Vahvoista välittäminen ei tee Suomea vahvaksi − tarvitsemme kaikki mukaan

26.06.2023

Orpon hallitus julkaisi ohjelmansa, jonka nimi on ”Vahva ja välittävä Suomi.” Minun kysymykseni on, kuka tämän hallitusohjelman tuloksena Suomessa on vahva ja kenestä välitetään?

Meille vihreille vahva ja välittävä Suomi tarkoittaa yhteiskuntaa, jossa jokainen lapsi voi tavoitella unelmiaan ja jossa jokainen tässä maassa oleva saa avun, hoivan ja turvan kun sitä tarvitsee. Meille vahvuus näyttäytyy rohkeutena ratkaista aikamme suurimpia turvallisuusuhkia ilmastokriisiä ja luontokatoa valjastamalla fiksusti säännelty markkinatalous kestävämmän tulevaisuuden tavoittelemiseksi.  Ja meille välittäminen on sitä, että valtiontaloutta tervehdytetään tavalla, joka vahvistaa suomalaisten luottamusta yhteiskunnan kykyyn kannatella kaikkein haavoittuvimpia nyt ja tulevaisuudessa. Mutta sellaista Suomea ei Orpon hallitusohjelma rakenna.

Olen aidosti hämmästynyt linjauksista olla panostamatta työperäiseen maahanmuuttoon ja kiristää maahanmuuttopolitiikkaa tilanteessa, jossa väestömme yhä ikääntyy ja hoivan sekä palveluiden tarve vain kasvaa. Tilanteessa, jossa yritykset ja elinkeinoelämä ovat vedonneet toistuvasti työperäisen maahanmuuton vauhdittamisen puolesta.  Ei meillä ole tuolla rajoilla ihmisiä jonottamassa päästäkseen juuri tänne töihin. 

Suomen menestyminen tulevaisuudessa perustuu edelläkävijyyteen vihreässä siirtymässä. On hallitukselta ristiriitaista samaan aikaan ilmoittaa sitoutuvansa ilmastolain tavoitteisiin ja toisella sivulla kertoa jarruttavansa maa- ja metsätalouden uudistamista reunaehdoin, purkavansa kuntien velvoitteen laatia ilmastosuunnitelmia, saati ylpeänä mainostaa tukevansa fossiiliautoilua rahalla. Nyt olisi ollut oikea aika kamreerimaisen kassanhoidon sijaan uudistaa rohkeasti ja eteenpäin katsovasti siten, että verotuksen painopiste siirtyy toimeliaisuuden verotuksesta ympäristö- ja terveyshaittojen verotukseen. 

Hallitus teki arvovalinnan leikata sotesta, kaikkein köyhimmiltä ja haavoittuvassa asemassa olevilta mutta valitsi jättää pois talouden tasapainotuksen keinovalikoimasta esimerkiksi haitallisten yritystukiviidakon karsimisen. Taloudellisen oikeudenmukaisuuden voisi yhdistää hyvin toimivaan markkinatalouteen mutta nyt hallitus tekeekin näistä kahdesta tavoitteesta toistensa vastakohdan – ja siinä lopulta markkinatalous häviää.

Me Vihreät tulemme oppositiosta haastamaan ja tarjoamaan kestävämpiä ratkaisuja. Me tulemme tarjoamaan ratkaisuja, joilla ihmisiä nostetaan osallisuuteen ja avataan ovia sen sijaan, että rajoitetaan ja lannistetaan. Koska sellainen yhteiskunta on myös taloudellisesti parempi, joka antaa inhimillistä tilaa tehdä omia elämänvalintoja ja löytää oman paikkansa.

Ei Suomea tee vahvaksi valinnat välittää vain vahvoista vaan tarvitaan rohkeita päätöksiä uudistaa tätä yhteiskuntaa pitäen kaikki mukana. Ja näille hallituksen valinnoille me Vihreät tulemme oppositiossa olemaan se liberaali vaihtoehto, joka uudistaisi tätä maata oikeudenmukaisella ja kestävällä tavalla.