Nyt korjaamme turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa

11.02.2021

Meillä on velvollisuus varmistaa, että turvapaikanhakijan perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat turvapaikkaprosessissa. Menettelyssä on usein kyse riskistä joutua kidutuksen, epäinhimillisen kohtelun ja jopa kuolemanvaaran kohteeksi käännytyksen jälkeen.

Tämän hallituksen lähtökohta on ollut alusta asti painottaa perus- ja ihmisoikeuksien ja oikeusturvan yhdenvertaista toteutumista. Niinpä kirjasimme jo hallitusohjelmaan, että turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa vahvistetaan siten, että mahdollistetaan avustajan käyttö turvapaikkapuhuttelussa. Lisäksi otetaan käyttöön tuntiperusteiset palkkiot avustajille sekä yleiset hallinto-oikeudelliset valitusajat.

Nämä sanat muuttuvat pikkuhiljaa todellisuudeksi, sillä tänään eduskunnassa käydään lähetekeskustelu hallituksen esityksestä, jolla vahvistetaan turvapaikanhakijan oikeusturvaa.

Hallitus korjaa nyt turvapaikkaprosessin oikeusturvapuutteita ja muita epäkohtia.

Ulkomaalaislakiin ja oikeusapulakiin on vuosina 2015–2019 tehty muutoksia turvapaikanhakijoiden oikeusavun ja valitusaikojen osalta. Niillä käytännössä kavennettiin turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa. Muutokset herättivät jo säätämisvaiheessa laajaa ja hyvin kriittistä keskustelua. Niiden vaikutuksia on jälkeenpäin arvioitu useissa riippumattomissa selvityksissä, joissa kaikissa on esitetty korjauksia tilanteeseen.

Tänään eduskunnassa käsittelemällä hallituksen esityksellä puututaan juuri näihin ongelmiin. Jatkossa turvapaikanhakija saa tarvitsemansa oikeusavun turvapaikkaprosessin kaikissa vaiheissa. Myös päätösten valitusaikaa pidennetään yhdenvertaiseksi muiden hallinto-oikeuden asioiden kanssa.

Turvapaikkamenettelyssä nimenomaan alkuvaiheen hyvä laatu varmistaa hakijoille oikean ratkaisun ja säästää viranomaisten resursseja. Kun kuulemiset tehdään hyvin ja päätös on oikeudenmukainen, ei samaa asiaa jouduta käsittelemään useaan kertaan. Panostus tähän on siis kaikkien etu. Perustuslakimme velvoittaa, ettei ketään saa palauttaa hengenvaaraan. Siksi myös turvapaikkaprosessimme on oltava kunnossa.