Saara Hyrkön ryhmäpuhe 5.5.2021

05.05.2021

Meillä päättäjillä on toisinaan tapana muistella omia koulupolkujamme. Puhujan iästä riippuen muistot vaihtelevat: kovaa kuria, puolitettuja pyyhekumeja, pinaattilettuja puolukkahillolla. Mutta vuodesta toiseen toistuvia kokemuksiakin on: oivalluksia, itsensä ylittämistä, välituntileikkejä ja turvallisia aikuisia.

Välillä mietin, mitä tämän päivän koululaiset muistelevat, kun heistä ensimmäiset joidenkin vuosien kuluttua kapuavat näihin pönttöihin puhumaan? Ehkäpä etäoppitunteja ja jälleennäkemisen riemua. Mutta toivottavasti myös paljon muuta. Oppimisen iloa. Laadukasta opetusta. Kansainvälisyyttä.

Koulutuksen kehittämisessä otetaan nyt suunta kohti hyvinvoinnin ja tasa-arvon vuosikymmentä. Koko suomalaisen yhteiskunnan kivijalka on ajatus siitä, että kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa. Sen toteutumista ei kuitenkaan tule pitää itsestäänselvyytenä.
Liian moni lapsi jää vaille tarvitsemaansa tukea ja liian moni opettaja väsyy. Sisäilmaongelmat piinaavat eri puolilla Suomea ja koulutusleikkauksien vastustamisesta on tullut jokavuotinen kamppailu kunnissa.

On aika laittaa perusasiat kuntoon kouluissa. Riittäviä resursseja, tukea lapsille ja nuorille, arvostusta osaaville opettajille. Terveitä tiloja ja turvallisia koulupäiviä.

Tässä selonteossa tunnistetaan, että hyvinvointi ja oppiminen kulkevat käsi kädessä.

Pahoinvointi ja turvattomuus ovat oppimisen jarruja. Ja siksi meidän on tehtävä kaikkemme, jotta ne eivät pääse pysäyttämään yhdenkään lapsen matkaa. Se tarkoittaa oikea-aikaista apua, tunne- ja vuorovaikutustaitoja, yhteisöllisyyttä ja tukea ihmisenä kasvamiseen. Turvallisuuden tunne syntyy myös vapaudesta olla oma itsensä, ilman pelkoa syrjinnästä tai häirinnästä.

Koronalla on ollut järisyttävä vaikutus lasten, nuorten ja opiskelijoiden hyvinvointiin ja oppimiseen. Tilanne on hälyttävä niin peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa kuin korkeakouluissakin, ja sen korjaaminen vie todennäköisesti vuosia. Vihreät on ehdottanut monivuotista tukipakettia, jolla poikkeusolojen aikana syntynyttä oppimis- ja hyvinvointivajetta paikataan. Puoliväliriihessä hallitus sopi, että tämä työ käynnistyy pikaisesti.

Koulutuksen laadun ja tasa-arvon takana on työstään innostunutta ja ammattitaitoista henkilökuntaa, jonka osaamisesta ja jaksamisesta on tärkeää pitää huolta. Jatkuva resurssipula uuvuttaa parhaimmatkin opettajat ja siksi on tärkeää, että selonteon myötä opettajamitoitusta ryhdytään selvittämään.

Vi lär oss mer och mer om hur viktiga de första åren är för barnens lärande och välbefinnande. Och just därför kommer småbarnspedagogik, förskolan och grundutbildningen att reformeras så att varje barn får en bra start på deras studieväg.
Varhaiskasvatuksen maksuttomuus etenee ja osallistumisaste nostetaan vähintään pohjoismaiselle tasolle.

Suomalainen koulutusjärjestelmä on maailmankuulu, mutta se ei ole valmis. Ihmisen taustalla on edelleen suuri vaikutus siihen, miten koulu meitä kohtelee.

Till exempel invandrare är en varierad grupp av människor med olika kompetens och behov. Det är kortsiktigt att stänga dörren för människor som vill slå rot i det finska samhället.

Suomi, joka houkuttelee opiskelemaan ja tekemään töitä kauempaakin, on parempi maa myös meille, jotka jo asumme täällä.
Laadukas koulutus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet itsensä kehittämiseen ovat yhteiskunnan tulevaisuuden turva ja tie kohti tasa-arvoa. Korkeatasoinen tutkimus ja tiede puolestaan auttavat meitä ymmärtämään maailmaa ja tuottavat ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin.

Selonteon tavoitteena on, että tulevaisuudessa vähintään puolet nuorista suorittaa korkeakoulututkinnon. Tavoite voisi olla kunnianhimoisempikin, mutta tässäkin riittää vielä tekemistä. Vihreille oli tärkeää linjata, että aloituspaikkojen lisäys ei tarkoita tinkimistä koulutuksen laadusta.

Laadukas koulutus ja tutkimus edellyttävät vakaata, riittävää ja ennustettavaa rahoitusta kaikilla koulutusasteilla. Selonteossa sitoudutaan kohdentamaan ikäluokkien pienenemisestä säästyvät rahat jatkossakin koulutukseen. Se ei ole mikään yhdentekevä linjaus, sillä ottajia olisi kyllä muillakin sektoreilla. Mutta se ei vielä riitä.

Vihreät on ehdottanut, että Suomi sitoutuisi nostamaan koulutuksen rahoituksen pohjoismaiselle tasolle. Toivottavasti eduskunta ottaa tästä kopin.

Sivistys on niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin vapauden tae. Kyse ei ole vain osaamisen, tiedon ja taitojen kartuttamisesta, vaan myös ihmisenä kasvamisesta, yhteisöön kuulumisesta ja uuden luomisesta. Kouluissa kasvaa parempi huominen.