Säätytalolla kaivataan rohkeutta talouden uudistamiseen

09.05.2023

Säätytalon hallitusneuvotteluista odotetaan erityisesti tietoja talouden näkymistä: kuinka hallitus tasapainottaa valtion taloutta tulevina vuosina, keneltä otetaan ja kenelle annetaan? Mietin usein, miten yksipuolista talouskeskustelumme on. Pohdittaessa leikkauskohteita tai verojenkevennyksiä unohtuu yksittäisten kohteiden ympäriltä iso kuva. 

Se iso kuva on se, että kuolleella planeetalla ei ole taloutta, ei työpaikkoja eikä yrityksiä. Ilmastokriisi ja luontokato vaativat ratkaisuja ennen kaikkea talouden kautta. Talous on asetettava yhden pallon rajoihin. Valtiovarainministeriön keltaisen budjettikirjan pitäisi olla vihreä kirja: kaikkea yhteisten varojen käyttöä pitäisi miettiä sitä kautta, onko se kestävää myös tulevien sukupolvien ja ympäristön kannalta. Maksammeko tarpeeksi hintaa ympäristön tärvelemisestä ja päästöistä. Entä miten näitä voisi vähentää? Miten yhteiskunnasta tehtäisiin sellainen, että aivan jokaisella on mahdollisuus valita kestävämpiä asioita? Entä millä keinoin vähentää energiankulutusta ja kulutusta ylipäätään? Nämä asiat eivät korjaannu vain yksilöiden toimin, vaan näihin kaikkiin pitää vaikuttaa ennen kaikkea politiikan kautta. 

Kannattaa vilkaista taloustieteilijä Kate Raworthin näkemys donitsitaloudesta: jossa planeetan reunaehdot asettavat donitsille ulkokehän ja ihmisten sosiaaliset tarpeet donitsin sisäkehän. Taloudellinen kasvu onkin asetettava planeetan rajoihin niin ilmaston, luonnon monimuotoisuuden kuin raaka-aineiden käytönkin osalta. Samaan aikaan on kunnioitettava sosiaalisia reunaehtoja: ihmisillä on oltava koti, työtä ja mahdollisuus kouluttautua ja elää monipuolista ja arvokasta elämää. Näiden reunaehtojen puitteissa yritykset voivat menestyä ja markkinat luoda yhteistä hyvää.

Kun nyt tulevina aikoina julkisuudessa puhutaan vain siitä, miten julkista taloutta tasapainotetaan ja kuinka velkaantuminen pitää saada käännettyä kasvu-uralle (molempia kyllä pitää tehdä), pitäisi kysyä myös, miten tämä kaikki tehdään kestävästi myös ympäristön ja tulevien sukupolvien näkökulmasta. 

Vihreät on sitoutunut siihen, että vuoteen 2035 mennessä valtion talous on tasapainossa ja Suomi on hiilineutraali hyvinvointivaltio, joka on pysäyttänyt luontokadon. Me tekisimme sen niin, että koulutuksesta tai heikossa asemassa olevilta ei leikata. Politiikka on arvovalintoja.