Saimaan kalastusrajoitukset riittämättömiä norpalle

21.01.2021

Saimaan verkkokalastuskieltoa tulisi pidentää kuukaudella heinäkuun loppuun ja solmuväliltään alle 22 mm muikkuverkot sisällyttää takaisin verkkokalastuskiellon piiriin. Nämä esitykset puuttuvat tänään julkaistusta Saimaan kalastusrajoituksia pohtineen työryhmän raportista. Siksi Ympäristöministeriö jätti asiasta eriävän mielipiteen työryhmän työhön.

Saimaannorppa on erittäin harvinainen hylje. Se on jäänyt Saimaalle viimeisimmän jääkauden katkaistessa siltä yhteyden Itämerelle. Suomella on erityinen vastuu turvata ainutlaatuisen norppamme elinolosuhteet.

Saimaannorpan suojelu on monessa suhteessa onnistunut tarina. Paikallisten, tutkijoiden ja viranomaisten yhteistyöllä norppakanta on kasvanut 1980-luvun lopun vain noin 200 yksilöstä yli 400 yksilöön. Emme kuitenkaan voi vielä huokaista helpotuksesta.

Saimaannorppakanta on edelleen hyvin pieni ja laji on erittäin uhanalainen. Ilmastonmuutos on tuonut mukanaan norpalle myös uusia haasteita vaarantaen esimerkiksi vähälumisina talvina pesinnän ja pienten kuuttien selviämisen. Siksi muista syistä johtuvan lisäkuolleisuuden estäminen on ensiarvoisen tärkeää. Kannan myönteistä kehitystä ei saa vaarantaa. 

Tuoreet kyselyt osoittavat, että kalastusrajoitusten laajentamisella on suomalaisten laaja tuki niin paikallisesti kuin kansallisesti. Meillä Suomessa on erityinen vastuu saimaannorpan säilymisestä. Tämä vastuu on otettava vakavasti ja toimittava sen mukaan.

Tänään julkaistu Saimaannorppa ja kalastus-työryhmän raportti on laajoilta osin yksimielinen. Raportissa esitetään muun muassa tärkeää kalastusrajoitusten alueellisen kattavuuden kasvattamista 300 neliökilometrillä. 

Valitettavaa on kuitenkin, että raportissa ei esitetä verkkokalastuskiellon pidentämistä kesäkuun lopusta heinäkuun loppuun eikä solmuväliltään alle 22 mm muikkuverkkojen palauttamista verkkokalastuskiellon piiriin. Siksi ympäristöministeriö jätti raporttiin eriävän mielipiteen.

Vuosina 2011–2020 verkkoihin on hukkunut 53 norppaa, joista 21 on menehtynyt heinäkuussa. Verkkokalastuskiellon pidentäminen kesäkuulta heinäkuulle ei tarkoittaisi kuolemien siirtymistä elokuulle, sillä loppukesään mennessä kuutit ehtisivät kasvaa isommiksi, jolloin niiden riski jäädä verkkoihin pienenee.

Solmuväliltään alle 22 mm olevat muikkuverkot puolestaan poistettiin verkkokalastuskiellon piiristä vuonna 2016. Sen jälkeen kyseisiin verkkoihin on kuitenkin hukkunut viisi norppaa, mikä kertoo siitä, että ne voivat olla varsinkin kuuteille vaarallisempia kuin aiemmin uskottiin. Solmuväliltään alle 22mm muikkuverkot tulisi palauttaa verkkokalastuskiellon piiriin vähintään siksi ajaksi, kun lisääntyneen norppakuolleisuuden syyt on selvitetty ja mahdolliset ongelmat, esimerkiksi pyyntitapoihin tai verkkomateriaaleihin liittyen ratkaistua.

Valtioneuvosto päättää uusista Saimaan kalastusrajoituksista maa- ja metsätalousministeriön esityksen pohjalta. Uusien verkkokalastusrajoitusten on määrä astua voimaan huhtikuun puolivälissä.