Päihdepolitiikan tärkein tehtävä on haittojen vähentäminen: kaksi näkökulmaa kannabiksen lainsäädännölliseen asemaan

13.09.2021

Vihreiden pitkä linja päihdepolitiikassa on painottanut päihteidenkäytön haittojen vähentämistä niin yhteiskunnallisella kuin yksilöiden arjen tasolla.

Vihreiden puoluekokous äänesti viikonloppuna sen puolesta, että puolue kannattaa kannabiksen käytön, myynnin, hallussapidon ja kasvattamisen laillistamista. Kannabis on Suomessa yleisimmin käytetty huumausaine, eli laittomaksi määritelty päihde.

Vihreiden vuosikymmenien mittainen pitkä linja päihdepolitiikassa on painottanut päihteidenkäytön haittojen vähentämistä niin yhteiskunnallisella kuin yksilöiden arjen tasolla. Päihdeongelmaisia tuetaan parhaiten hoidolla ja päihdekuntoutuksella. Samalla on varmistettava, että hoidon resurssit ovat riittävät ja hoitoonpääsy on mahdollisimman sujuvaa ja helppoa. Esimerkiksi päihteitä käyttävien äitien palveluiden tulisi olla maksuttomia.

Yhteiskuntamme lähestymistapa huumausaineisiin ei ole osoittautunut tehokkaaksi, ja siksi vihreät ovat kannattaneet jo pidempään huumausaineiden käytön ja hallussapidon dekriminalisointia, eli rangaistavuudesta luopumista.

Vihreiden mielestä käyttäjien rankaiseminen ei ole auttanut, mutta se, että apua ja tukea tarvitsevat pääsevät palveluiden piiriin on todistettavasti vähentänyt haittoja. Kun käyttörikoksista on luovuttu muissa maissa, on huomattu, että ihmiset uskaltavat hakeutua paremmin hoitoon.

Rikosrekisterimerkintä voi estää tai hankaloittaa kouluttautumista ja työllistymistä tietyille aloille ja se voi estää myös asunnon saamisen. Rekisterimerkinnät voimistavat syrjäytymisen kehää.

Kannabiksen laillisen statuksen osalta on niin vihreiden sisällä kuin kaikkien suomalaistenkin keskuudessa yleisemminkin perusteltuja kantoja sekä puolesta että vastaan. Äänestys puoluekokouksessa ratkesikin tiukasti kahden äänen erolla.

 

Hanna Holopainen, Vihreiden varapuheenjohtaja:

En kannata kannabiksen laillistamista, ja pidin hyvänä puoluehallituksen pohjaesitystä, joka otti hyvin huomioon erilaiset näkökulmat aiheesta puolueen sisällä. Päihteidenkäytön haittojen vähentäminen on vihreän päihdepolitiikan ensisijainen tavoite. Esimerkiksi päihdehuollon resurssien vahvistaminen ja hoitoon ohjaamisen parantaminen sitä tarvitseville on tärkeää.

On hyvä muistaa, että myös kannabis on päihde, joka vaikuttaa esimerkiksi lasten ja nuorten aivojen kehitykseen. Pitkäaikaisella käyttö heikentää myös kognitiivisia taitoja, muistia, sekä oppimis- ja huomiokykyä. Siksi ennaltaehkäisevä työ ja päihteiden käytön vähentäminen ovat tärkeitä, vihreän päihdepolitiikan ytimessä olevia asioita.

Näen, että vihreiden jo aiemmin kannattama päihteden käytön dekriminalisointi on tässä vaiheessa Suomessa riittävä askel. Tämän puolesta ulostuloja ovat tehneet myös muun muassa THL:n asiantuntijat ja WHO.

 

Atte Harjanne, Vihreiden varapuheenjohtaja:

Äänestin kannabiksen laillistamisen puolesta olleen aloitteen mukaisesti. Kansainväliset esimerkit osoittavat, että laillistamisella voidaan myös hyvin säännellyn kaupan myötä vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja, kun kauppa siirtyy valvomattomista oloista sääntelyn pariin kuten alkoholin ja tupakkatuotteiden kanssa toimitaan nykyisin. Säännelty ja laillinen myynti toisi verotuloja, jotka tällä hetkellä menevät rikollisen toiminnan tukemiseen. Dekriminalisaatiota pidemmälle menevää laillistamista puoltaakin se, että se toisi myynnin valvonnan ja sääntelyn piiriin, jolloin toiminta ei enää ruokkisi rikollisuutta.

Poliittisen tavoiteohjelmansa mukaisesti Vihreät tavoittelee silti ensi askelina kannabiksen käytön dekriminalisaatiota eli kannabiksen käytön, pienten määrien hallussapidon sekä omaan käyttöön kasvatuksen rangaistavuudesta luopumista. Tälle on vielä laillistamistakin vankempi tuki ja perustelut, ja se olisi varmasti todennäköisin vaihtoehto myös askeleena kohti laillistamista. Se on kuitenkin selvää, ettei käyttö katoa kieltämällä.

 

*****

 

Puoluekokouksen päätös:

“Puoluekokous kannattaa, että kannabiksen kieltolaki kumotaan ja kannabiksen käyttö, hallussapito, valmistus ja myynti sallitaan. Samalla kannabikselle toimeenpannaan kattava nykyisiin sallittuihin päihteisiin rinnastuva sääntely, mukaan lukien myynnin ja valmistuksen sääntely ja verollepano. Puoluekokous kannattaa myös, että kannabiksen käytöstä aiheutuneet rekisterimerkinnät poistetaan.”

 

Puoluehallituksen pohjaesitys:

“Poliittisen tavoiteohjelmansa mukaisesti Vihreät tavoittelee ensi askelina kannabiksen käytön dekriminalisaatiota eli kannabiksen käytön, pienten määrien hallussapidon sekä omaan käyttöön kasvatuksen rangaistavuudesta luopumista. Koska nykyinen huumausainepolitiikka ei ole onnistunut vähentämään kannabiksen haittoja, tulee Suomessa tehdä kannabislainsäädännön uudistamisen vaihtoehdoista kattava selvitys, joka tarkastelee myös laillistamisesta muissa maissa saatuja kokemuksia. Puoluekokous kannustaa vihreää eduskuntaryhmää ja hallitusryhmää ajamaan lääkekannabiksen käyttöön liittyvien esteiden purkamista.”