Pelastetaan pojat

02.11.2017

Pelastetaan pojat -toimenpidepaketti >

Vihreät on huolissaan kadonneiden poikien ja miesten määrästä. EVAn tuoreen raportin mukaan työelämän ulkopuolella on pysyvästi lähes 79 000 25–54-vuotiasta miestä. Kadonneiden poikien ja miesten määrä on viime vuosina kasvanut.

Toimivat peruspalvelut ovat paras suoja lasten syrjäytymistä vastaan. Jos ne ovat kunnossa, harvempi on erityistoimenpiteiden tarpeessa. Riittävästi resursoidut neuvolat, päiväkodit ja koulut ovat lasten ja perheiden tukiverkko, joka antaa valmiuden ponnistaa aikuisuuteen ja työelämään.

Vihreät vaativat toimia poikien aseman parantamiseen. Ero Suomen tyttöjen ja poikien lukutaidossa on OECD-maiden suurin. Sipilän hallituksen toteuttamat heikennykset varhaiskasvatuksen, peruskouluun ja ammatilliseen koulutukseen lisäävät poikien syrjäytymistä. Hallituksen leikkuri on osunut koulutusjärjestelmän jokaiseen portaaseen varhaiskasvatuksesta yliopistoihin. Poikien syrjäytymistä pahentavat erityisesti leikkaukset varhaiskasvatuksesta, peruskouluilta ja ammatillisesta koulutuksesta.

Koulutuksen ja peruspalveluiden rahoituksen turvaamisen lisäksi Vihreät esittää toimenpideohjelmassaa joukkoa täsmätoimenpiteitä, joihin voidaan tarttua heti.

Pelastetaan pojat -toimenpidepaketti >