Pekka Haavisto: Työllisyysaste ei nouse itsestään – tarvitaan panostuksia osaamiseen

04.04.2019

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto kommentoi tänään julkaistua taloudellista katsausta. Valtiovarainministeriö varoittaa talouskehityksestä. Haavisto vaatii panostuksia rakenteellisiin uudistuksiin ja työllisyyden kasvattamiseen.

– Suhdannevaihtelut eivät muuta julkisen talouden polttavia haasteita. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksella on hillittävä menojen kasvua ja työllisyysaste on kasvatettava 75 prosenttiin. Työllisyysasteen kasvattaminen ei onnistu ilman panostuksia työikäisten osaamiseen. Tällä hetkellä osaavan työvoiman puutteesta johtuvat rekrytointingelmat hidastavat työllisyyden kasvua, Haavisto sanoo.

– Panostukset työllisyyteen ja osaamiseen vaativat rahoitusta. Lisäpanostuksia koulutukseen on tehtävä heti seuraavan vaalikauden alussa, koska osaamistaso ei nouse hetkessä. Liikkumavaraa valtion taloudesta löytyy esimerkiksi ympäristölle haitallisista tuista ja tutkitusti tehottomista yritystuista. Vihreät on esittänyt miljardin euron leikkauksia näihin tukiin. Suomi tukee tällä hetkellä esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden käyttöä mittavilla verotuilla. Tämä on paitsi tehotonta rahankäyttöä, myös haitallista ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta, Haavisto sanoo.

– Koulutukseen on panostettava kaikilla koulutusasteilla. Jatkuva oppiminen kaipaa myös vahvaa huomioimista. Suomeen on luotava elinikäiseen oppimiseen kannustava osaamisturvan malli, ”koulutuksen neljäs aste”, yhteistyönä koulutuksen järjestäjien, elinkeinoelämän, työmarkkinajärjestöjen ja valtionhallinnon kanssa, Haavisto sanoo.

– Tällä hetkellä huonoin työllistymisprosentti on niillä, jotka ovat jääneet vain peruskoulun varaan. Kannustavalla osaamisturvalla saadaan kaikkien työllistymistä parannettua, Haavisto toteaa.