Opettajien ja koulupsykologien lomautukset vaarantavat oppilaiden yhdenvertaisuuden

07.02.2020

Kunta voi äärimmäisenä säästötoimenpiteenä lomauttaa työntekijöitään, myös opettajia ja koulupsykologeja. Näin aiotaan toimia Kouvolassa. Kouvolan kaupungin päätös asettaa kuitenkin oppilaat eriarvoiseen asemaan: jokaiselle koululaiselle olisi turvattava samat perusoikeudet asuinpaikkakunnasta riippumatta

Kouvolan kaupunki aikoo säästötoimenpiteenä lomauttaa opettajat, koulupsykologit ja -kuraattorit. Lomautukset on tarkoitus toteuttaa kolmessa jaksossa: elokuun alkupuolella, elo- ja syyskuun vaihteessa sekä syyskuun loppupuolella.

Suomalaisen koulutusjärjestelmän yksi kulmakivistä on, että jokainen oppilas saa tukea oppimiseensa juuri silloin, kun avuntarve on konkreettinen. Opettajan tehtävänä on varmistaa, että jokainen oppilas saa riittävästi yksilöllistä tukea. Opettaja myös tarvittaessa ohjaa oppilaan eteenpäin tuen piiriin.

Koulupsykologi auttaa oppilasta oppimisvaikeuksissa, tarkkaavaisuuden ja työskentelyn pulmissa sekä tunne-elämän kehityksen solmukohdissa. Koulupsykologi näkee perheen kokonaisuutena ja tarvittaessa tukee perhettä kriisin kohdatessa. Koulupsykologin tehtävänä on ennaltaehkäistä haasteiden kasaantumista.

Lain mukaan oppilaanohjausta, tukiopetusta ja erityisopetusta ei voi jättää antamatta. Myös aluehallintovirastojen kanteluratkaisuissa on todettu näin. Kouvolan kaupungin päätös lomauttaa koulujen henkilökuntaa on ristiriidassa aluehallintovirastojen aikaisempien päätösten kanssa.

Kuntia ei kuitenkaan ole tähän asti pystytty estämään toteuttamasta lomautuksia. Yksikään kunta ei ole saanut uhkasakkoa eikä kuntia ole pyydetty palauttamaan saatuja valtionosuuksia. Ei edes vaikka kyseessä olisi kunta, joka on lomauttanut aiemminkin. Kuntien hallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, ja kunnissa päätösvaltaa käyttää valtuusto.

Yksittäisen kaupungin päätös käyttää lomautuksia säästökeinona on konkreettinen esimerkki siitä, miten oppilaiden yhdenvertaisuus rapautuu tuen riippuessa yhä enemmän asuinpaikasta. Samalla alueelliset oppimiserot kasvavat. Viime vuoden Pisa-tuloksissa yksittäisten oppilaiden väliset lukutaitoerot olivat Suomessa suuremmat kuin kertaakaan aiemmin. Näihin eroihin on puututtava.

Kouvola on ollut viime vuosina yksi Suomen synkimmistä muuttotappioalueista. Kouvola ei kuitenkaan ole asian kanssa yksin, sillä ongelma koskettaa suurta osaa Suomen kunnista. Kuntatalouden heikentyessä Kouvolan ratkaisu tullaan valitettavasti näkemään yhä useammin, ellemme käy eduskunnassa perusteellista keskustelua siitä, miten lasten ja nuorten koulutukselliset perusoikeudet ja yhdenvertaisuus tullaan jatkossa turvaamaan.

Suomalainen koulutusjärjestelmä pohjautuu yhdenvertaisuuteen – näin on oltava myös tulevaisuudessa.