suhteessa siihen, että veron taso olisi päätetty säilyttää entisellään.

** On jossain määrin tulkinnanvaraista, mitä pitää haittaveroina. Hallitus korottaa myös esimerkiksi arvonlisäveron alinta kantaa (205 M€). Koska alv-alella on nimenomaan haluttu tukea yhteiskunnalle arvokkaiksi koettuja aloja, korotusta on vaikeahko tulkita osaksi vihreää verouudistusta.

*** Jakeluvelvoitteen hyvityksen vaikutusta verotuloihin ei ole kirjattu hallitusohjelmaan. Sen enimmäismäärää voi kuitenkin yrittää karkeasti haarukoida tiedoista, joiden mukaan polttoaineiden litrahintojen nousua hyvitettäisiin 3–4,5 sentin edestä litralta. Koska hallitusohjelman kirjaukset ovat tämän suhteen niukkoja, muunkinlaiset tulkinnat ovat mahdollisia.