Opettajia ei voi enää jättää yksin – lisää resursseja kouluille

20.12.2018

Suomessa on maailman parhaat opettajat, mutta koulutusleikkaukset ovat ajaneet monet opettajat ahdinkoon.

“Opettajat ovat aivan äärirajoilla. Todella moni harkitsee alanvaihtoa. Itse vaihdankin alaa, sillä olen kyllästynyt nykymenoon.”
Luokanopettaja, perusaste

Suomessa on maailman parhaat opettajat. He ovat koulutettuja, osaavia ja motivoituneita. He tekevät sitoutunutta työtä oppilaidensa ja heidän tulevaisuutensa eteen. Opettajat laittavat työssään peliin kaiken osaamisensa ja koko persoonansa – välillä jopa vapaa-aikansa – oppilaidensa eteen. 

Nyt tilanne on muuttumassa. Opettajat kaikilla kouluasteilla ovat ahdingossa. Opettajien työolobarometri osoittaa, että viime vuonna 59 prosenttia opettajista koki työtä olevan usein liikaa. Vielä pari vuotta aiemmin luku oli 53 prosenttia.

“Koulujen tehtäviksi työnnetään kaikki mahdollinen lapsiin liittyvä. Kuitenkaan mitään ei oteta pois eikä tunteja lisätä, vaikka sisältöjä tulee lisää. Byrokratia ja paperityöt lisääntyvät.”
Luokanopettaja, perusaste

Koulujen arjessa näkyvät Sipilän hallituksen rajut koulutusleikkaukset. Työmäärä ja vaatimukset opettajia kohtaan kasvavat koko ajan, mutta resurssit sen kuin pienenevät. Ryhmäkokoja on kasvatettu, resursseja tuki- tai erityisopetukseen ei ole, eikä sijaisia saa palkata. Uudet opetussuunnitelmat ja digitalisaatio tuovat uusia vastuita.

Opettajien mahdollisuudet tehdä työtään ovat heikentyneet, mikä näkyy selvästi myös oppilaiden arjessa. Liian suuret ryhmäkoot haittaavat opetuksen laatua, aikaa erityiseen tukeen on liian vähän. Itsenäiset oppijat kyllä pärjäävät, mutta tukea tarvitsevat tippuvat kelkasta. Tämä johtaa oppimistulosten eriytymiseen entisestään. 

“Opettajien hyvinvointi vaikuttaa oppilaisiin. Tärkeitä sisältöjä jää opettamatta, kun lähiopetusta vähän. Hirvittää, miten he selviytyvät työpaikoilla vähäisellä tietotaustalla. Aktiiviset porskuttaa eteenpäin, passiiviset jää jalkoihin.”
Opettaja, ammatillinen oppilaitos

Koulutusleikkaukset ovat jättäneet opettajat selviämään arjesta miten taitavat. Moni opettaja on tullut jaksamisensa rajoille. Opettajia ei saa jättää enää yksin. Maailman parasta koulutusta ei pelasteta, jos samalla ei pelasteta myös opettajia.

“Meiltä opettajilta odotetaan välillä ihmeitä, mutta teemme työtämme sillä resursseilla mitä on. Moni opettaja on väsynyt ja kipuilee asian kanssa.”
Luokanopettaja, perusaste

Vihreät haluaa kunnianpalautuksen koulutukselle ja sivistykselle. Niistä on tehtävä taas maamme kivijalka. Suomalainen koulutusjärjestelmä on ollut ylpeydenaiheemme. Sen rapauttaminen on lopetettava välittömästi. Tämä ei onnistu, ellei koulutuksen resursseja turvata.

Vihreät haluaa panostaa koulutukseen ensi eduskuntakaudella miljardi euroa. Haluamme pätkä- ja hankerahoituksen tilalle pitkän tähtäimen rahoitusta perustoimintaan.

Jokaisella koululla pitää olla varaa turvata riittävä määrä opettajia oppilasta kohden. Opettaja-oppilas-suhdeluvusta pitää säätää laissa. Opettajille pitää taata resurssit suunnitella ja opettaa tunteja yhdessä, kehittää työtään ja jakaa osaamistaan.

Lähiopetuksen riittävyys on varmistettava kaikilla asteilla, mutta erityisesti ammatillisessa koulutuksessa. Tarvitsemme opettajat takaisin ammatillisiin oppilaitoksiin ja heille riittävästi työaikaa lähiopetukseen, ohjaukseen ja tukeen. Kolmiportaisen tuen on toteuduttava jokaisen sitä tarvitsevan kohdalla, ja kasautuvien ongelmien kanssa painivia kouluja on tuettava positiivisen erityiskohtelun rahalla kaikkialla maassa.

Opettajien mahdollisuudet täydennyskoulutukseen ja oman osaamisensa kehittämiseen pitää turvata. Jokaisen opettajan on saatava tukea uusien opetussuunnitelmien ja digitalisaation haltuunottoon. Täydennyskoulutukseen pitää olla mahdollisuus työnantajan rahalla ja työajalla.

Vihreiden tavoitteena on varmistaa, että jokainen oppilas saa parasta mahdollista opetusta varhaiskasvatuksesta korkeakouluun saakka ja että jokaisella opettajalla on mahdollisuus tehdä työtään kunnolla. 

Krista Mikkonen
eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Kirjoituksen sitaatit ovat vihreiden opettajilta pyytämiä kommentteja.

21.12. klo 10 korjattu työolobarometrin prosenttilukuja.