Pekka Haaviston puhe puoluevaltuuskunnan kokouksessa 16.2.2019 Helsingissä

16.02.2019

Kävin Kouvolassa kauppakeskus kaksi viikkoa sitten
Huono keli, lunta taivaan täydeltä, silti ihmiset liikkeellä
Kun olin jo lähdössä eteenpäin, mies veti sivuun ja sanoi:
“En ole koskaan äänestänyt vihreitä.”
Koska vihreiden ajatukset ovat hänestä aina olleet sellaista höpö-höpö -hommaa

Kun on puhuttu tuulesta, auringosta ja maalämmöstä energialähteenä
Kun on puhuttu vanhojen metsien ja soiden suojelusta
Kun on puhuttu kehitysavun lisäämisestä

Mutta hän kertoi, että on alkanut ajatella asioita uudestaan: perhana, jos olettekin olleet oikeassa
Ilmastonmuutoksen maailmassa tarvitaan uusiutuvia energialähteitä fossiilisten sijaan
Kuuden sukupuuttoaallon maailmassa tarvitaan luonnon monimuotoisuuden suojelua
Konfliktien ja pakolaisuuden maailmassa tarvitaan koulutusta ja työpaikkoja kaikkialle
Ja hän sanoi että pahus vieköön, mutta olette tainneet olla näissä asioissa oikeassa. ja nyt hän harkitsee vakavasti vihreiden äänestämistä

Vähän tietysti toppuuttelin: emme mekään kaikessa ja aina ole olleet oikeassa
Mutta meillä oli selvästi uusi äänestäjä; hän tuli juttelemaan ja halusi näyttää luontonsa
Ja näitä uusia äänestäjiä voi näissä vaaleissa olla paljon, kun nyt lähdemme tekemään onnistunutta vaalityötä
Koska jokainen voi olla ihan vähän vihreä
Meillä on mahdollisuudet kaikkien aikojen parhaaseen vihreään tulokseen näissä eduskuntavaaleissa

Moni suomalainen ajattelee, että jo riittää
Jo riittää köyhyyden ja huono-osaisuuden kasautuminen
Jo riittää koulutuksen laadun heikentäminen
Jo riittää välinpitämättömyys ilmastomuutoksen torjuntaan
Jo riittää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen
Jo riittää välinpitämättömyys ikäihmisiä ja avun tarpeessa olevia kohtaan 
Jo riittää syrjintä ja rasismi Suomessa
 
Hyvät ystävät, edessämme ovat ilmastovaalit
1,5 asteen Suomi ei odota, se on tehtävä nyt, tai mahdollisuus siihen on menetetty
Kahden asteen maailmassa on Grönlannista jäätiköitä sulanut

Puhutaan uudesta teollisesta vallankumouksesta, jossa tuotantoelämä sopeutetaan ympäristön reunaehtoihin
Fossiilisille polttoaineille tulee eräpäivät: kivihiilelle ja polttoturpeelle nopeimmin, jo 2020-luvulla
Maakaasulle ja liikenteen fossiilisille polttoaineille 2030-luvulla
Ympäristön kannalta haitalliset tuet poistetaan asteettain

Kun sanomme ei fossiilisille, mille sitten sanomme kyllä?
Sanomme kyllä tunnin junalle Turkuun, nopealle pääradalle, parannetulle itäradalle
Sanomme kyllä hybridi-, sähkö- ja biokaasuautoille
Sanomme kyllä ekologisille kaupungeille
Sanomme kyllä maa- ja metsätaloudelle, joka kasvattaa viisaasti myös hiilinieluja
Oikea lääke ilmastoahdistukseen ovat tehokkaat ilmastotoimet
Suomeen tarvitaan kestävän kehityksen hallitus
 
Hyvät ystävät, edessämme on myös koulutusvaalit
Kansalaisaloite toisen asteen maksuttomasta koulutuksesta hylättiin eduskunnan valiokunnassa hallituspuolueiden äänin
Tämä on häpeällistä – tiedämme miten monella nuorella koulutie nousee pystyyn toisen asteen kohdalla, ja miten toisen asteen opintojen puuttuminen vaikuttaa erittäin kielteisesti työllistymiseen tulevaisuudessa
Tiedämme, mitä lähiopetukselle ja opinto-ohjaukselle on ammatillisissa oppilaitoksissa tapahtunut: lähiopetus on romahtanut, opastus puuttuu, opiskelijoiden työviikot ovat käyneet lyhyemmiksi – näin ei voi jatkua
Tarvitaan koulutuksen kunnianpalautus
Jokaisen suomalaisen on otettava askel eteenpäin opintiellä
Siksi tulevalla hallituskaudella tarvitaan myös jatkuvan oppimisen ohjelma, joka auttaa kaikkia päivittämään osaamisen ja ammattitaidon
Koulutuksen ja osaamisen Suomi on suuri kansallinen projektimme; vain osaamisella me voimme tässä maailmassa pärjätä
Koulutusleikkaukset ovat olleet säästämistä väärässä paikassa
Osaamisen Suomi vaatii myös panostusta tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin – näiden panostusten tulisi olla neljä prosenttia bruttokansantuotteesta

