NEPSY-strategia helpottaisi nepsylasten ja -perheiden elämää

10.12.2021

Nepsydiagnoosien määrä on lähtenyt räjähtävään kasvuun. Nepsy on lyhenne neuropsykiatrisista haasteista, jotka johtuvat aivotoiminnan rakenteellisesta ja toiminnallisesta poikkeavuudesta, kuten ADHD ja ADD, Aspergerin oireyhtymä ja muut autismikirjon häiriöt, kehityksellinen kielihäiriö sekä Touretten oireyhtymä. Hienoa on, että tietoisuus neuropsykiatrisista haasteista on lisääntynyt. Valtava määrä ihmisiä jää kuitenkin edelleen vaille diagnoosia ja tarvitsemaansa tukea.

Palvelut ovat tällä hetkellä täynnä valitettavia ja ratkaisemattomia ongelmia.

Mitä haasteita neurokirjon ihmiset kohtaavat? Tuen tarvetta ei aina ymmärretä, oli kyse sitten varhaiskasvatuksesta, koulusta tai opiskelusta.

Meillä on valtava tarve neurokirjon ihmisten palveluille, mutta nämä palvelut ovat hajanaisia ja niiden tuottamisen vastuut ovat epäselviä. Oikeaa, riittävää ja tarpeeksi nopeaa tukea on vaikea saada. Pahinta on, että palveluissa on runsain mitoin erilaisia epätasa-arvoisuuksia. Tukimuotojen selvittely jää perheiden taakaksi. Tämän vuoksi moni ei saa tarvitsemaansa tukea.

Byrokratian viidakossa juoksuhiekkaan uppoaa helposti.

Diagnoosin saamisen pitkittyminen aiheuttaa negatiivisen kierteen ja aiheuttaa ongelmia niin yksilön kuin yhteiskunnankin tasolla. Erityisesti siirtymävaiheissa on suurentunut riski sille, että neurokirjon ihminen ei saa tarvitsemaansa apua ja tukea.

Sattumanvaraisuus hoitopoluissa on vaaraksi. Tosiasia nimittäin on se, että esimerkiksi autismikirjon diagnoosin saaneista jopa 40 prosentilla on myös jokin psykiatrinen diagnoosi ja kohonnut itsemurhariski. On siis todella olennaista, että mielenterveyspalveluissa on tarvittava neurokirjon tuntemus. Kouluissa taas on toteuttava opetusjärjestelyt ja koulunkäynnin tuki niin, että lapsen yksilölliset tarpeet ja vahvuudet tunnistetaan.

Palveluiden ja hoidon pirstaleisuus heijastelevat usein nepsylasten perheiden elämään. Tavallinen arki käy helposti raskaaksi ja käy koko perheen jaksamiseen. Omaiset joutuvat tekemään tehtäviä, joiden pitäisi kuulua yhteiskunnalle.

Neuropsykiatrisen strategian avulla voidaan eheyttää neuropsykiatrisia palveluita, parantaa palveluiden laatua ja henkilöstön osaamista, selkeyttää erilaisia tukimuotoja ja kehittää nivelvaiheiden tukea sekä mielenterveysstrategiaa.

Kansallisella neuropsykiatrisella strategialla saamme asenteet, osaamisen, prosessit ja toimintamallit kuntoon.

Nyt on meidän aika nähdä nepsy.