Perustelut tiedustelulain kiirehtimiselle puuttuvat

31.01.2018

Hallituksen esitys tiedustelulaeiksi annettiin eduskunnalle tammikuussa. Lakiehdotuksen hyväksyminen edellyttää muutoksia perustuslain yksityisyydensuojaan.

Hallitus haluaa, että tämä perustuslain muutos säädettäisiin kiireellisenä, mikä vaatii eduskunnan 5/6 enemmistön. Vihreä eduskuntaryhmä katsoo, että kiireellisyysmenettely vaatisi erittäin pitävät perustelut. Toistaiseksi tällaisia ei ole esitetty.

Perustuslaki on kirjoitettu pysymään, ja sen muuttaminen on jo itsessään poikkeuksellista. Muutoksen tekeminen kiireellisyysmenettelyllä olisi vielä poikkeuksellisempaa.

Perustuslakivaliokunnan mukaan perustuslain muuttaminen nopeutetussa menettelyssä edellyttää, että kiirehtimiseen on poikkeuksellinen ja välttämätön tarve. Hallituksen on nyt pystyttävä osoittamaan, että tällainen tarve on olemassa.

Yleinen huoli turvallisuudesta ei riitä perusteluksi. Hallituksen on kyettävä yksilöimään se vakava turvallisuusuhka, jonka vuoksi viivästys voisi heikentää kansallista turvallisuutta. Tähän mennessä hallitus ei ole tätä pystynyt tekemään.

On myös huomioitava, että nopeutetun menettelyn käyttäminen muodostaisi ennakkotapauksen. Nykyisen perustuslain voimassaolon aikana kiireellisyysmenettelyä ei ole käytetty kertaakaan. Jollei kiirehtimiseen ole todella vakavia, poikkeuksellisia ja välttämättömiä perusteita, on vaarana, että kiirehtimispäätös alkaa rapauttaa perustuslain asemaa ja pysyvyyttä.

Asiaa arvioidessa on syytä myös muistaa, että kiireellisyysmenettely nopeuttaisi lakien voimaantuloa korkeintaan vuodella. Kiireellisenä lakipaketti saataisiin arvioiden mukaan hyväksyttyä eduskunnassa kevätkauden lopussa. Normaalissa aikataulussa muutoksesta päästäisiin päättämään eduskuntavaalien jälkeen ensi vuoden toukokuussa. Perustuslain muuttaminen normaalissa aikataulussa vaatii kahden peräkkäisen eduskunnan hyväksynnän.

Vihreiden mielestä tiedustelulait tarvitaan. Perustuslain muutos on kuitenkin käsiteltävä perusteellisesti ja perustelut niin puolesta kuin vastaan käytävä huolellisesti läpi. Perustuslain muutokset on tehtävä niin, että ne aidosti kestävät aikaa.

Vihreä eduskuntaryhmä haluaa perehtyä huolella sekä hallituksen esitykseen että perustuslakiasiantuntijoiden näkemyksiin. Vasta sen jälkeen lyömme lukkoon kantamme niin kiireellisyysmenettelyyn kuin itse lakiesityksen sisältöön.