Hyvä yhteiskunta rakentuu tasa-arvolle ja kokemukselle siitä, että Suomi kuuluu meille kaikille
Sosiaaliturva on uudistettava sellaiseksi, että se nostaa eikä lannista
Vihreä ratkaisu on perustulo
Harmi, että muissa puolueissa on otettu tässä askelia takaisin päin
Kohti perustuloa mentäessä on otettava tärkeitä askeleita: köyhyyden, syrjäytymisen ja asunnottomuuden torjunnan tulee kuulua seuraavan hallituksen kärkihankkeiksi
Nykyiseen perusturvaan vihreät tekisivät 50 euron korotuksen
Sote-uudistus on tehtävä, mutta se on tehtävä ihmisten ehdoilla: sote-palvelut tulee siirtää kuntia leveämmille hartioille, mutta ei siten, että markkinavoimille annetaan ylivalta
Seuraavan hallituksen on oltava tasa-arvon hallitus – palkkatasa-arvon edistäminen on otettava vakavasti
Uuden hallituksen on vietävä läpi nykyhallituksen panttivangiksi jäänyt perhevapaauudistus
Ja uuden hallituksen on vahvemmin puututtava sukupuolittuneeseen väkivaltaan ja seksuaaliseen häirintään
Suomen on ulkopolitiikassaan liityttävä niiden maiden joukkoon, joille naisten ja tyttöjen oikeuksien ja koulutuksen tukeminen on ehdoton ykkösasia
 
Hyvät ystävät, elämme työn murroksen aikaa
Se ei tarkoita että työ loppuu – vaan että työ muuttaa muotoaan
Meidän koulutuksemme ja sosiaaliturvamme on oltava ajan tasalla pätkätöiden, itsensä työllistäjien, entistä katkonaisempien työurien maailmassa
Työ on suomalaisen hyvinvoinnin selkäranka myös tulevaisuudessa – työllisyysasteen tulee nousta 75 prosenttiin
Se tarkoittaa 100 000 työllistä lisää
Työttömille suunnattuja palveluita on parannettava, ihmisiä on nostettava työhön eikä lannistettava
Työvoimapalveluiden on paremmin vastattava kunkin yksilöllisiin tarpeisiin
Myös työssä jaksamiseen liittyvät ongelmat on ratkaistava: työuupumus, masennus ja mielenterveysongelmat koskettavat yhä useampaa
Työelämään on saatava joustoja silloin, kun elämäntilanne sitä vaatii
Työelämän on oltava inhimillisempää ja armollisempaa
Kaikelle kiusaamiselle on suomalaisessa yhteiskunnassa oltava nollatoleranssi
Ihmisillä on tänä päivänä suuri halu tehdä mielekästä työtä – työ ei saa tuhota ilmastoa eikä ympäristöä
Siksi vaadimme yritystukien uudistamista ympäristön kannalta kestävään suuntaan, julkisten hankintojen ja investointien suuntaamista päästötöntä yhteiskuntaa tukeviksi
Vihreät tervehtivät ilolla yritysten uutta vastuullisuutta – ihmisoikeuksia koskevaa yritysvastuulakia ajavaa #ykkösketjuun-kampanjaa ja ilmastovastuullisten yritysten perustamaa Climate Leadership Coalitionia
Maahanmuuttajien työllisyysaste on Suomessa noin 10 prosenttia kantaväestöä alhaisempi
Tätä ei voi hyväksyä
Ongelmaan on puututtava: ihonväri, alkuperä tai ihmisen nimi ei saa olla syrjintäperuste työhönotossa
Pakolaistaustaisten maahanmuuttajien kotoutumisessa on töihin pääsyn kynnystä madallettava
Myös maahanmuuttajayrittäjyys voi luoda Suomeen uutta työtä ja uusia työpaikkoja
 
Bästa vänner,
De Grönas Finland är inte ett litet Finland
Det är inte ett Finland som finns till endast för personer med ett visst utseende, av en viss färg eller som uppfyller bestämda kriterier
De Grönas Finland är ett gemensamt Finland som är ett bra hem för alla
Ett gemensamt Finland för såväl kvinnor, män som andra kön, för dem som är födda här och dem som har flyttat hit, för unga och gamla, för minoriteter och majoriteter
Vi vill bjuda in alla finländare till arbetet för att bygga upp ett gemensamt och hållbart Finland

Hyvät ystävät, Suomi muuttuu kun sitä muutetaan
Paljon on ilmassa voivottelua, päivittelyä ja taivastelua, mutta me olemme mukana politiikassa siksi, että asiat muuttuvat
On aika kääriä hihat
Voivotteluun, päivittelyyn ja taivasteluun tuntuu usein liittyvän ajatus, että Suomi olisi parempi, jos pääsisimme eroon jostakin ylimääräiseksi koetusta porukasta
Jollekin vihanpidon kohteena ovat kielelliset, kulttuuriset tai etniset vähemmistöt
Joku ajattelee Suomen olevan parempi ilman seksuaalisia ja sukupuolivähemmistöjä
Yksi haluaisi eroon ahvenanmaalaisista, toinen saamelaisista, kolmas suomenruotsalaisista
Tälle vihapuheelle on yhteistä, että puhutaan pienemmän Suomen puolesta
Vihapuheen puhujat puhuvat sellaisen Suomen puolesta, johon kaikki suomalaiset eivät mahdu – tai ainakin he kokevat olonsa siellä mahdollisimman epämukavasti
Tämä ahdas ja tunkkainen Suomi ei ole vihreiden Suomi
Emme puhu harvojen Suomesta, vaan kaikkien Suomesta
Emme puhu eriarvoisesta Suomesta, vaan tasa-arvon Suomesta
Emme puhu ihmisoikeuksia polkevasta Suomesta, vaan kaikkien oikeuksia puolustavasta Suomesta
Emme puhu rajat kiinni laittavasta Suomesta, vaan Suomesta, joka on aktiivinen osa Pohjoismaita, Eurooppaa ja maailmaa
Tällainen vihreä Suomi on kokoaan suurempi Suomi
On aika näyttää luontonsa