Outi Alanko-Kahiluoto: Parasta eriarvoisuuden ehkäisyä on panostaa koulutukseen kaikilla asteilla

07.12.2017

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto piti Vihreiden ryhmäpuheen eriarvoistumisesta välikysymyskeskustelussa 7.12.2017. Hän kiinnitti huomiota siihen, ettei köyhyys ei ole poistunut 100-vuotiaasta Suomesta. Viikoittain 20 000 kansalaista joutuu turvautumaan ruoka-apuun. Leipäjonojen ennakoidaan hallituksen politiikan takia kasvavan.

– Eriarvoisuus näkyy siinä, että kouluttamattomuus periytyy, asuinalueet eriytyvät ja nuorten pahoinvointi kasautuu. Nämä ovat konkreettisia asioita, joista pitää olla huolissaan, sanoo kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto.

Hallituksen politiikasta ei vain puutu toimia eriarvoisuuden vähentämiseksi vaan hallitus tekee päinvastoin kuin pitäisi: leikkaa varhaiskasvatuksesta, peruskouluilta, nuorisotakuusta, lukioista ja ammattikouluilta ja tekee opiskelusta lainapainotteista.

– Hallitus nakertaa Suomen suurinta vahvuutta. Sitä, että jokaisella on samat mahdollisuudet edetä elämässään lompakon paksuudesta riippumatta. Köyhyyden lisääntyminen ja koulutuksen tasa-arvon murentaminen ovat huono perintö seuraavalle sadalle vuodelle, summaa Alanko-Kahiluoto.

Tälläkin vaalikaudella tehtävillä poliittisilla päätöksillä määritämme Suomen kehitystä hyvinvointivaltiona. Edellisellä hallituskaudella hallitusohjelman painopisteenä oli köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen.  Perusturvaa ja asumistukea nostettiin, pienituloisten verotusta kevennettiin ja samalla kiristettiin suurituloisten verotusta. Tämä kavensi tuloeroja.

– Eriarvoisuuden vähentäminen vaatii tekoja juhlapuheiden sijaan. Me Vihreät vaadimme, että kaikille lapsille on tarjottava laadukasta varhaiskasvatusta ja peruskoululle riittävät resurssit. Alueellisia eroja on tasattava kohdennetulla tuella, Alanko-Kahiluoto sanoo.

– Sosiaaliturvaa pitää kehittää niin, että se huomioi paremmin pirstaleisen työelämän ja mahdollistaa osatyökykyisten työllistymisen. Tarvitsemme perustulon, jolla poistamme kannustinloukut työn ja sosiaaliturvan väliltä. Kaupunkiköyhyyttä pitää vähentää rakentamalla kohtuhintaisia asuntoja. Hallituksen on myös peruttava epäoikeudenmukaiset leikkauksensa ja laadittava toimenpideohjelma köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi, vaatii Alanko-Kahiluoto puheessaan.

Lue koko ryhmäpuhe.