Pesiviä lintuja ei tule metsästää

24.08.2021

Sepelkyyhkyjen metsästyskauden alkamista on siirrettävä nykyistä myöhemmäksi. Tällä hetkellä metsästyskauden alkaessa usealla kyyhkyllä on vielä poikasia pesässä.

Sepelkyyhkyjen metsästyskausi alkaa Suomessa 10. elokuuta, kun muiden riistalintujen metsästyskausi alkaa tyypillisesti elokuun 20. päivä tai syyskuussa.

Myös riistaeläimet ovat osan vuodesta rauhoitettuja ja metsästys pyritään ajoittamaan niin, että eläimillä ei metsästyskaudella ole poikasia. Tämä periaate ei sepelkyyhkyjen kohdalla kuitenkaan toteudu.

Elokuun alussa monilla sepelkyyhkyillä voi vielä olla poikasia pesissä, sillä sepelkyyhkyt tekevät lämpiminä kesinä tyypillisesti useamman poikueen. Ilmastonmuutos pidentää kesiä ja lisää todennäköisyyttä, että sepelkyyhky tekee kesän aikana useamman poikueen. Jos emolinnut ammutaan kun niillä on vielä poikasia pesässä, poikaset kuolevat nälkään.

Tänäkin vuonna elokuussa useita poikasia on päätynyt hoitoon, kun niiden emot on ammuttu. Vielä pesivien lintujen ampuminen on julmaa eikä sovi metsästyksen arvoihin.

EU:n lintudirektiivin 7. pykälässä säädetään, että jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, että metsästystä koskevan lainsäädännön alaisia lajeja ei metsästetä pesimisaikana eikä eri lisääntymis- ja poikastenkasvatusvaiheissa. Näitä aikoja pitäisi sepelkyyhkyn kohdalla arvioida uudelleen.

Metsästyskauden nykyistä pituutta perustellaan sillä, ettei lintuja ehdi ampua ennen niiden muuttoa. Sepelkyyhkyjen päämuutto Hangossa on kuitenkin vasta syys-lokakuussa. Jos sepelkyyhkyjen rauhoitusaikaa pidentäisi edes elokuun 20. päivään saakka, kuten Suomen luonnonsuojeluliitto on esittänyt, sepelkyyhkyjen pesintä ehtisi päättyä ennen metsästyksen alkamista eivätkä vielä pesässä olevat poikaset olisi vaarassa jäädä orvoiksi.

Kansanedustaja Pirkka-Pekka Petelius jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen sepelkyyhkyjen metsästyskauden alkamisen myöhäistämisestä.