Pidetään kansallispuistot kunnossa!

21.08.2019

Luonto ja kansallispuistot ovat ottaneet vahvan paikan Suomen matkailussa ja vapaa-ajan vietossa. Kiireisen arjen lomassa luonto on tärkeä paikka rentoutua ja irtautua arjen kiireistä. 

Luonnossa oleskelu ja liikkuminen lisäävät tutkitusti hyvinvointia. Olen omassa työssäni ja politiikan pyörityksessä huomannut, kuinka retkeily virkistää ja auttaa palautumaan. 

Kansallispuistojen jatkuvassa kasvussa olevat kävijämäärät osoittavat luontomatkailun ja luonnossa liikkumisen suosion. Vuonna 2018 Suomen kansallispuistoissa tehtiin jälleen kävijäennätys. Ainutlaatuiset ympäristökokemukset ja puhdas luonto houkuttelevat paljon matkailijoita myös ulkomailta.

Luontomatkailun kasvun tulee tapahtua vastuullisesti, sillä lisääntyneet kävijämäärät nostavat huolia. Ekologisesti kestävää matkailua rakennetaan muun muassa hyvin joukkoliikenneyhteyksin. Kulkuyhteyksiä kansallispuistoihin kannattaa kehittää, jotta ne olisivat saavutettavissa myös ilman omaa autoa liikkuville.

Kansallispuistojen kävijöitä on tärkeää kannustaa toimimaan ympäristöystävällisesti. Roskattoman retkeilyn periaate on arvokas: jokainen luonnossa liikkuja kantaa omat roskansa pois. Luontomatkailun osalta olennaista on kohteiden luontoarvojen turvaaminen. Puistojen rakenteet ja kulkureitit suunnitellaan luonnon ehdoilla. 

Jotta kansallispuistoista voi nauttia, pitkospuut ja nuotiopaikat eivät saa rapistua, vaan niitä täytyy ylläpitää. Valtionvarainministeriön budjettiehdotuksessa esitetään 5,5 miljoonan euron lisäystä Metsähallituksen luontopalveluiden perusrahoitukseen vuodelle 2020. Tarve on tätäkin suurempi.

Perusrahoituksen lisäksi Luontopalveluille on osoitettu hallitusohjelmassa rahoitusta myös kertaluonteisiin investointeihen, joilla turvataan luonnonsuojelun edellytyksiä.

Kansallispuistoverkostomme tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ohella tarjota kattava otos suomalaisesta luonnosta virkitysmahdollisuuksineen. Pidetään ne kunnossa!