Nyt on varmistettava, että riittävät ilmastotoimet toteutuvat

09.09.2021

Lähdimme syksyn budjettiriiheen hakemaan ratkaisut siihen, miten Suomi saavuttaa hiilineutraalisuuden, ja sellaiset olemme yhdessä saaneet päätettyä. Meillä on tie hiilineutraaliuteen, mutta toimien vaikuttavuuden arvioivat lopulta tutkijat ja ilmastopaneeli. Meille keskeistä on, että päätöksiä tehdään tieteeseen perustuen.

Vihreät on hallituksessa torjumassa ilmastokriisiä, pysäyttämässä luontokatoa ja tekemässä koulutuksen kunnianpalautusta. Rakentamassa sellaista Suomea, jossa jokainen on osallinen. Se on se lupaus, jonka me suomalaisille olemme antaneet. Tämän lupauksen täyttämistä me olemme budjettiriihessä jatkaneet.

Osa päästöjä vähentävistä ilmastotoimista käynnistyy heti, osa toimista menee jatkovalmisteluun ennen toimeenpanoa. Tämä ratkaisu valaa luottamusta siihen, että lasten ja lastenlastemme tulevaisuus voidaan todella turvata.

Paketti sisältää myös monenlaisia tukia ja kannustimia. Esimerkiksi merituulivoimaa ja geotermistä sähköä edistetään. Sähköautojen käyttöönottoon kannustetaan veroratkaisuilla ja liikenteen päästövähennystavoitetta vahvistettiin ripeämmäksi kuin hallitusohjelmassa. Pelkästään valtio ei tule tekemään toimia, vaan myös esimerkiksi kunnat velvoitetaan jatkossa tekemään ilmastosuunnitelmat.

Laitamme ensi vuoden budjetin yhteydessä liikkeelle myös panostuksia yli puolen miljardin edestä puhtaisiin ratkaisuihin ja ilmastonmuutoksen torjuntaan EU:n kestävän kasvun ohjelman kautta.

Nämä toimet eivät ole syntyneet tyhjästä, vaan ovat vaatineet pitkän valmistelun ja neuvottelun.

Samalla päätettiin myös ympäristön kannalta tärkeästä kaivosveron käyttöönotosta. Kaivostoiminnassa hyödynnetään kallioperämme uusiutumattomia luonnonvaroja, jotka voidaan kaivaa esiin vain kerran. Kaivosvero ohjaa näiden luonnonvarojen kestävään käyttöön asettamalla toiminnalle hintalapun. Uusi kaivoslaki annetaan eduskuntaan vielä tänä vuonna

Vaikka olemme sopineet tarvittavista toimista, on edelleen varmistettava, että ne toteutetaan niin, että päästöt todella vähenevät suunnitellusti eivätkä toimet vesity matkalla. Tässä työssä tarvitaan niin ilmastopaneelia, ilmastoliikettä, ihan kaikkia kansalaisia ja yrityksiä, jotka ovat huolissaan meidän yhteisestä tulevaisuudesta.

Tieto tietenkin tarkentuu matkan varrella. Hallitus arvioi maaliskuussa 2022, nojautuen ministeriöiden, tutkimuslaitosten ja Ilmastopaneelin arvioihin, ovatko päästövähennystavoitteet saavutettavissa jo sovituilla toimilla ja päättää tarvittavista uusista taloudellisista ja lainsäädännöllisistä ohjauskeinoista tavoitteen saavuttamiseksi.

Vaikka tarvittavat päätökset on nyt tehty, ei ilmastokriisi ole hävinnyt mihinkään. Varsinainen työ on vasta edessä. Se tarkoittaa uuden opettelua arjessa, tutkimusta ja innovaatioita, kokonaan uutta lähestymistapaa tuotteiden valmistukseen ja kiertotalouteen. Muutosta, jonka aikana moni ihminen tarvitsee koulutusta ja tukea. Lupaan, että me tulemme tekemään reilun muutoksen, jossa ketään ei jätetä yksin.

Päätöksiä myös Suomen Akatemian ja poliisin resursseista sekä työperäisestä maahanmuutosta

Sen lisäksi saimme turvattua myös Suomen Akatemian rahoituksen tulevalle vuodelle. Tässä ajassa tiedettä ja tutkimusta tarvitaan kanssamme olevien viheliäisten ongelmien ratkaisuun: ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttämiseen, pandemian hoitoon ja uusien innovaatioiden synnyttämiseen. Tutkimuksella on myös arvo itsessään.

Seuraavaksi meidän on varmistettava, että tutkimuksen rahoitus ei jatkossakaan ole epävarmalla pohjalla, sillä tutkijoilla tulee olla luottamusta tulevaisuuteen ja pitkäjänteisen työn mahdollisuus.

Korotamme myös opintotuen tulorajoja vuodelle 2022, sillä töiden ja opintojen yhteensovittaminen on opiskelijoille tärkeä tapa turvata toimeentuloaan ja hankkia työkokemusta. Opiskelijoihin kohdistuvia rajoitteita ja leikkureita on tärkeää muutenkin vähentää ja päinvastoin vahvistaa opiskelijoiden saamaa tukea opiskeluun ja hyvinvointiin tämän rankan koronavuoden jälkeen. Tähän tulee olemaan entistä paremmat mahdollisuudet, sillä tulorajojen korotus maksaa arvioiden mukaan itsensä takaisin lisääntyneiden verotulojen kautta.

Talous on lähtenyt elpymään ennakoituakin nopeammin koronakriisin jäljiltä. Monilla aloilla on nähtävillä merkkejä jopa työvoimapulasta. Suomi tarvitsee maahanmuuttoa menestyäkseen. Olennaisinta on se, että Suomi on houkutteleva paikka asua. Se tarkoittaa sekä parempia palveluita tänne muuttaneille perheille ja byrokraattisten esteiden purkamista kansainvälisiltä osaajilta. Siksi päätimme budjettiriihessä esimerkiksi laajentaa maahan saapumista helpottavan D-viisumin käyttöä tutkijoihin ja opiskelijoihin ja yksinkertaistaa oleskelulupaprosesseja.

Pakolaiskiintiö on ensi vuodeksi vahvistettu historiallisen korkealle tasolleen 1050 henkeen ja päätimme, että varaudumme sen korottamiseen Afganistanin heikkenevän ihmisoikeustilanteen vuoksi. Suomi ei voi tässä kohtaa kääntää selkäänsä ihmisille, jotka ovat luottaneet lännen lupauksiin.

Poliisin resurssit nousevat viime vuoteen verrattuna. Poliisien riittävä määrä on tärkeää kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta: apua ja palvelua on saatava kaikkialla maassa silloin, kun sille on tarve. Resursseilla turvataan myös poliisin tekemä tärkeä ihmisoikeustyö esimerkiksi ihmiskaupan sekä seksuaali- ja lähisuhdeväkivallan torjunnan osalta.